Discover and read the best of Twitter Threads about #Coronasverige

Most recents (11)

Eftertittar på #partiledardebatt;
Löfven säger att den strategi man valt är rätt. Men vi har väl ingen strategi? "Ingen snabb ökning" säger han nu, vården ska ha rätt resurser. Ok, det här är flockimmunitet han menar.
#coronasverige
Busch: Regeringen har med berått mod tillåtit en stor smittspridning. Låter som suppression, men det handlar mest om kritik av vad som gjordes i början.

Busch går inte vidare om suppression. Hon kanske inte är bekant med begreppet.
I början fick de en minut var förresten. Åkessons den enda minnesvärda.

Löfven säger att ingen kunnat se vad som skulle hända. Gissar att han går på Tegnells slumplinje.

Sjöstedt tycker brist på testning allvarligt & brist på fast anställning. Ingen som direkt höjer blicken än
Read 18 tweets
Today's episode of "Very confident in our forecasts, especially when they are seriously wrong".

Some of the predictions and confident statements made by the Swedish strategists #coronasverige #CoronaVirusSverige #SwedenInDenial #BytStrategiNu (image below by @edalmaxwell)
Remember that time when Tegnell was saying out loud that herd immunity was the answer to the corona virus? Those were the days
March 26th, when cases were rising steeply, but some insisted "We have a stable situation"
Read 14 tweets
Finland re-opened schools last week. Now they have found COVID-19 in 4 schools and set the pupils and staff in quarantine. Here in Sweden the schools and municipalities don't even inform families of corona infections in school though they still tell about lice and stomach flu. 1/
One exception to the rule is Kågeskolan in Skellefteå where a teacher died and 25% of the staff (18 people) tested positive. None of the pupils were tested. The school closed for a small while - due to lack of staff, not because of a quarantine. 2/8 lararen.se/nyheter/corona…
Another member of school staff died in Danderyd. No one was tested, no one was quarantined. 3/8 lararen.se/nyheter/corona…
Read 31 tweets
Kan vi få positiva effekter av den här krisen? Kan de konflikter som nu finns mellan föräldrar i riskgrupper som socanmäls och hotas med vite för att de håller sina barn hemma visa på ett systemfel? #svpol #skola #COVID19SV #Coronasverige Image
I läroplanen nämns värderingar som man ska leva och lära barnen. Respekt för frihet, integritet. Generositet. Förståelse för andra människor. Förmåga till inlevelse. Omsorg om enskildes välbefinnande. Ingen skola som anmäler oroliga föräldrar till soc lever efter detta.
I newsweek skriver man om hur föräldrar i Sverige upplever skolplikten under pandemin: newsweek.com/swedish-parent…
Read 12 tweets
Today's episode of "Sweden's masterclass on How to Lie with Statistics to keep its people content" #coronasverige #CoronaVirusSverige #covid19 #SwedenInDenial

