80 jaar na de oorlog vervaagt bij een deel van de samenleving de herinnering aan de moord en genocide van de Nazi's.
6 miljoen Joden werden vermoord. 500.000 Sinti en Roma werden uitgeroeid.
Op #HolocaustMemorialDay staan wij opnieuw stil bij deze genocide.
In tal van kampen.
🧵 Image
In het vernietigingskamp #Belzec werden 434.508 Joden vermoord. Exact gedocumenteerd. Image
In #Treblinka werden 713.000 tot 1,1 miljoen personen om het leven gebracht. Image
In #vernietigingskamp #Sobibor vonden 500.000 onschuldigen de dood door de #nazi-beulen. ImageImage
In #Chelmno: 160.000
In #Dachau bij #München 41.500 moorden.
#Neuengamme: 55.000.
In #Mauthausen: minstens 95.0000 ImageImage
De lijst van vermoorden van vermoordden in de kampen van het Derde Rijk lijkt onuitputtelijk.
Vele kampen zijn onbekend. Zoals #Jasenovac. 100.000. Joden, en zeer opmerkelijk ook #Moslims en Sinti. Image
Het Jasenovac vernietigingskamp had een oppervlakte van 240 km2, zo’n 250 voetbal stadions, (ter vergelijking: Auschwitz had een oppervlakte van 40 km2) en werd door de Kroatische onafhankelijke staat (NDH) onder leiding van de nazi Ante Pavelić beheerd. Image
Jasenovac was het meest brute en beruchtste vernietigingskamp van de in totaal 8 vernietigingskampen gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Het was enige kinderconcentratiekamp waar rond de 20.000 Joodse, Roma en Servische kinderen op beestachtige en brute manier werden vermoord. ImageImage
Als #Auschwitz de hel was dan was Jasenovac, waar voornamelijk Serviërs en Sinti en Roma(zigeuners) werden omgebracht, de overtreffende trap.
Geschat wordt dat 700.000 mensen op de meest brute wijze werden vermoord. Image
De Israëlische hoogleraar Gideon Greiff, expert inzake Auschwitz, deed onderzoek naar dit vernietigingskamp en publiceerde hierover een lijvig boekwerk met de titel 'Jasenovac Auschwitz of the Balkans'.
Het werd opgericht door de nationalistische en antisemitische Ustašabeweging Image
Professor Greiff schrijft in zijn boek over 57 (!) methoden van vernedering en marteling tot de dood er op volgt. De moordmethoden waren barbaars en de moorden werden met de hand uitgevoerd, zelfs de Duitse SS was geschokt door de methoden van de Ustasha. Image
De haat van de #nazi's was niet alleen tegen de Joden gericht maar ook tegen bijvoorbeeld de Roma en Sinti.
Hun #Holocaust noemen wij De #RomaHolocaust of #Porajmos.
500.000 werden er in kampen als #Auschwitz vermoord Image
Velen kennen de foto van het meisje in de veewagon die vanuit #Westerbork naar #Auschwitz vertrok.
Dat meisje was niet Joods, maar een Sintezza, een zigeunermeisje.
Settela Steinbach uit het Limburgse Stein.
Op 31 juli 1944 in de gaskamers van Auschwitz om het leven gebracht. Image
Dit zijn #Roma kinderen waarop de #SS-arts Jozef Mengele de meest vreselijke experimenten uitvoerde in #Auschwitz.
De Joodse vriendin van onze familie zat ook in de barak bij Mengele
Misschien heeft ze de kindjes wel gezien.
Ik kan het haar niet meer vragen. Image
Naast Joden, Roma en Sint werden in de concentratiekampen ook Homosexuelen en Jehovas-getuigen (BibelForscher) vervolgd. Image
Auschwitz staat symbool voor de vernietiging van mensen door de Nazi's.
Zoals hiervoor is aangetoond vond de genocide van deze extreemrechtse fanaten op vele plekken plaats.
Hoe zag een dag in #Auschwitz er uit?
#HolocaustRemembranceDay
Aankomst in Auschwitz-Birkenau.
