ایران بزرگ فرهنگی Profile picture
مجله آنلاین فرهنگی-سیاسی. آی‌دی تلگرام @irbozorg و آی‌دی اینستا @irbozorg
Feb 12, 2023 31 tweets 13 min read
افسانه ملیت‌ها در ایران
دکتر حمید احمدی

در سالهای گذشته تحلیلهای آقای کامران متین، استاد روابط بین الملل ساکن انگلستان را در تلویزیونهای فارسی‌زبان خارج میدیدم. ازانجا که ایشان هم‌رشته خودم بود، دیدگاهها و تحلیلهایشان از مسایل منطق یا بین‌الملل و داخلی برایم قابل احترام مینمود/۱ ۲/
با این همه در چند هفته اخیر متوجه نقد برخی از گروهها و افراد ایراندوست و میهن‌پرست در داخل و خارج کشور از گفته‌های آقای متین شدم و برایم تعجب برانگیز بود. کنجکاو شدم که مگر ایشان چه گفته است که با این نقدها روبرو گشته است؟ /۲
Dec 11, 2022 11 tweets 5 min read
۱/
آیا #ساسانیان حکومتی دینی داشتند؟

معروف است که ساسانیان حکومتی دینی داشتند، یعنی رکن اساسی حکومتداری‌شان، نه مصلحت دولت، که منفعت #دین بوده است./۱ ۲/
در مُهمَل بودن اتّهام چپی/اسلامیِ تعصّب دینی به ساسانیان، قصد داریم که به یک سری اسناد جدیداً ترجمه‌شده ارجاع بدهیم. به سرگذشت نومسیحیان روزگار #شاپور_دوم در متون سُریانیِ معروف به «اَعمال مسیحی». شاهی که به سخت‌کیشی و تعقیب #مسیحیان مشهور است./۲
Dec 5, 2022 10 tweets 6 min read
۱/
ایران پهلوی آزادتر بود یا غرب؟

به‌لحاظ نظام سیاسی جای تردیدی نیست که نظام حکومت قانون در کشورهایی چون بریتانیا، آمریکا، #فرانسه یا آلمان غربی قوی‌تر از ایران زمان #پهلوی بوده است، امّا آیا کارنامه‌ٔ پهلوی در مقوله‌ٔ آزادی مردود است؟/۱ ۲/
با مقایسه‌ٔ وضعیّت آزادی میان #ایران با کشورهای دیگر در زمان #پهلوی، به‌ این نتیجه می‌توان رسید که وضعیّت آزادی‌های اجتماعی که دولت آن‌ها را به‌رسمیّت می‌شناخت، در ایران در حد و اندازه‌ٔ کشورهای غربی بوده است./۲
Dec 3, 2022 10 tweets 7 min read
۱/
شاه موروثی یا رئیس‌جمهور مادام‌العمر ؟!

در ضدیّت با پادشاهی #مشروطه، ساده‌دلانه‌تر از این نمی‌توان استدلال کرد که #جمهوری از پادشاهی بهتر است، چون یک‌نفر مستمراً بر سر کار نیست که خودکامگی پیشه کند! /۱ Image ۲وقتی میگوییم مشروطه یعنی محتوای حکومت دموکراتیک است.مشروطیت نظریه برای محدود کردن قدرت حاکم است،چه در پادشاهی چه جمهوری. پس اگر هوادار جمهوری هم بودیم،جمهوری مدنظر باید همچون آمریکای کنونی دارای مجلس سنا هم باشد؛مشابه مجلس اعیان(سنا)پهلوی وبریتانیا از معایب دموکراسی مستقیم بکاهد Image
Nov 21, 2022 5 tweets 4 min read
۱/خانم شادی امین اکنون در ادامه‌ موج‌سواری‌های خود بر حقوق دگرباشان، خواست که از همجنسگرایی نیکا بهره‌برداری کند! انگار فراموش‌مان شده که همین چند سال پیش، چند خانم همجنسگرا فاش کردند که او آنها را آزار جنسی داده؛ و در واقع به ازای خدمات پناهندگی، از آنان اخاذی جنسی کرده بوده است ۲/شادی امین که همچنان بر سیاق گذشته‌اش در فداییان خلق به حمله‌ی تروریستی سیاهکل مفتخر است، در کنار شادی صدر، دائما بر طبل قبیله‌‌پرستی در #ایران هم می‌کوبد!
انگار که در ساختار طایفه و قبیله و عشیره و ایل و قوم، اصولا حقی برای زنان و #دگرباشان می‌توان متصور شد!