𝐏𝐚𝐫𝐡𝐚𝐦 𝐅𝐀𝐑𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐕𝐄𝐒𝐀𝐋 Profile picture
Un jurisconsulte — Fabriqué en Chiraz, consacré mondialement.
Jan 10 12 tweets 8 min read
چنین نیست که تخریب‌کنندگان جنابان @JZarif و @araghchi الان که خودشان در گود هستند تکان خورده باشند و نظرشان راجع به #مذاکرات_وین و #برجام تغییر کرده باشد. خیر، از اول حق را می‌دانستند، اما به‌خاطر رقابت داخلی، تن به هر باطلی دادند. با این وجود، به سه دلیل نخواهند توانست کار/۱ را پیش ببرند و #برجام را آن‌طور که باید و شاید احیاء کنند. ۱- سواد کافی ندارند؛ شوخی نیست، آقایان حتی از ابتدایی‌ترین ابزار مذاکره که زبان انگلیسی باشد بی‌بهره‌اند؛ انگار کسی که عاشق فوتبال است ولی پا نداشته باشد را بگذاری نوک‌حمله تیم‌ملی! دوم اینکه شرایط تغییر کرده و #بایدن
Jan 9 11 tweets 6 min read
در پرونده #هواپیما_اوکراینی اگر ادعای استفاده از #سپر_انسانی ثابت شود، غیرعمدبودنِ سرنگونی هم خودبه‌خود ثابت خواهد شد. سپر انسانی از اقسام جنایت جنگی است، به این معنا: غیرنظامیان به‌گونه‌ای در فضای مستعد درگیری جا داده شوند که دشمن از بیم اینکه غیرنظامیان را بزند و مجرم شناخته/۱ شود، اساساً از هرگونه عملیات نظامی منصرف گردد. حال اگر فرض کنیم در قضیه #هواپیما_اوکراینی نیروهای نظامی #ایران عمداً آسمان را کلییر نکرده‌اند تا نوعی #سپر_انسانی در برابر حملات احتمالی آمریکا در پاسخ به زدنِ #عين_الأسد ایجاد گردد، آنگاه واضح است که پدافند هرگز نمی‌تواند «عمداً»/۲