Profile picture
karagullecioglu @karagullecioglu
, 4 tweets, 1 min read Read on Twitter
#Cumhuriyet utanmalı! Nagehan, Elif vd.nin kötü kopyası, WP kraliçesi, başına Dündar'ın musallat ettiği siyasi fahişeye, HEM DE CUMHURİYET, yani dış siyasette üniversite kürsüsü kuracak kadar kadrosu olan gazete uzman diye sayfa açıyor, böyle bir günde özel değerlendirme alıyor.
Bu hücrelerine kadar işbirlikçi kadının beyni yok; onun yerine WP düşünüyor; tek mahareti, emperyalist entelijensiyanın mevcut bataklığına Türkiye'den en uygun tip olması: şurasına demokrasi sosu, burasına muhaliif makyajı, ahlaksız, yalancı... alın size ağzı laf yapan bir alçak!
Mandacılığın bile değil: emperyalizme satılmışlığın bu aşağılık prototipi, HEM DE CUMHURİYET'TE, duce ile virgülüne kadar aynı dille, emperyalizmi "sadece kimyasal mevzusuna bakıp geri kalan ölümlere gözlerini kapamakla" "eleştiriyor."
CUMHURİYET'İN HİÇ Mİ UTANMASI YOK?
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to karagullecioglu
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!