Farhad_Irani Profile picture
اندكى طبيب ، بسيار رفيق ، اندكى سياسى ، میرحسینی ، مصدقی ، زنده باد مخالف من. ( #قتل_بی_رحمانه #نوید_افکاری )
Jun 22, 2020 13 tweets 6 min read
#رشتو۱
#جمعیت_امام_علی در سال ۱۳۷۸ توسط #شارمین_میمندی‌نژاد و جمعی دیگر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و با آیین کوچه گردان عاشق ( گروهی که در شب‌های قدر به روش حضرت علی ع به افراد محروم بسته‌های غذایی اهدا می‌‌کرد) به صورت کاملا مردم نهاد و مستقل تاسیس شد. #رشتو۲
به تدریج و با افزایش اعضای جمعیت که همگی به صورت داوطلبانه و عام‌المنفعه و بدون دریافت حقوق فعالیت می‌کنند این جمعیت در شهرهای مختلف دفاتر و کانون‌های دانشجویی خودش رو گسترش داد و طرح هایی چون کعبه کریمان در ایام اعتکاف ( کمک به کودکان بازمانده از تحصیل و بیمار )