Ammar Maleki-عمار ملکی Profile picture
Assist. prof. of Politics @TilburgU /Director of https://t.co/GlFeAGjH54 /board member @IHRights /Iran expert /tweeting in Persian & English جمهوریخواه/سکولار/طرفدار گذار
15 Nov
۸/۱-چند نفر در #آبان_خونین_۹۸ کشته شدند؟
نظام به این پرسش پاسخ نمیدهد! رویترز به نقل از منابعی درون حکومت، کشته‌شدگان را ۱۵۰۰نفر اعلام کرد!
بررسی آماررسمی ثبت احوال کشور نشان میدهد که در پاییز۹۸، تعداد فوتی‌های ثبت شده درکل کشور حدود ۸۰۰۰ نفر بیش از فوتی‌های پاییز ۹۴ تا ۹۷ بوده!
۸/۲- در مواردی که امکان ثبت دقیق تعداد قربانیان یک حادثه وجود ندارد، تعداد مرگ و میراضافی-یعنی اختلاف تعداد وفات ثبت شده با تعدادی که بر مبنای آمار سالهای قبل پیش‌بینی میشود- میزان قربانیان را نشان میدهد. این روش برای تخمین قربانیان کرونا هم بکار گرفته شد.
bbc.com/persian/iran-f…
۸/۳- نمودار زیر آمار رسمی تعداد فوت‌شدگان در پاییز سالهای ۹۴ تا ۹۸ را نشان میدهد (سایت ثبت احوال کشور). تعداد فوتی‌های پاییز ۹۸ برابر با ۱۰۳۰۵۷ نفر بوده، درحالیکه محاسبات آماری بر مبنای میزان مرگ و میر ۴ پاییز قبل از آن، تعداد ۹۴۸۶۰ نفر را پیش‌بینی میکند. یعنی ۸۱۹۷ مرگ اضافی!
Read 8 tweets
18 Oct
چند نکته درباره #انتخابات_آمریکا:

۸/۱-هر کاندیدایی ببرد، نظام اسلامی برای بقایش باید با دولت آمریکا و شروطش کنار بیاید. معامله و گرفتن ضمانت بقا، از #ترامپ هم ممکن است، اما بی‌آبرویی‌اش برای نظام بیشتر است. ترامپ و #بایدن دنبال تغییررفتار نظام هستند؛ اولی با چماق و دومی با هویج!
۸/۲- توافق با آمریکا مُسکّن اقتصاد ایران است، اما درمان سرطان آن نیست. فساد، ناکارآمدی و ماجراجویی نظام، اقتصاد ایران را ویران و بی‌ثبات کرده و تحریمهای آمریکا تاثیر ثانویه داشته است. رشد اقتصادی، نیازمند "عادی شدن" نظام سیاسی و پذیرش نظم جهانی است. ج.ا. نظامی عادی نیست!
۸/۳- در آمریکا هر که بر سر کار آمده، چه جمهوریخواه و چه دموکرات، ایران گرفتار تحریم بوده؛ در ایران هم چه اصلاحطلب و چه اصولگرا سر کار آمده، نظام ماجراجو و اصلاح‌ناپذیر بوده؛ رفع پایدار تحریمها نیازمند عادی‌شدن یعنی استحاله نظام است، که پیش‌شرطش مرگ خامنه‌ای است.
Read 8 tweets
10 Jun 18
۱- در #نظرسنجی_گمان بیش از۱۹هزار نفر شرکت کردند و یافته‌های آن، گرایشات سیاسی ۷۲٪ جامعه ایران (یعنی کسانیکه در انتخابات ۹۶ به ابراهیم رییسی رای ندادند) را بازتاب ‌می‌دهد. این نظرسنجی بخشی از نگرش‌های سیاسی مردم که در فضای جاری بطورعلنی امکان ابراز ندارند را اندازه‌گیری و ثبت کرد
چکیده یافته‌های #نظرسنجی_گمان
۲- درباره مقبولیت نظام جمهوری اسلامی، نتایج نظرسنجی نشان می دهد که حداقل ۷۰٪ مردم ایران در یک رفراندوم آزاد به جمهوری اسلامی «نه» می‌گویند.
چکیده یافته‌های #نظرسنجی_گمان
۳- در پاسخ به این پرسش که خود را متعلق به کدام گرایش سیاسی می‌دانید، ۳۷.۸٪ مردم ایران خود را سرنگونی‌خواه (برانداز) و ۳۰.۶٪ آنها خود را تحول‌خواه و ۳.۶٪ مردم خود را اصلاح‌طلب با تاکید بر حفظ نظام جمهوی اسلامی (استمرارطلب) می‌دانند.
Read 9 tweets