Leon Adegeest Profile picture
Maakt zich steeds meer zorgen over de integriteit van onze overheidsinstanties en de invloed van lobbyisten op politieke besluiten
Dec 3, 2021 9 tweets 8 min read
Waar ging de RvS spoedzitting van 2/12/2021 @HoogOverijssel v LNV nu over? In de kern over de strijdige info die trio @MinIenW @minlnv @rivm heeft verstrekt over #stikstof #PAS #luchtvaart #LelystadAirport. Over bestanden die wel/toch niet/toch wel bestaan, en strijdig zijn Image Want ondanks het bezwerende "stuur ik u voor de volledigheid het uitvoerbestand zodat geen onduidelijkheid kan bestaan over de relatie tussen AERIUS-invoerbestand en AERIUS-uitvoerbestand", matcht de invoer niet met de uitvoer.
PS: uitvoerbestand kwam pas 2 dagen voor de zitting Image
Nov 5, 2021 27 tweets 14 min read
1. Depositieruimte was eigenlijk een buidel met stikstof-credits. Ze werden bij het begin van de PAS uitgegeven op basis van een sommetje volgens een in factsheets beschreven methode. En ze waren gratis. 2. Wanneer je een project ging uitvoeren, zoals een vliegveld bouwen en opereren, zeg #LelystadAirport, dan moest je weer stikstof-credits inleveren. Hoeveel? Daarvoor moest je een afboek-sommetje maken. En na afboeken heb je dan minder credits. Kan ook zijn dat je te weinig had
Oct 17, 2021 14 tweets 11 min read
Voor wie het overzicht kwijt is, eerst een recap van bijna twee jaar #stikstofgate #LelystadAirport. Op 3 januari 2020 (en dat was niet het begin) heeft @SATL_Lelystad @HoogOverijssel een #Wob-verzoek ingediend naar de gereserveerde stiktofruimte voor #LelystadAirport: Op 11 mei 2020 besluit de minister @minlnv e,e.a. vrij te geven, waaronder Stuk 1: "Feitelijke reserveringsruimte vliegvelden onder PAS (.gml-document)". Zie drive.google.com/file/d/1YeVR_p…
Sep 30, 2021 24 tweets 14 min read
Vandaag stemt @2eKamertweets over moties n.a.v. "Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem". Maar: cruciale informatie wordt nog steeds achtergehouden, waardoor deze regeling niet goed beoordeeld kan worden. tweedekamer.nl/debat_en_verga… Nog steeds staat #LelystadAirport op de lijst van 'te legaliseren PAS-melders'. Dat is onterecht. De PAS-melding was fout en dat was bekend bij de opstellers. Ook ambtenaren die deze nieuwe regeling hebben gemaakt, weten dit of hadden dit kunnen weten. Zie
Jul 11, 2021 22 tweets 13 min read
Afgelopen zaterdag de zoveelste column over elektrisch vliegen in de @FD_Nieuws rubriek “De toekomst van mobiliteit”. Ook nu weer van @M_Steinbuch. De titel: ”Snel en schoon de lucht in”
Hoogste tijd voor een draadje: Deze keer in een verslag van een vlucht in een 2-persoons Pipistrel Velis Electro, tevens troetelkindje van minister @CvNieuwenhuizen, zie haar promo eerder deze week:
Nov 24, 2020 25 tweets 17 min read
Eindelijk het draadje over de stikstofberekeningen wegverkeer #LelystadAirport. Na bezwaar maken tegen een eerdergenomen Wob-besluit ontvangen @HoogOverijssel @SATL_Lelystad na ruim 6 maanden op 21/9/2020 toch nog een aantal invoerbestanden. Stikstofdepositie wegverkeer leek altijd zo klein te zijn in MER #LelystadAirport.

Maar daar is een goede (slechte) reden voor...

Eerst even terug in de tijd: Juli 2013 publiceert Lelystad Airport / Schiphol-Group de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
commissiemer.nl/docs/mer/p27/p…
Sep 12, 2020 12 tweets 9 min read
De eerste provincies hebben extern salderen #stikstof opengesteld (@provbrabant, @provzeeland @IPO_Provincies). Dat is raar, want veel is nog onduidelijk.

Wel staat het zo goed als vast dat stikstofdepositie in Natura-2000 hierdoor verder zal toenemen.

Hoe dat zit? Draadje! Extern salderen in 't kort:
- Extra stikstof door de nieuwe activiteit moet (ruim) worden gecompenseerd door verlaging bij n andere activiteit.
- Depositie in N2000 mag nergens toenemen.
- 70% van uit de markt gehaalde stikstofruimte mag worden gebruikt, 30% is voor de natuur.
Jun 24, 2020 15 tweets 8 min read
Gezien de #stikstof actualiteit van vandaag een draadje over de Ganzenlijn, een spoorverbinding van Flevoland naar de A28 (inderdaad, het tracé van de in het MER #LelystadAirport "vergeten" Ganzenweg ) In het stikstofadvies van het onafhankelijke @RIVM en de @Commissiemer wordt expliciet geadviseerd SRM2 te gebruiken voor wegverkeer ( commissiemer.nl/adviezen/3456 p.3)
Huh? dachten we... SRM2? Waarom niet AERIUS? Je moet toch altijd AERIUS gebruiken?