Fon Rehberi Profile picture
Feb 20 6 tweets 5 min read
Ülkece birlik olduğumuz bu günlerde kalbimiz ve bazı ekip arkadaşlarımızın sahada olmasından dolayı bir süre uzak kaldık.
Borsanın tekrar açılmasının ardından bugün son bir yılda benzer getirilere sahip üç adet hisse senedi yoğun fonun pozisyonları ile sizlerle beraberiz.
İlk fonumuz @HedefPortfoy'den @NNFHedefPortfoy #NNF. En büyük pozisyonlara baktığımızda #YKBNK, #AKBNK, #GARAN gibi banka hisseleri gözümüze çarpıyor. #ALARK ve #THYAO'da Fon'un yatırım yaptığı büyük pozisyonlardan.
Diğer bir fonumuz @marmaracapitalportfoy’den #MAC. Fon'un en büyük pozisyonlarının yalnızca fonun %35’ine tekabül etmesinin yanı sıra bunların farklı sektörlerden olması fonun çeşitliliğini ciddi manada gösteren bir indikatör.
Son fonumuz ise @isportfoy’den #TI3. Fon'un en büyük pozisyonları fonda %80 gibi bir önem arz ediyor. Fon, #SISE, #ANSGR, #TSKB gibi hisselerin yanında yine İş Bankası iştiraklerinden #ISMEN ve #ISCTR’ye de yatırım yapıyor.
Hisse senedi fonlarda %0 stopaj olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Hisse senedi fonları uzmanlar tarafından seçilmiş portföylere, yatırımın temeli olan sepet yapma mantığı ile yatırım yapmanıza olanak sağlar.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fon Rehberi

Fon Rehberi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @FonRehberi

Feb 21
Fon karşılaştırmalarımız devam ediyor.
Bugün sizinle aynı endekse #yatırım yapan bir borsa yatırım fonu @ziraatportfoy BIST Likit Banka Endeksi BYF #ZBP ve bir yatırım fonu olan @Ak_Portfoy BIST Banka Endeksi Hisse senedi Fonu #ADP’nin karşılaştırması ile sizlerleyiz. Image
Fon büyüklüğü olarak #ZBP öndeyken risk seviyeleri eşit. #ZBP yatırımcılarına yönetim ücreti bakımından avantaj sağlıyor. Image
Aynı sektöre yatırım yaptıklarından dolayı fonların getirileri ise oldukça benzer. Image
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(