Discover and read the best of Twitter Threads about #pensioen

Most recents (8)

#pensioen #pensioenfondsen De MSM vertellen niet het hele verhaal over uw pensioen, dat doen ze om nog meer teleurstellingen te voorkomen..
Pensioenfondsen zien hun financiële positie opnieuw verslechteren volkskrant.nl/ts-b2fd9216
#pensioen #pensioenfondsen De bedoeling is dat U een goed pensioen heeft later, zeker als U 40 jaar of meer heeft gewerkt. Er is al 10 tot 15 jaar vrijwel geen indexatie vanuit het pensioenfonds, vanwege een rare rekenmethode.
#pensioen #pensioenfonds Een van de beste pensioenlanden van de wereld indexeert al 10-15 jaar niet. Politiek moet het land vooruithelpen en niet afbreken. Toestaan als politiek dat er jaren een negatieve rente is (door ECB). Dat is funest voor het rendement van pensioenfondsen.
Read 16 tweets
#pensioen #pensioenakkoord
Consultatie wet toekomst pensioenen eindigt 12 februari. *Tot nu toe* weinig reacties op website vanuit actuarieel, financieel-economisch of macro-economisch perspectief.
Jammer, want de problematiek is interessant en uitdagend.
internetconsultatie.nl/wettoekomstpen…
Intellectuele uitdaging: Wat zou je doen als je dictator was en vandaag, zonder advies in te winnen, over het pensioensysteem van de komende halve eeuw moest beslissen?
Ik zou zeggen: 1 sluit de pensioenfondsen (laat ze de bestaande pensioenen afwikkelen); 2 behoud de AOW; 3 laat de overheid persoonlijke pensioenannuïteiten met inflatie-indexatie verkopen tegen markttarief (als geïndexeerde staatsobligaties) met beperkte belastingvrijstelling.
Read 8 tweets
#pensioen Consultatie Wet toekomst pensioenen
Ik ga nu de stukken doornemen. In deze draad noteer ik mijn voorlopige opmerkingen. /1
2/ De stukken staan hier.
Einddatum consultatie: 12 februari 2021.
internetconsultatie.nl/wettoekomstpen…
3/ Wettekst, blz 2, definitie beschermingsrendement: Waarom nominaal stabiel, en niet stabiel in reële termen? (Omdat er onvoldoende marktinformatie is om dat objectief te kunnen waarderen? Risico van grote inflatie is wellicht gering maar lijkt me niet verwaarloosbaar.)
Read 93 tweets
#pensioen Pensioenakkoord is in grote lijnen uitgewerkt. Met de "standaardmethode" kunnen pensioenen worden omgezet in kapitalen. Klaar is kees! Waarom doet de polder nu ineens zo moeilijk?
Vallen de uitkomsten bij nader inzien tegen?
fd.nl/economie-polit… #FD #Pensioenen
Als buitenstaander probeer ik maar wat. De ouderen verwachten dat hun huidige pensioenniveau op peil blijft, dus géén kortingen maar wel een redelijke kans op indexatie. Moet kunnen, is hun verteld, zodra het nieuwe pensioenstelsel er is en die vervelende rekenrente weg is. >>
Maar bij een dekkingsgraad van zeg 90% krijgen ze elk bij overgang van het oude naar nieuwe stelsel een kapitaal van 90% van de waarde van hun pensioenen mee — tenminste, bij gebruik van de standaardmethode, die gebaseerd is op actuele marktwaardering.
Read 10 tweets
Are Dutch pensions a good investment? Recent news about increasing contributions, investment losses, and risk of pension cuts by @NOS, @NRC, @FD_Nieuws and others made me curious about the return of my #pensioen. nos.nl/artikel/236500… 1/n
Based on my back-of-the-envelope calculation, Dutch pensions are actually a pretty bad deal. It is likely that current contributors will receive less money than what they pay in. It is crucial that the new #pensioenakkoord is implemented fairly to improve this situation. 2/n
Take @abppensioen, the largest pension fund in #NL. Like many other funds, ABP increased the contribution percentage to 25.9% as of 2021. This means that employer and employee contribute 25.9% of the pensionable salary to ABP each year. 3/n
Read 10 tweets
#pensioen Verontrustend. Waarom Werker (hoogleraar @netspar) hierover begon weet ik niet, maar huidig systeem is in termen van pensioenen, niet vermogen. De "standaardmethode" die hij met medeauteurs in 2019 publiceerde is prima! Waarom twijfel zaaien over je eigen voorstel? /1
2/ Uitleg: in het huidige systeem hebben alle betrokkenen rechten/aanspraken op pensioenen. Als vermogen naar rato van de dekkingsgraad wordt toegedeeld, zoals gebruikelijk, dan is het logisch en rechtvaardig dat vermogen verschuift als de rentetermijnstructuur verandert. >>
3/ Zo'n verschuiving van vermogen treedt dan ook op als het pensioen van elke deelnemer exact is afgedekt door staatsobligaties (plus verzekering sterfterisico). De dekkingsgraad is dan constant 100%. Dan ga je toch geen vermogen "terugschuiven" na bv daling van lange rente? >>
Read 5 tweets
#Pensioen Ik was 'n jaar of 8 toen ik begreep dat ik ons mam geen cadeau van 9 gulden kon geven als ik maar zeven gulden had gespaard. Iets later snapte ik dat 'faillissement' niet leuk was. Op de middelbare school leerde ik dat insolvabel 't voorgeborchte van failliet was. 1/2')
2/3) #Pensioen Als student ontdekte ik de samenhang tussen vergrijzing, kredietverruiming, goklust en onverantwoorde risico's. Hieronder zie je waarom de meeste BPF'n technisch onder curatele moeten staan:
3/3)#Pensioen @Pensioenupdate @dorth, @LawPension @pensioenschijf @martinpikaart @TheoGommer @reneboekestijn @liekehuibers En dan nog wat: in onze bubble weten we exact waar het niet goed gaat, maar (politieke) invloed=nul. Daarom is niet kennis maar invloed prioriteit.
Read 5 tweets
#pensioen Stel dat de premiedekkingsgraad bij bijvoorbeeld ABP 70% is. Komt het erop neer dat er dan een premiekorting met 30% is, in het voordeel van de actieve deelnemers en in het nadeel van de gepensioneerden? NEE. /1 >>
2/ Ten eerste hebben de actieven recht op volledige pensioenopbouw. Als die niet voor 100% gefinancierd wordt, dan is dat in hun nadeel. >>
3/ Punt 2: de verwatering van de fondsdekkingsgraad komt doordat de premiedekkingsgraad (70% in het voorbeeld) lager is dan de fondsdekkingsgraad (zeg 90%). Dat verschil is dan niet 100–70=30 %, maar 90–70=20 %.
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!