Discover and read the best of Twitter Threads about #translaki

Most recents (16)

@Mustikkamunkki @hsfi @MiaHaglund @mikobergholm

Olisi suonut, että - edes - tämänkaltaista keskustelua olisi media fasilitoinut myös ennen #translaki äänestystä!

Harmillista, että nytkin sukupuolesta keskusteltiin vain transaktivistien määrittelemissä raameissa.

Olisi suonut,että kansan- 1/
@Mustikkamunkki @hsfi @MiaHaglund @hsfi @MiaHaglund @mikobergholm

2/ -edustajan tehtävää havittelevat ehdokkaat olisivat tarkastelleet sukupuolen merkitystä laajemmin, mm. yhteiskunnallisten järjestysten jakolinjana sekä eri ihmisryhmien oikeuksien toteutumisen kannalta.

Yhden ryhmän eli tässä tapauksessa
@Mustikkamunkki @hsfi @MiaHaglund 3/ @hsfi @MiaHaglund @mikobergholm

transaktivistien ei pidä päästä sanelemaan yhteiskunnan sukupuolijakoon pohjautuvia toimintatapoja uusiksi, kuten esim. vessojen, pukuhuoneiden, pesutilojen käyttöoikeuksia, urheilun sarjajakoa, kiintiöitä, palkintoja ja tunnustuksia tai
Read 7 tweets
Objektiivisesti havaittavissa todellisuudessa sukupuolia on nisäkkäillä kaksi. Tämä on myös tieteellisen maailmankuvan mukainen biologinen fakta, huolimatta siitä, että tunnetaan myös poikkeuksia ja jotkut ihmiset kokevat sukupuolidysforiaa. 1/x
Filosofi David Humen (1711-1776) mukaan tosiasioista ei voida johtaa arvoja tai moraalisia sääntöjä (nk. ”Humen giljotiini”). Näin ollen pelkän kaksijakoisen sukupuolen todellisuuden toteaminen ei automaattisesti tarkoita kenenkään ”syrjintää” tai ”olemassaolon kieltämistä”. 2/x
Sukupuolidysforia on ihan lääketieteessä tunnettu tila, jossa ihminen tuntee ahdistusta ja kärsimystä ristiriidasta subjektiivisen sukupuoli-identiteetin (oma kokemus) ja objektiivisen, biologisen sukupuolensa (kehon havaittavat ominaisuudet) välisestä ristiriidasta. 3/x
Read 8 tweets
Minua ei haittaa miehet naisten pukuhuoneissa tai kilpaurheilusarjoissa. Mutta epäjohdonmukaisuus haittaa. 🧵⛓️

Vielä tovi sitten intersektionaaliset feministit kammosivat "mieskatsetta" ja väittivät, että "kaikki miehet ovat uhka naisille". Mitä tapahtui? 1/4 #translaki
Somen perusteella erityisesti naiset ajavat esteetöntä juridisen sukupuolen itsemäärittelyä. Silti lähes 100 % tuntemistani naisista eivät kannata uudistusta, mutta pelkäävät sanoa asian ääneen. Poliitikoillakin on vain vähän kannustimia kritisoida translain valuvirhettä. 2/4
Miksi puuttuisin asiaan, josta lähimmäisenikin minua jatkuvasti varoittelevat? "Tere, ei kannata, liikaa hävittävää".

Toisaalta, kuka puolustaa super-aggressiivisen wokeiston vaientamia naisia ja logiikkaa, jos emme me ilman poliittista itsesuojeluvaistoa syntyneet miehet? 3/4
Read 4 tweets
1/7 Tärkeä puheenvuoro: TAYSin nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala vetoaa sukupuolen juridisen vahvistamisen rajaamiseksi vain täysi-ikäisille. #translaki #itsemäärittely #nuoret #tytöt hs.fi/tiede/art-2000…
2/7 Kaltiala perustelee asiaa sillä, että nuoruusiässä identiteetin rakentuminen on kesken. Kaltiala on myös huolissaan siitä, että alaikäisillä ja nuorilla esiintyvät sukupuoli-identiteetin häiriöt ovat lisääntyneet tyttöjen keskuudessa. #tytöt
3/7 Kaltiala on arvioinut sukupuoliahdistusta kokevia nuoria jo vuodesta 2011 ja tavannut suurimman osan niistä nuorista, jotka on lähetetty Helsingistä saamaan toinen mielipide aiheesta. #tytöt
Read 7 tweets
1⃣ Miksi Suomen translakia uudistetaan itsemäärämisoikeutta kunnioittavaksi ja mistä on kyse? Ketju alla.

