Discover and read the best of Twitter Threads about #nuoret

Most recents (4)

1/7 Tärkeä puheenvuoro: TAYSin nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala vetoaa sukupuolen juridisen vahvistamisen rajaamiseksi vain täysi-ikäisille. #translaki #itsemäärittely #nuoret #tytöt hs.fi/tiede/art-2000…
2/7 Kaltiala perustelee asiaa sillä, että nuoruusiässä identiteetin rakentuminen on kesken. Kaltiala on myös huolissaan siitä, että alaikäisillä ja nuorilla esiintyvät sukupuoli-identiteetin häiriöt ovat lisääntyneet tyttöjen keskuudessa. #tytöt
3/7 Kaltiala on arvioinut sukupuoliahdistusta kokevia nuoria jo vuodesta 2011 ja tavannut suurimman osan niistä nuorista, jotka on lähetetty Helsingistä saamaan toinen mielipide aiheesta. #tytöt
Read 7 tweets
Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan #järjestö, jonka tehtävänä on ehkäistä ja ratkaista kotitalouksien talous- ja velkaongelmia. @takuusaatio toimitusjohtaja Juha Pantzar @japantteri toimii myös Veikkauksen hallituksessa. 1/
#hallitus #veikkauskratia #velka #kotitalous
#Osakeyhtiölaki mukaan yhtiön johdon tehtävä on edistää yhtiön etua, ns #huolellisuusvelvoite. #Lojaliteettivelvoite edellyttää, että yhtiön johto asettaa yhtiön ja osakkeenomistajien edun ennen omaa etuaan. Pantzarin velvollisuus on ajaa Veikkauksen etua, palkkio 2000 €/kk ⬇️2/
Takuusäätiö on myös veikkaushäviörahojen #edunsaaja. Alla yhteenveto #Veikkauskratia-kirjasta.
#veikkaushäviöt @takuusaatio #avustukset 3/
Read 10 tweets
Kolme viikkoa sitten julkaistiin yli sadan nuoren, joilla on kokemuksia sijaishuollosta, kirjeiden pohjalta koottu #101kirjettä -julkaisu pesapuu.fi/2020/02/101-ki…. Se on laajin tämänkaltainen kokoelma Suomessa koskaan.
Ketju julkaisusta sekä siihen liittyviä ajatuksia:
Julkaisun toteuttamiseen osallistui reilut 110 nuorta. Muutama nuori kirjoitti kaksi kirjettä ja joidenkin kirjeiden kirjoittamiseen osallistui useampia nuoria, jotka tekivät kirjeensä ryhmänä.
Kirjeitä kirjoittamiseen osallistuneiden nuorten iät vaihtelevat noin 13-29v välillä.
Kirjeitä kirjoittaneiden nuorten lastensuojelun asiakkuuksien ja sijoitusten kestot vaihtelivat. Näitä ei kysytty mutta aineistosta on poimittavissa jonkinlaisia huomioita:
Read 75 tweets
Miten ihmisoikeuksien pitäisi näkyä nuorten elämään vaikuttavassa politiikassa?

Lausuimme @okmfi luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO). Alla ketjussa päähuomiomme.

Lue koko lausunto: ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeuslii…
#ihmisoikeudet #nuoret #vanupo
1) Ihmisoikeusliitto ehdottaa, että perus- ja ihmisoikeudet lisätään valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman lähtökohtiin.

#ihmisoikeudet #nuorisotyö #vanupo #nuoret
2) Ohjelmassa tulee tuoda tarkemmin esiin, mitä ihmisoikeuksia ohjelma toteuttaa ja millä tavoin.

#ihmisoikeudet #nuorisotyö #vanupo #nuoret
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!