Reza Kadkhodazade Profile picture
‏‏‏‏‏‏‏MA Political Science (Regional Studies), Tehran University. ‏️🇮🇷ایرانشهر، آرمانشهر من نیست؛ هویت من است! همه عالم تن است و ایران دل...❤
Jul 1, 2022 6 tweets 3 min read
در باب توهین مجری تلویزیون باکو به #افشین_آذری 👇

۶/۱: در دورافتاده‌ترین روستاهای ایران، وقتی مردمانش میزبانِ میهمانی از آذربایجان می‌شوند، با عشق و علاقه‌ای غیرقابل وصف، دور او را می‌گیرند و جویای معنای فلان ترانۀ #آذری و یادگیری بهمان جمله و واژه در زبان تُرکی آذری می‌شوند. ۶/۲: دقایقی نمی‌گذرد که یکایک اهالی روستا زبان‌شناس می‌شوند و میانِ فلان واژه در زبان محلی خود با فلان واژه در زبان ترکی آذربایجانی ریشه‌های مشترک می‌یابند! تا به این شکل نیز -اگرچه نادرست و غیرعلمی است- ریشه‌های مشترک یکدیگر را یادآوری کنند.
Oct 2, 2021 5 tweets 4 min read
۵/۱: پروفسور #ریچارد_فرای تعبیر جالبی در مورد #پایداری_ایران دارد. او ایران را به درخت #سرو -که در ادبیات پارسی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد- تشبیه کرده و بدینسان بیان داشته که طوفان‌های سهمگین در طول تاریخ این درخت را خم کرده اما نتوانسته بشکند. ۵/۲: شاید یکی از رازهای این #پایداری_ایران، این باشد که در هنگام وزیدنِ طوفان‌های بنیان‌کَنِ حاصل از تجاوز عناصر یونانی و رومی و تُرک و تازی و مغولی و ...، ایرانیان فارغ از هرگونه اختلافات سطحی و بنیادینی که با یکدیگر دارند، در یک جبهه قرار می‌گیرند: جبهۀ دفاع از ایران!
Aug 8, 2021 8 tweets 6 min read
۸/۱: عضو قاتل در جریانی که #نزاع_قومیتی ِ دیروز #نقده را کلید زد، امروز دستگیر شد؛ با تیشرتِ #پانترکیستی منقش به پرچم #ترکیه! کارفرمای فتنه‌انگیزیِ قومیتی در ایران نکرده به مزدورانش بگوید دست‌کم ردّپایی از رئیس جا نگذارند!
در مورد این تیشرت‌ها نکاتی دارم که در ادامه توضیح میدهم👇 ۸/۲: دو ماه پیش بود که متوجه شدم تیشرت‌های منقش به پرچم #ترکیه در سطح شهر به شکل عجیبی زیاد شده است. عمدتاً بر تن جوان‌هایی با ظاهر شر و شور. با یکی از دوستان رفتیم به پخش‌کننده‌های عمدۀ تیشرت در #ارومیه سر زدیم؛ متوجه شدیم این نوع تیشرت‌ها از مجاری‌ای غیر از آن‌ها پخش می‌شود.