دکتر دِتی Profile picture
Aug 27, 2021 11 tweets 4 min read
چندتا نکته بصورت جمع بندی در مورد کرونا بگم، در صورت تمایل ریتوییت کنید تا بتونه کمکی باشه برای کوتاه کردن مدت بیماری و کاهش ریسک بستری
#رشتو ۱) در صورت مشاهده ی هرگونه علائم مشکوک، حتی بصورت بسیار خفیف مانند گرفتگی صدا، از همان لحظه (بدون فوت وقت و مؤکداً از همان لحظه) بنا را بر کرونا گذاشته، ترس را کنار بگذارید و اقدامات ذیل را انجام دهید. (حتی در صورت واکسیناسیون قبلی)
#رشتو۱