Em Amir Nihat Profile picture
Penulis Kecil-Kecilan
May 13, 2022 25 tweets 7 min read
Membongkar Habis Faham tentang "Khilafah" dan Bagaimana Kita menyikapi Khilafah ?

#Khilafah #Islam #SistemNegara

A THREAD Image
Apr 22, 2022 12 tweets 4 min read
Dikarenakan kita sebagai Umat Islam masih membahas pro kontrak Sunni dan Syiah. Saya akan membuat thread tentang tema ini.

Awal Mula Perpecahan Umat Islam dan Bagaimana Kita Bersikap terhadap Perbedaan Sesama Umat Islam ?

#SYIAH #Sunni #Islam #SejarahIslam