ℳéஅℜのムの𓃬 ☼👑 Profile picture
அ آگنوستیک & کرمانشاه https://t.co/F4TSntlJyt
Apr 1, 2023 7 tweets 4 min read
این یک محاسبه ریاضی است !!!
چرا #سیزده_بدر
چرا سیزده به در نه !؟
کدومشون درست هست !؟
اصلن چرا سیزده!؟ چرا ۱۶ نه !؟
سیزده نحس هست یا نه جشن هست !؟
با #راز_واژگان باشید
تا بدانید فلسفه ۱۳ چگونه از ایران به تمام دنیا صادر شده است و ایران مادر تمام تمدن ها
محسوب میشود ImageImage ۲+
ایرانیان باستان از روی گردش های ماه
سال را حساب میکردن، بدلیل وابستگی به فصل رویش و گرما برای تغذیه خود و دامهای خود، همواره آغاز فصل رویش برایشان مهم بوده است
۱۲ گردش ماه در سال باعث شده که عدد
۱۲ در نزد تمام ملل مقدس است
۱۲ پسر یعقوب
۱۲ حواری مسیح
۱۲ امام شیعه
Mar 31, 2023 11 tweets 5 min read
خُب خُب
تا حالا فوکوس کرده بودم روی کووووردها
حالا میرم سراغ توووووورک ها
بذارید اول ببینیم واژه #تُرک یعنی چی
با #راز_واژگان باشید
تقدیم به هم میهنان ترک و آذری عزیزم❤
معنی مفهومی آذربایجان و در توییت قبلی
گفتم
الان نوبت معنای ترک هست و ترکیه
حتا واژه #ترکیه هم ایرانیست😎 2+
به بیت زیر توجه فرمائید

اگر آن تُرک شیرازی
بدست دل ما را
به خال هندویش بخشم
سمرقند و بخارا را
..
بسیاری براین باور هستند که معنای تُرک زیبا میشود
و عده ای معنای پنداری آن را بخشی از ایرانیانی میدادنند که در نواحى مختلف ایران زندگى میکنند که تُرکی سخن میگویند
Mar 31, 2023 6 tweets 4 min read
تقدیم به #رضا_نوروزی و خانواده دریا دلش
معنی #آذربايجان چیست !؟
با #راز_واژگان به معنای مفهمومی واژگان برسید،
ابتدا به واژه #آذر میپردازیم
ما ایرانیان
ظ*ض*ذ را => * ز تلفظ میکنیم
صورت نوشتاری فرقی ندارد
زردا=ذردا=زرد=زر
*زر=> اشاره به رنگ فلز طلا دارد 2+
( آ ، م. ، ی ، د )
واژگ هایی برای تاکید قرار دادن واژه ای ایست و در جاهایی با واژه ترکیب شده و یک واژه جدید پدید آورده است
عینا=عین=>یعنی شبیه چیزی
م+عینا=معینا=معین=معنا=معنی
ی+عینا=یعنی
تاکید بر شبیه بودن
آ+ذردا=زردا=آذر=آزر
یعنی زرد است
در ماه #آذر تمام برگها و پوشش