Mei 1944 Image
Een dag in #Auschwitz
Arbeidsslaven voor de Duitse bewapeningsindustrie.
Naast het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau bestonden er nog 50 buitenkampen en Industriebedrijven in #Monowitz Image
Een dag in #Auschwitz.
Deze mannen golden als 'einsatzfähig', hun burgerkleding was hun al afgenomen. Ook zij waren nu arbeidsslaven voor het Derde Rijk. Image
Een dag in #Auschwitz.
De net aangekomen mannen mochten voorlopig verder leven, hun stond in Auschwitz hard werken, vernederingen en mishandelingen te wachten Image
Een dag in #Auschwitz.
De bagage van de mensen waarvan het transport 'abgefertigt' is werd door het zogenaamde Kanada-Kommando onderzocht op geld en juwelen.
Op de achtergrond de rook van een verbrandingsoven waar de lijken van de vergaste mensen verbrand werden. Image
Een dag in #Auschwitz
Op de Rampe, het perron 1944 beslisten de SS-ers direct, wie de dood wordt ingejaagd.
80 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕 𝒗𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒂𝒏𝒈𝒆𝒌𝒐𝒎𝒆𝒏 𝒛𝒐𝒖 𝒉𝒆𝒕 𝒂𝒗𝒐𝒏𝒅𝒍𝒊𝒄𝒉𝒕 𝒏𝒊𝒆𝒕 𝒎𝒆𝒆𝒓 𝒛𝒊𝒆𝒏. Image
Een dag in #Auschwitz.
Selectie. Vrouwen en kinderen golden als 'nicht einsatzfähig' en werden afgezonderd. Image
Een dag in #Auschwitzherdenking
Zij wisten nog niet dat het hun laatste gang was op weg naar naar de gaskamer.
Bejaarde oma, onschuldige kinderen. Image
Een dag in #Auschwitz.
De Sonderkommandos moesten de slachtoffers bij het betreden van de gaskamer geruststellen, ze de gaskamer indrijven, en de lijken eruit slepen, de herbruikbare delen uit de lijken halen en ze dan een van de verbrandingsovens schuiven. ImageImage
Een dag in #Auschwitz
De schoenen waren de laatste getuigen.
De schoenen bleef het hellevuur bespaard.
Haat leidde tot de dood van 6 miljoen Joden.
500.000 Roma en Sinti.
En weer staan de haters op.
#HolocaustMemorialDay is niet voorbij.
Het kan zo weer gebeuren Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 𝑫𝒓𝑱𝑯 @DrJHAmsterdam@mastodon.social

𝑫𝒓𝑱𝑯 @DrJHAmsterdam@mastodon.social Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DrJHAmsterdam

Jan 19
In @nrc wordt weer eens het valse narratief aangehaald dat het Westen de Russische agressie zelf heeft uitgelokt door de NAVO uit te breiden.
Dat is volstrekt onjuist.
Lees dit 🧵🧵🧵
nrc.nl/nieuws/2023/01…
Volgens Poetin zou de NAVO eerdere garanties hebben gebroken om het militaire bondgenootschap niet naar het oosten uit te breiden.
Recent werd dat foute narratief ook gebruikt door critici van het Oekraïne-beleid.
Het is gewoon onjuist. Image
De valse bewering Poetin wordt onder andere geschraagd door de conservatieve Amerikaanse commentator Candace Owen.
In geen enkele bindende, juridische overeenkomst zijn ooit de voorwaarden vastgelegd die volgens de Nederlandse critici van het Oekraïne-beleid geschonden. Image
Read 22 tweets
Jan 6
Oliver Nachtwey, hoogleraar aan de Universiteit van Basel, gaf een imponerende verklaring over de motieven van de #wappies
Ze zijn behept met een radicaal individualisme en gaan alleen uit van hun eigen gelijk.
Een duidelijke representant daarvan is Raisa Blommestijn.