#translaki #TranslakiNyt Taustalla lehtileikkeitä tr...
2⃣ Suomen nykyinen translaki tuli voimaan vuonna 2003. Laki on vanhentunut ja syrjivä. Se yhdistää sukupuolen juridisen vahvistamisen ja lääketieteelliset sukupuolenkorjaushoidot toisiinsa. Tämä johtaa transihmisten oikeuksien loukkauksiin.
3⃣ Juridisella sukupuolella tarkoitetaan henkilötodistuksessa näkyvää sukupuolimerkintää. Sukupuolen juridisella vahvistamisella tarkoitetaan tämän sukupuolimerkinnän korjaamista.
Read 10 tweets
1/5 Mielipidekirjoituksemme liittyen translain uudistukseen ja siitä puuttuvaan sukupuolivaikutusten arviointiin julkaistiin Helsingin Sanomissa 19.1.2023. #translaki #translainuudistus #suvaus #NaistenOikeudet #NaistenRintama hs.fi/mielipide/art-…
2/5 YK:n erityisraportoija Reem Alsalem moitti 29.11.2022 mm. Skotlannin lainsäätäjiä siitä, että ns. itseilmoituslain valmistelussa ei otettu huomioon sen vaikutuksia tyttöihin ja naisiin. Suomessa ollaan tekemässä samoja virheitä kuin esimerkiksi Skotlannissa. #translaki
3/5 Itseilmoitusmenettely avaa mahdollisuuden muuttaa juridista sukupuolta kaikille täysi-ikäisille suomalaisille, jolloin laki ei koske enää vain pientä vähemmistöryhmää. Väärinkäytösten riski on ilmeinen. #translaki #translainuudistus #NoToSelfID #NaistenOikeudet
Read 6 tweets
Helposti varsinkin somekeskutelussa takerrutaan lillukanvarsiin. #Translaki kohdalla oleellinen asia on, että se parantaa havoittuvassa asemassa olevien ihmisten ihmisoikeuksia. Eikä tämä ole keltään pois.
Lillukanvarret puolestaan ovat pohdinnat miten joku hyödyntäisi tätä tirkistelyyn, armeijan välttämiseen tai urheilussa pärjäämiseen. Näiden kohdalla puhutaan täysin teoreettisesta mahdollisuudesta tai korkeintaan hyvin marginaalisesta määrästä ihmisistä, jotka näin toimisivat.
Useinhan pyrkimyksenä onkin viedä keskustelu sivuraiteille, jotta itse pääasia jota kyseinen henkilö vastustaa, unohtuisi ja hautautuisi epäoleellisuuksien noustessa keskiöön.
Read 4 tweets
@Mustikkamunkki @Taatelitalvi @amnestyfinland @MattiPihlajamaa 🤷🏽🤷🏼‍♂️🤷‍♀️ Ihme juttu. Mikä niille tuli. Ei kuin vain ihan vain kaksi naista tuli neitseellisesti raskaaksi vankilassa, oho, ei ole kyllä MITÄÄN ongelmia itseidentifikaatiosta, ei mitään!
nypost.com/2022/08/05/tra…
@Mustikkamunkki @Taatelitalvi @amnestyfinland @MattiPihlajamaa Juuh, ei mitään haittoja ei ooo, ei ole Ei ole! Me kysyttiin meijän kavereilta , ei ole itseidentifikaatiosta juridiseen sukupuoleen mitään haittaa!! Uskokaa jo!!!
#translaki
amp.theguardian.com/society/2018/o…
@Mustikkamunkki @Taatelitalvi @amnestyfinland @MattiPihlajamaa Naiset ja lapset? Who cares! Kunhan penikselliset pääsee omailmoituksella kaikialle!
nypost.com/2021/09/02/cha…
Read 13 tweets
1/13 Voit nyt lukea lausuntomme sosiaali- ja terveysvaliokunnalle translain uudistukseen liittyen.

