Discover and read the best of Twitter Threads about #Pensioenen

Most recents (1)

#pensioen Pensioenakkoord is in grote lijnen uitgewerkt. Met de "standaardmethode" kunnen pensioenen worden omgezet in kapitalen. Klaar is kees! Waarom doet de polder nu ineens zo moeilijk?
Vallen de uitkomsten bij nader inzien tegen?
fd.nl/economie-polit… #FD #Pensioenen
Als buitenstaander probeer ik maar wat. De ouderen verwachten dat hun huidige pensioenniveau op peil blijft, dus géén kortingen maar wel een redelijke kans op indexatie. Moet kunnen, is hun verteld, zodra het nieuwe pensioenstelsel er is en die vervelende rekenrente weg is. >>
Maar bij een dekkingsgraad van zeg 90% krijgen ze elk bij overgang van het oude naar nieuwe stelsel een kapitaal van 90% van de waarde van hun pensioenen mee — tenminste, bij gebruik van de standaardmethode, die gebaseerd is op actuele marktwaardering.
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!