Discover and read the best of Twitter Threads about #scincematters

Most recents (1)

ब्रह्मान्ड मानव सभ्यतेच्या 14 अब्ज वर्षाआधी अस्तित्वात आलेले आहे आणि आपल्या सूर्यासारखे आणि सूर्यापेक्षाही जास्त वयाचे असंख्य तारे अजूनही अस्तित्वात आहेत म्हणजेच त्यांच्या आसपासच्या ग्रहांवर जीवन अस्तित्वात येण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळालेला असेल (1)
#scincematters
तरीसुद्धा आपल्याला या तारांच्या दुनियेत कोणत्यातरी चाहुलीची आस का असावी?
याचे दोनच कारण असू शकतात
1.एलियन सभ्यता अस्तित्वात नाही आणि आपण संपूर्ण ब्रह्माडांत एकटेच आहोत जी की एक भयावह स्थिती आहे,
2.दुसरे कारण असे की प्रगत आणि मागास सभ्यतेत संपर्क शक्य नाही (2)
#sciencematters
जरा विचार करा आजपासून साधारण 100-200 वर्षांपूर्वी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी संदेश पाठवायला घोडे,पक्षी यांचा वापर होत होता, त्या वेळी एका टोकापासून दुसऱ्या टोकावर संदेश पाठवायला महिने लागत असायचे,
पृथ्वीच्या बाहेर संदेश पोहचवणे हे तर दिवास्वप्नच होते, (3)
#sciencematters
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!