🧵 Image
Een deel van de #wappies komt uit linkse alternatieve milieus die ontstonden na 1968. Ze streefden naar een andere manier van leven. Ze zochten naar authenticiteit en innerlijke en uiterlijke zelfverwerkelijking. Image
Kenmerkend voor deze beweging is de grote vervreemding van het traditionele politieke systeem, de wetenschap, van de traditionele media.
Jullie wetten zijn niet de onze. Dezelfde leuzen die de #wappies nu ook hanteren Image
Read 12 tweets
Jan 4
Henk Otten @hendrikotten3 vroeg aan FvD coryfee Paul Cliteur of Thierry Baudet zijn proefschrift zelf had geschreven of dat er een dominante rol was weggelegd voor de Poetin-vertrouweling John Laughland?
Zowel met het proefschrift als de verdediging is iets raars aan de hand.
🧵 Image
Hoogleraar Tom Eijsbouts, beschuldigde Baudet van het bedrijven van ideologie, omdat literatuur die het tegendeel beweert van zijn visie op Europa te weinig aan bod komt. Lid van de promotiecommissie Kinneging vond dat de methodologische verantwoording tekortschoot. Image
De als uiterst conservatief bekend staande hoogleraar Kinneging werd het allemaal te veel en merkte op: “Sinds wanneer kun je promoveren op opinies in plaats van feiten?” Image
Read 7 tweets
Jan 1
Blijven we onze schouders ophalen of erkennen we dat Raisa Blommestijn, aanhangster van de partij van Baudet, nazi-denkbeelden verkondigt.
Zij heeft een illustere voorgangster.
Baronesse Julia op ten Noort.
Het actieve NSB-lid werd "Himmlers holländische Muse" genoemd ImageImage
Op ten Noort was een telg van een adellijke familie
Haar ouders hadden een bierbrouwerij waren tot 1936 lid van de NSB.
In 1931 sloot ze zich aan bij de internationale, Oxfordgroep, die vooral leden had uit hogere kringen, geïnspireerd door een piëtistisch calvinisme Image
De vooroorlogse voorgangster van Raisa Blommestijn Op ten Noort leerde in 1934 in Breslau SS-Reichsführer Heinrich Himmler kennen toen de Oxford groep Nazi-Duitsland bezocht. Ze was toen 23 jaar oud. Image
Read 11 tweets
Nov 30, 2022
Ik zal uitgebreid aantonen dat Forum voor Democratie van Thierry Baudet een volledig fascistische partij is gebaseerd op de 10 moderne kenmerken van het fascisme.
Daarmee is het in alle opzichten de opvolger van de vooroorlogse NSB
🧵🧵🧵🧵 Image
Het fascisme is er niet van de ene dag op de andere.
Het kent in principe vier fasen.
1. Het pre-fascisme.
2. Het vroeg-fascisme.
3. Het normale fascisme.
4. Het radicale fascisme. Image
Kenmerkend voor de ontwikkeling en dynamiek van fascistische bewegingen, partijen en organisatie , is dat het steeds verder radicaliseert. We zagen dat bij de NSDAP van Hitler, de Partito Nazionale Fascista van Mussolini, de NSB van Mussert.
We zien dat ook bij Forum. Image
Read 23 tweets
Nov 26, 2022
Het fascistisch potentieel in Nederland is aanzienlijk groter dan voor de oorlog.
De NSB haalde in 1937 4,2% van de stemmen.
De PPV van Wilders heeft bijna alle, FvD van Baudet alle kenmerken van het fascisme.
Samen hebben ze nu 16,7%.
En gevaar voor de democratie.
Een lang 🧵🧵 Image
Hieronder worden de basiskenmerken van het Hedendaags fascisme weergegeven en zal worden aangetoond dat Forum voor Democratie van Baudet en de zijnen aan alle 10 de basis kenmerken van het fascisme voldoet.
2/42 Image
De 10 basiskenmerken van het fascisme.
Het gaat om de minimale kenmerken.
Wil men een partij of organisatie als fascistisch bestempelen dan zal aan alle 10 de kenmerken moeten zijn voldaan.
Men kan er dus niet een of enkele uit nemen.
3/42 Image
Read 45 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(