Ravi Ingole Profile picture
....... in love with Stars, Galaxy's, Black holes, Wormholes, And Supernovas.
Apr 5, 2021 6 tweets 3 min read
ब्रह्मान्ड मानव सभ्यतेच्या 14 अब्ज वर्षाआधी अस्तित्वात आलेले आहे आणि आपल्या सूर्यासारखे आणि सूर्यापेक्षाही जास्त वयाचे असंख्य तारे अजूनही अस्तित्वात आहेत म्हणजेच त्यांच्या आसपासच्या ग्रहांवर जीवन अस्तित्वात येण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळालेला असेल (1)
#scincematters तरीसुद्धा आपल्याला या तारांच्या दुनियेत कोणत्यातरी चाहुलीची आस का असावी?
याचे दोनच कारण असू शकतात
1.एलियन सभ्यता अस्तित्वात नाही आणि आपण संपूर्ण ब्रह्माडांत एकटेच आहोत जी की एक भयावह स्थिती आहे,
2.दुसरे कारण असे की प्रगत आणि मागास सभ्यतेत संपर्क शक्य नाही (2)
#sciencematters
Apr 5, 2021 4 tweets 2 min read
या ब्रह्माड रुपी महासागरापुढे आपलं तंत्रज्ञान फारच तोकडे आहे,
ज्ञात ब्रह्माडात आतापर्यंत 100 अब्ज पेक्षा जास्त आकाशगंगा आहेत आणि प्रत्येक आकाशगंगेत कमीतकमी 100 अब्ज ग्रह आहेत टीप-हा फक्त ज्ञात असलेल्या ब्रह्माडतील आकडा आहे, (1) खरबो ग्रह संख्या असलेल्या या कॉसमॉस मध्ये जीवनाचा शोध घेणं मानवजातीला आपल्या संपूर्ण ब्रमांडरुपी आयुष्यात सुद्धा शक्य होणार नाहीय,
मला वाटत एलियन्स सोबत आपला सामना होण्यासाठी जेवढं आपलं तंत्रज्ञान विकसित पाहिजे तेवढच आपलं नशीबसुद्ध चांगलं असणं गरजचे राहणार आहे (2)
Apr 4, 2021 8 tweets 2 min read
There will come a time when our future generations will embark great voyag through the void of space.
They will sail the light years to explore and colonize the distant worlds, perhaps some of them will be courageous enough to glide through the darkest region of the cosmos.(1) Blackholes..................
Some of them will go through the unknown world,
Never to see again...
May be the great distance of interstellar space will cut any communication between them. (2)