Jeg peger i dag i Børsen på tre benspænd for et bedre busmarked i Danmark til glæde for forbrugerne.
borsen.dk/nyheder/virkso…

De tre benspænd er
1) 75 km-reglen
2) Frekvens-reglen
3) Tiladelses-reglen

En 🧵
#dkpol #Regelstaten
BENSPÆND NR 1: Det er forbudt at lave busruter kortere end 75 km. Det betyder bl.a., at man ikke kan lave en busrute mellem Kbh og Roskilde/Ringsted. Eller mellem Aarhus og Randers/Horsens. Dermed kan mange forbrugere (særligt med lav indkomst) ikke få billige billetter.
Det er svært at se en god grund for, at borgere i Ringsted ikke må få adgang til billige busbilletter til København, mens borgere i Slagelse godt må, bare fordi de ligger lidt længere væk.

Min anbefaling er, at man fjerner afstandskravet, så alle får samme muligheder.
BENSPÆND NR 2: Det er forbudt at lave busruter, hvor der ikke er mindst én daglig returrejse fem dage om ugen. Det betyder, at der ikke bliver oprettet ruter, hvor der fx kun er et passagergrundlag i weekenden (fredag + søndag).
Hvor mange af den slags ruter, der er, ved jeg ikke. Men pointen er, at med de nuværende regler finder vi ikke ud af det. Hvem ved - måske er der et grundlag for en weekendrute til en af disse byer...
cepos.dk/media/1823/not…
BENSPÆND NR 2: Busselskaber skal søge om tilladelse hos Færdselsstyrelsen, for at oprette en ny rute. Hvorfor egentlig? Det normale er jo, at du må gå i gang, så længe du overholder reglerne. Du skal ikke søge om tilladelse til at starte fx en tømretvirksomhed eller en frisør.
Reglen gør det mere besværligt for små busselskaber at komme ind på fjernbusmarkedet, fordi de først skal igennem en kompliceret ansøgningsproces. Det kan potentielt være meget skadeligt.
Tænk hvis frisørerne og tømrerne skulle søge om tilladelse, hver gang de tilbød en ny service. De skulle igennem en masse besvær for at tilbyde den nye service, som der måske ikke engang er kunder til.
Det er uvist, hvor store gevinsterne ved at fjerne disse benspænd er. Men det er ikke et argument for at fastholde dem.
En liberalisering af markedet for fjernbusser er i mine øjne et oplagt emne for Transportminister @ThDanielsen. Det har effekter som burde tiltale både Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne (fx borgernes frie valg og lavere billetpriser til dem med lave indkomster).

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jonas Herby CEPOS

Jonas Herby CEPOS Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JonasHerby

Mar 1
1/ Tomas Pueyo (ham med hammeren og dansen) er ude i et forsvar af mundbind (og påbud) på trods af at et Cochrane-review for nylig ikke fandt evidens for, at mundbind reducerer smitten.

Men Pueyo er ikke helt unbiased. 🧵
2/ Der er mange ting i hans tråd (og artikel 👇), der er stærkt problematiske. I denne tråd vil jeg fokusere på ét punkt, der illustrerer hans bias.
unchartedterritories.tomaspueyo.com/p/do-masks-work
3/ I artiklen skriver Pueyo at "We recognize our two preferred studies, Abaluck (Bangladesh) and Bundgaard (Denmark)."

Men disse to studier viser netop IKKE, at mundbind er effektive.
Read 14 tweets
Feb 27
1/ @TheEconomist brings these charts under the title "How many people died after China lifted its zero-covid policy?" However, since the virus has to spread and there is a 3-4 week delay between infection and death, the charts actually show China's #ZeroCOVID-policy did not work.
2/ For Hong Kong the #ZeroCOVID failure easy to spot. The largest excess deaths were in March 2022 - several months before China lifted “zero-covid" measures.
3/ But the #ZeroCOVID policy also failed in Macau. First, if it worked, there should be very few infected prior to lifting measures. It will take some time before the virus spreads to a large share of the population.
Read 8 tweets
Feb 2
1/ Der er ikke sammenhæng mellem vaccinetilslutning og overdødelighed. Snarere tværtimod.

Jeg har set så mange af disse påstande, at jeg satte mig ned og kiggede på det. Det detaljerede resultat kan ses her:
punditokraterne.dk/2023/02/02/sto…

Kort referat 👇
2/ Jeg har set påstande a'la "vacciner er massemord". Hvis det er tilnærmelsesvis rigtigt, bør man kunne se det ved at sammenligne vaccinetilslutningen og overdødeligheden på tværs af lande.

Det har jeg gjort for OECD-lande.
3/ Og - som forventet - er der ikke sammenhæng mellem vaccinetilslutning og høj overdødelighed. Snarere tværtimod.
Read 5 tweets
Jan 16
1/ Der er masser af grund til at kritisere nedlukningerne under #COVID19dk. Men den nuværende overdødelighed skyldes IKKE #dkpol's nedlukninger.

Hvorfor? Fordi influenza (og RS-virus) forsvandt samtidig i Danmark og Sverige.

🧵

berlingske.dk/samfund/profes…
2/ Det er meget muligt, at den nuværende overdødelighed skyldes manglende immunitet mod RS-virus og særligt influenza. Men den manglende immunitet skyldes ikke nedlukningerne, men at vi frivilligt passede på under COVID-19.
3/ I Sverige forsvandt influenzaen præcis samtidig som i Danmark i foråret 2020. Og den kom ikke tilbage før vinteren 21/22, da vi alle var vaccinerede og den mildere omikron-variant havde vundet frem.
punditokraterne.dk/2022/03/03/inf…
Read 9 tweets
Jan 15
1/ Før jul fremsatte regeringen 10 lovforslag, som Folketinget hastebehandlede. Tre af lovforslagene var genfremsættelser af tidligere lovforslag, som havde været i høring (men stadig blev hastebehandlet).

Men der var også et 11. lovforslag, som @Enhedslisten bør roses for.
🧵
2/ 16. november 2022 genfremsatte Enhedslisten "L 1 Forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere."

Altså i god tid, FT kunne følge de normale processer. Der var bl.a. tid til spørgsmål til ministeren, jf. ft.dk/samling/20222/…
3/ Lovforslaget blev stemt ned d. 22. december efter en behandlingsproces på 36 dage.

Tak til @pederhvelplund, @pelledragsted, @VictoriaV_EL og @MaiVilladsen for at vise, at FT godt kan have gode processer, selvom der er pågående regeringsforhandlinger
Read 4 tweets
Dec 15, 2022
1/ Hvis man afskaffer en helligdag øges arbejdsudbuddet med 10.000 personer jf. dette ingeniør-agtige svar til Finansudvalget.

Men så stor bliver effekten ikke.
ft.dk/samling/20161/…
En 🧵
2/ Den umiddelbare effekt af at afskaffe én helligdag er, at "den årlige præsterende arbejdstid [forøges] med ca. 0,45% svarende til knap 13.000 personer."

Men da mange stadig arbejder på en helligdag, er den relle umiddelbare effekt kun 10.000 personer.

Det er ingeniørsvaret
3/ Jeg kalder det "ingeniørsvaret", fordi det er samme type beregninger, jeg ofte har set, når man fx skal beregne effekten på energiforbruget ved krav om bedre isolering.

Men "ingeniøren" glemmer adfærd. Bedre isolering får folk til at øge komforten (skrue op for varmen).
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(