Tässä ketjussa muutamia nostoja. #translaki #translainuudistus #NaistenRintama #NaistenOikeudet #SukupuolellaOnVäliä #SexMatters #NoToSelfIDinFinland naistenrintama.fi/tiedotteet-ja-…
2/13 Jotta naisten ja tyttöjen oikeuksia ja asemaa voidaan edistää, naiseutta ei tule määritellä juridiseksi kategoriaksi johon miehet voivat omalla ilmoituksellaan liittyä. Transsukupuoliset, joilla on sukupuolidysforiadiagnoosi, voisivat edelleen vaihtaa juridisen sukupuolensa.
3/13 Ihmisoikeussopimukset eivät edellytä juridisen sukupuolen itseidentifikaatiota, vaikka näin toistuvasti väitetään. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei edellytä jäsenmailta lainsäädännön muutosta siten, että juridisen sukupuolen voi itse määritellä. #NaistenOikeudet #SelfID
Read 15 tweets
Muutama huomio hallituksen esityksestä laiksi sukupuolen vahvistamisesta jne, eli toisin sanoen ns. #translaki. eduskunta.fi/FI/vaski/Halli… 🧵#NoSelfIDinFinland #translakiroskiin
1. Tämä on yksiselitteisesti #itsemäärittely #SelfID , vaikka lakiesityksessä yritetään väittää toisin. Kriteerit juridisen sukupuolen muuttamiselle ovat ainoastaan hakemuksen tekeminen, asuinpaikka Suomessa ja 18 vuoden ikä, sekä hakemuksen vahvistaminen 1-6 kk kuluessa.
2. Lakiesityksessä ei oteta kantaa, kuinka usein ja kuinka monta kertaa juridisen sukupuolen saisi vaihtaa. Lisäksi joka kerta saisi uuden henkilötunnuksen. Muunsukupuolisten kohdalla ohjeistetaan, että juridisen voi vaihtaa vastaamaan sitä sukupuolta, joka tuntuu enemmän omalta.
Read 11 tweets
Huom. #translaki'a EI ole vielä hyväksytty, mutta tällaisenaan se sallisi kaikille suomalaisille oikeuden vaihtaa juridinen sukupuolimerkintänsä. Suomen laissa ei ole erikseen juridista ja biologista sukupuolta, nämä ovat käytännössä sama asia. #translaki #translainuudistus 1/
Keskustelu #translaki ympärillä on yksipuolista ja nyanssitonta. Jo nimi itsessään on harhaanjohtava, koska #translainuudistus ei koskisi vain transihmisiä vaan aivan kaikkia Suomen kansalaisia. Mutta mitäpä jos retoriikkaa muutettaisiinkin realistisemmaksi? 2/
Konkreettisesti tämä tarkoittaisi sitä, että jokaisella tirkistelevällä, fetisistisellä miehellä olisi #OikeusOlla naisten tiloissa. Jos täysin mieskehoinen ei muuta kuin "vähän tuijottelisi" alaikäisiä tyttöjä, häntä ei kenties voitaisi poistaa tiloista. Mukavaa. #translaki 3/
Read 12 tweets
@LindenAki @MarinSanna Kansanedustajien tulee huomioida #translaki yhteiskunnalliset vaikutukset, jotka eivät ole vähäisiä, vaikka niistä ei media puhu.

#itsemäärittely muuttaa paljon:
1) tulee kaikille mahdolliseksi;
2) tyttöjen ja naisten asema ja turvallisuus heikkenee;
3) huijaukset lisääntyvät
@LindenAki @MarinSanna Jos lääketiet. diagnoosia ja hoitoja ei edellytetä, silloinhan laki ei enää kosketa pelkastään #trans ihmisiä, vaan #itsemäärittely oikeus on kaikilla eikä kyse ole enää sp-dysforian hoidosta.

