Discover and read the best of Twitter Threads about #راز_واژگان

Most recents (3)

این یک محاسبه ریاضی است !!!
چرا #سیزده_بدر
چرا سیزده به در نه !؟
کدومشون درست هست !؟
اصلن چرا سیزده!؟ چرا ۱۶ نه !؟
سیزده نحس هست یا نه جشن هست !؟
با #راز_واژگان باشید
تا بدانید فلسفه ۱۳ چگونه از ایران به تمام دنیا صادر شده است و ایران مادر تمام تمدن ها
محسوب میشود ImageImage
۲+
ایرانیان باستان از روی گردش های ماه
سال را حساب میکردن، بدلیل وابستگی به فصل رویش و گرما برای تغذیه خود و دامهای خود، همواره آغاز فصل رویش برایشان مهم بوده است
۱۲ گردش ماه در سال باعث شده که عدد
۱۲ در نزد تمام ملل مقدس است
۱۲ پسر یعقوب
۱۲ حواری مسیح
۱۲ امام شیعه
۳+
۱۲ چشمه از اثر برخورد عصا موسا به سنگ

دگردیسی های #ماه بطور متناوب
یک ماه ۲۹ شب و یک ماه ۳۰ شب است
که در مجموع ۳۵۴ شب در ۱۲ گردش طول
میکشد که ۱۱ روز از تعداد روزهای سال خورشیدی که ۳۶۵ روز هست،
کمتر است و اینگونه دوباره در تعیین فصل بهار به اشتباه میافتادند
ازین روی آمدن به هر
Read 7 tweets
خُب خُب
تا حالا فوکوس کرده بودم روی کووووردها
حالا میرم سراغ توووووورک ها
بذارید اول ببینیم واژه #تُرک یعنی چی
با #راز_واژگان باشید
تقدیم به هم میهنان ترک و آذری عزیزم❤
معنی مفهومی آذربایجان و در توییت قبلی
گفتم
الان نوبت معنای ترک هست و ترکیه
حتا واژه #ترکیه هم ایرانیست😎
2+
به بیت زیر توجه فرمائید

اگر آن تُرک شیرازی
بدست دل ما را
به خال هندویش بخشم
سمرقند و بخارا را
..
بسیاری براین باور هستند که معنای تُرک زیبا میشود
و عده ای معنای پنداری آن را بخشی از ایرانیانی میدادنند که در نواحى مختلف ایران زندگى میکنند که تُرکی سخن میگویند
3+
اما معنی درست واژه تُرک چیست؟
ابتدا عرض کنم
بسیاری از کلمات ایرانی وارد زبان انگلیسی شده
برخلاف تصور هجوم واژه های بیگانه به ایران واژه های چون پدر و مادر و ...
تُرک=تَرْک=تِرَک=تَرک

ترک با هر نوع زیر و زبری
به معنای همسایه بکار گرفته میشود
همسایه ای که در کنار شماست
Read 11 tweets
تقدیم به #رضا_نوروزی و خانواده دریا دلش
معنی #آذربايجان چیست !؟
با #راز_واژگان به معنای مفهمومی واژگان برسید،
ابتدا به واژه #آذر میپردازیم
ما ایرانیان
ظ*ض*ذ را => * ز تلفظ میکنیم
صورت نوشتاری فرقی ندارد
زردا=ذردا=زرد=زر
*زر=> اشاره به رنگ فلز طلا دارد
2+
( آ ، م. ، ی ، د )
واژگ هایی برای تاکید قرار دادن واژه ای ایست و در جاهایی با واژه ترکیب شده و یک واژه جدید پدید آورده است
عینا=عین=>یعنی شبیه چیزی
م+عینا=معینا=معین=معنا=معنی
ی+عینا=یعنی
تاکید بر شبیه بودن
آ+ذردا=زردا=آذر=آزر
یعنی زرد است
در ماه #آذر تمام برگها و پوشش
۳+
گیاهی تقریبن زرد است ،
علت نامیدن ماه آذر اینست
آبا=آپا=آفا=آقا=> یعنی بالا
آپا=آپ=up
آبا=آب => بالا و همان آب را معنی میدهد ، زیرا ایرانیان باستان اعتقاد داشتن
آب چشمه ها ، هدیه مادر بالا
*الامیترا = الا =بالا
آبا+ی نسبت = هر چیزی که به بالا ربط داشته باشد
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!