Notice anything odd on the image below? Y axis missing, and is very much off-scale nyhetsbyran.org/2020/05/06/svt…
SvT tv show in which they were comparing testing in Denmark vs Sweden. Blatantly dishonest with the Swedish bar unreasonably high. (If adjusted per population, it would have looked even worse)
When you compare Sweden to our Nordic neighbors, make sure to omit the Y axis (again) so that our numbers don't look so dire (ht and via @edalmaxwell)
Read 13 tweets
Today's episode of "Based on our wild guesses, we are close to achieving herd mentality" - says Sweden, finally winning at something. SE 3529; DK 537; FI 287; NO 232. Data at ourworldindata.org/coronavirus #coronasverige #CoronaVirusSverige #covid19 #SwedenInDenial
How can I stress this enough? When you look at the last 7-day rolling average, Sweden is the country with the highest death rate / per million people in the world. The highest ourworldindata.org/grapher/daily-…
Data from Spain suggests a spread in the country of about 5% and a fatality rate of 1%. What does that mean for our "herd immunity" fan base? english.elpais.com/society/2020-0…
Read 11 tweets
So the whole #covid19sverige Swedish virus "experiment" controversy has been framed in terms of "herd immunity" and that's not at all what the conflict is (even @neil_ferguson agrees that it's not about herd immunity). #coronasweden
Rather, it's a conflict about an approach to risk management. Sweden's most serious critics promote an approach that involves using "easily" computable worst-case scenarios for virus death and acting accordingly... #COVID19sverige #coronavirussweden
... in an approach that uses the most drastic measures to bring about the most rapid suppression of the virus (the "hammer"). #COVID19sverige #coronasweden
Read 13 tweets
Här kommer analysen av version 2 av FHM:s modelleringsäventyr: folkhalsomyndigheten.se/contentassets/… @Folkhalsomynd #Coronasverige #COVID19sverige #svpol @emanuelkarlsten (1)
I alla scenarier skattas parametrar för hur smittsamheten (b_t) beror på tiden. Denna skattning baseras på bekräftade fall fram till 10/4, så som rapporterats upp till 4 dagar senare och en konstant multipel av dessa som antas infekterade men okända. (2)
Såvitt jag kan se (vet inte om rådatat är tillgängligt) innebär detta att underliggande data uppvisar den berömda förflackningen de sista dagarna, som vi vant oss vid att alltid se (max i skattad data 1/4 tex, sedan avtagande). Retroaktivt (nu) finns ingen sådan avmattning. (3)
Read 7 tweets
Sillä, kuinka aikaisin intensiivinen testaaminen aloitetaan, näyttäisi olevan vaikutusta siihen, kuinka paljon ihmisiä kuolee. Eri maiden välillä on merkittäviä eroja.
1/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019 Image
Kaikki viivat lähtevät samasta kohtaa: se päivä, jolloin kuolleiden määrä ylitti 10. Poikkeuksena Islanti, jossa aloituspiste on 1. kuolema).
2/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019 Image
Kun verrataan Suomea muihin maihin, jossa on testattu tähän mennessä yhtä paljon asukkaita suhteessa väestömäärään, niin Suomessa on nyt 6x niin paljon kuolleita kun Norjassa oli samassa vaiheessa.
3/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019 Image
Read 29 tweets
Tegnell har hittills varit fel ute med vartenda antagande han gjort. Det handlar inte bara om “kommunikationsproblem” då man får anta att han tror på vad han säger. Det får ses som ett uttryck för rent önsketänkande att anta att hans strategi kan vara riktig. (1/4) #CoronaSverige
Grundpremissen “ingen exponentiell ökning” är dessutom fel. Då Sveriges testrutiner skiljer sig från alla andra länder vet vi väldigt lite om ökningen, och får anta att den är minst lika stor som i länder med hårdare restriktioner. Sannolikt större. (2/4)
Dessutom finns fortfarande en poäng med hårdare restriktioner. Alternativet är att vänta tills antal smittade och döda vuxit till den grad att samhället stänger ned sig självt, då rädslan för att bli sjuk och utsätta sig för en kraschad sjukvård blivit tillräckligt utbredd. (3/4)
Read 4 tweets
RÄDSLA ÄR INTE FARLIGT. MEN DITT BETEENDE KAN VARA DET.

#söndagsrant
#Coronasverige
#coronavirussverige
#psykologi
Just nu är det många som är rädda, och det är helt okej. För de flesta är Coronapandemin något som man aldrig har ställts inför tidigare. Just av den anledningen så har man inga strategier eller erfarenheter att dra slutsatser ifrån, varken positiva eller negativa.
Att känna rädsla i en sådan situation är inte bara okej, utan också helt normalt. Att känna rädsla är i sig inte heller farligt, om än rätt obehagligt. MEN, de beteenden som kan följa av rädslan bidrar till att spä på rädslan och blir i förlängningen väldigt belastande för dig.
Read 15 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!