On hukattu lain tarkoitus ja kohderyhmä ja muutetaankin radikaalisti yhteiskuntaa 2/
@LindenAki @MarinSanna Tyttöjen ja naisten asema heikkenee jos #sukupuoli irrotetaan biologiasta. Kiintiöt, palkinnot, omat sarjat ja kategoriat esim urheilussa. He menettävät mahdollisuuksia #trans hlöille.

Naiset ja miehet oireilevat ja sairastavat eri tavoin yleisimpiäkin sairauksia kuten korona 3/
Read 11 tweets
Lausuimme koskien transnaisen henkirikoksesta tiedottamista poliisin ja median toimesta. SV: kuolema, väkivalta. Kiitos yhteistyöstä @Protukipiste @trasek_ry @transfeminiinit #Regnbågsankan #transmisogynia #RestInPower

transry.fi/2020/07/21/jar…
Järjestöt vaativat oikaisua transnaisen henkirikoksesta tiedottamiseen ja uutisointiin. Kesäkuun 12. ja 13. välisenä yönä 26-v transtaustainen nainen menetti Vantaalla henkensä puukotuksen seurauksena. Uhrin muistoa loukkasivat sekä poliisi että media väärinsukupuolittamalla.
Read 25 tweets
Ketju. Sateenkaariperheet ja syntyvyys.

Keskustelussa syntyvyyden laskusta on varsin hetero.
Sateenkaariperheiden lapsenteko on kallista ja joilekin mahdotonta. Perheen perustamishaluja sateenkaaripareilla kuitenkin on.
hs.fi/kotimaa/art-20…
Perheen perustaminen esim. naisparille on ollut tähän asti kallista, koska hedelmöityshoidot on pitänyt tehdä yksityisellä klinikalla. Pahimmillaan hoitoihin on palanut kymmeniä tuhansia euroja. Tämä on myös luokkakysymys, kaikilla naispareilla ei ole tätä rahaa.
Tilanne on kuitenkin muuttumassa, kun hedelmöityshoitoja on pian saatavilla myös julkisella puolella. Tämä on yhdenvertaisuusasia ja myös järkevää, jos toivotaan maahan lisää lapsia.
sateenkaariperheet.fi/uutiset/tilann…
#sateenkaariperheet #syntyvyys
Read 19 tweets
1/8 Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio @ECRI_CoE tarkasteli Suomen tilannetta viidennen kerran. ECRI antoi 20 suositusta. #ihmisoikeudet #rasismi rm.coe.int/fifth-report-o…
2/8 Kiireellisimmät ECRIn suosituksista ovat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivallan ja resurssien riittävyyden takaaminen sekä translain sterilisointipakon poistaminen. #ihmisoikeudet
3/8 ECRI kehottaa Suomea vahvistamaan yhdenvertaisuusvaltuutetun, tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan resursseja ja toimivaltaa #yhdenvertaisuus #tasaarvo
Read 8 tweets
Perus- ja ihmisoikeudet ja niiden edistäminen iloksemme vahvasti #hallitusohjelma’ssa. Monet tavoitteemme hienosti mukana! Työtä on todellakin tehty paljon ja nyt vaikutukset näkyvät. Tässä ketjussa nopeasti keskeisimpiä #ihmisoikeudet havaintoja:
1. Hienoa, että ihmisoikeuksien järjestelmälliseen edistämiseen panostetaan: #hallitusohjelma'ssa mm. kolmas perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma, lainvalmistelijoiden ihmisoikeusosaamisen vahvistaminen sekä perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi. #ihmisoikeudet
2. #Hallitusohjelma'n mukaan kv. ihmisoikeussopimusten toimeenpanoa ja valvontaa edistetään ja vahvistetaan. Myös #oikeusvaltio'ta vahvistavia toimia löytyy useita. #ihmisoikeudet
Read 18 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!