Martin Bender Profile picture
Mathematician & piano player
23 Apr 20
Här kommer analysen av version 2 av FHM:s modelleringsäventyr: folkhalsomyndigheten.se/contentassets/… @Folkhalsomynd #Coronasverige #COVID19sverige #svpol @emanuelkarlsten (1)
I alla scenarier skattas parametrar för hur smittsamheten (b_t) beror på tiden. Denna skattning baseras på bekräftade fall fram till 10/4, så som rapporterats upp till 4 dagar senare och en konstant multipel av dessa som antas infekterade men okända. (2)
Såvitt jag kan se (vet inte om rådatat är tillgängligt) innebär detta att underliggande data uppvisar den berömda förflackningen de sista dagarna, som vi vant oss vid att alltid se (max i skattad data 1/4 tex, sedan avtagande). Retroaktivt (nu) finns ingen sådan avmattning. (3)
Read 7 tweets