Ammar Maleki-عمار ملکی Profile picture
Assis. prof. of Comparative Politics @TilburgU-Founder/Director of @GAMAANresearch-board mem.@IHRights-Iran expert-tweeting in Persian/English جمهوریخواه/سکولار
علیرضا Profile picture 1 subscribed
Aug 23, 2021 7 tweets 5 min read
۱-این سخن که «مردم #افغانستان خواهان #طالبان بودند چرا که ۸۰٪ در انتخابات شرکت نکردند و در برابر هجوم طالبان مقاومت نکردند» شبیه ادعایی بود که میگفت «مردم ایران خواهان جمهوری اسلامی هستند چراکه ۷۳٪ آنها در انتخابات۹۶ رای دادند!»
هر دو ادعا به یک میزان بی‌اساس است.
و اما شواهدش👇 ۲-آیا شرکت تنها ۲۰٪ مردم #افغانستان در انتخابات ریاست‌جمهوری نشانه‌ مخالفت اکثریت با دموکراسی بوده؟
نتایج یک نظرسنجی ملی در سال۲۰۱۹ نشان میدهد درحالیکه ۶۴٪ مردم از دموکراسی کشور راضی بوده‌اند، ۶۳٪ مردم میترسیدند رای بدهند (ترس قطع شدن انگشتان/بمب‌گذاری مراکز رای‌گیری توسط طالبان)
Nov 15, 2020 8 tweets 4 min read
۸/۱-چند نفر در #آبان_خونین_۹۸ کشته شدند؟
نظام به این پرسش پاسخ نمیدهد! رویترز به نقل از منابعی درون حکومت، کشته‌شدگان را ۱۵۰۰نفر اعلام کرد!
بررسی آماررسمی ثبت احوال کشور نشان میدهد که در پاییز۹۸، تعداد فوتی‌های ثبت شده درکل کشور حدود ۸۰۰۰ نفر بیش از فوتی‌های پاییز ۹۴ تا ۹۷ بوده! ۸/۲- در مواردی که امکان ثبت دقیق تعداد قربانیان یک حادثه وجود ندارد، تعداد مرگ و میراضافی-یعنی اختلاف تعداد وفات ثبت شده با تعدادی که بر مبنای آمار سالهای قبل پیش‌بینی میشود- میزان قربانیان را نشان میدهد. این روش برای تخمین قربانیان کرونا هم بکار گرفته شد.
bbc.com/persian/iran-f…
Oct 18, 2020 8 tweets 3 min read
چند نکته درباره #انتخابات_آمریکا:

۸/۱-هر کاندیدایی ببرد، نظام اسلامی برای بقایش باید با دولت آمریکا و شروطش کنار بیاید. معامله و گرفتن ضمانت بقا، از #ترامپ هم ممکن است، اما بی‌آبرویی‌اش برای نظام بیشتر است. ترامپ و #بایدن دنبال تغییررفتار نظام هستند؛ اولی با چماق و دومی با هویج! ۸/۲- توافق با آمریکا مُسکّن اقتصاد ایران است، اما درمان سرطان آن نیست. فساد، ناکارآمدی و ماجراجویی نظام، اقتصاد ایران را ویران و بی‌ثبات کرده و تحریمهای آمریکا تاثیر ثانویه داشته است. رشد اقتصادی، نیازمند "عادی شدن" نظام سیاسی و پذیرش نظم جهانی است. ج.ا. نظامی عادی نیست!
Jun 10, 2018 9 tweets 5 min read
۱- در #نظرسنجی_گمان بیش از۱۹هزار نفر شرکت کردند و یافته‌های آن، گرایشات سیاسی ۷۲٪ جامعه ایران (یعنی کسانیکه در انتخابات ۹۶ به ابراهیم رییسی رای ندادند) را بازتاب ‌می‌دهد. این نظرسنجی بخشی از نگرش‌های سیاسی مردم که در فضای جاری بطورعلنی امکان ابراز ندارند را اندازه‌گیری و ثبت کرد چکیده یافته‌های #نظرسنجی_گمان
۲- درباره مقبولیت نظام جمهوری اسلامی، نتایج نظرسنجی نشان می دهد که حداقل ۷۰٪ مردم ایران در یک رفراندوم آزاد به جمهوری اسلامی «نه» می‌گویند.