Roland van Gaalen 🇪🇺🌈 Profile picture
Feb 2, 2021 8 tweets 2 min read
#pensioen #pensioenakkoord
Consultatie wet toekomst pensioenen eindigt 12 februari. *Tot nu toe* weinig reacties op website vanuit actuarieel, financieel-economisch of macro-economisch perspectief.
Jammer, want de problematiek is interessant en uitdagend.
internetconsultatie.nl/wettoekomstpen… Intellectuele uitdaging: Wat zou je doen als je dictator was en vandaag, zonder advies in te winnen, over het pensioensysteem van de komende halve eeuw moest beslissen?
Jan 27, 2021 93 tweets 13 min read
#pensioen Consultatie Wet toekomst pensioenen
Ik ga nu de stukken doornemen. In deze draad noteer ik mijn voorlopige opmerkingen. /1 2/ De stukken staan hier.
Einddatum consultatie: 12 februari 2021.
internetconsultatie.nl/wettoekomstpen…
Jan 25, 2021 4 tweets 2 min read
#Inauguration Amerikaans volkslied door Lady Gaga was vanaf de eerste noten meeslepend, maar kijk naar deze voortreffelijke video om te begrijpen wat er zo bijzonder was aan haar interpretatie. De New York Times over de muziek bij het hele inauguratiefeeest: Image
Jan 24, 2021 10 tweets 3 min read
#pensioen Pensioenakkoord is in grote lijnen uitgewerkt. Met de "standaardmethode" kunnen pensioenen worden omgezet in kapitalen. Klaar is kees! Waarom doet de polder nu ineens zo moeilijk?
Vallen de uitkomsten bij nader inzien tegen?
fd.nl/economie-polit… #FD #Pensioenen Als buitenstaander probeer ik maar wat. De ouderen verwachten dat hun huidige pensioenniveau op peil blijft, dus géén kortingen maar wel een redelijke kans op indexatie. Moet kunnen, is hun verteld, zodra het nieuwe pensioenstelsel er is en die vervelende rekenrente weg is. >>
Dec 10, 2020 5 tweets 2 min read
#pensioen Verontrustend. Waarom Werker (hoogleraar @netspar) hierover begon weet ik niet, maar huidig systeem is in termen van pensioenen, niet vermogen. De "standaardmethode" die hij met medeauteurs in 2019 publiceerde is prima! Waarom twijfel zaaien over je eigen voorstel? /1 2/ Uitleg: in het huidige systeem hebben alle betrokkenen rechten/aanspraken op pensioenen. Als vermogen naar rato van de dekkingsgraad wordt toegedeeld, zoals gebruikelijk, dan is het logisch en rechtvaardig dat vermogen verschuift als de rentetermijnstructuur verandert. >>
Oct 1, 2020 8 tweets 2 min read
#pensioen Stel dat de premiedekkingsgraad bij bijvoorbeeld ABP 70% is. Komt het erop neer dat er dan een premiekorting met 30% is, in het voordeel van de actieve deelnemers en in het nadeel van de gepensioneerden? NEE. /1 >> 2/ Ten eerste hebben de actieven recht op volledige pensioenopbouw. Als die niet voor 100% gefinancierd wordt, dan is dat in hun nadeel. >>