ட்விட்டர் போராளி ! Profile picture
Oct 7, 2020 8 tweets 2 min read
மாண்புமிகு @CMOTamilNadu ஐயா: அடுத்த முறை தமிழக முதல்வர், அதற்கு அடுத்த தேர்தலில் இந்திய பிரதமர் இப்படி கனவில் மிதந்து கொண்டு இருப்பீர்கள் நீங்கள் இன்று. ஆனால் உங்களின் அரியர் தேர்வு அறிவிப்பை நம்பிய மாணவர்களோ ஓபிஸ் போல் மன வேதனையில் இருப்பார்கள். /1

#மாணவர்நலனில்_அமமுக இந்த கோவிட் காலத்தில் எத்தனையோ கேலிக்கூத்தான அறிவிப்புகளை நீங்கள் வெளியிட்டு பின்பு அதை திரும்பப் பெற்றீர்கள். ஆனால், அரியர் தேர்வு ரத்து என்ற அறிவிப்பை, யுஜிசி / ஏஐசிடிஈ போன்ற அதிகாரமிக்க அமைப்புகளோடு கலந்தாலோசிக்காமல் நீங்கள் தன்னிச்சையாக அறிவித்தது.... /2
Oct 7, 2020 7 tweets 4 min read
Hon`ble Justice Mr.Sathyanarayana in the hearing of case against #arrear exam, observed that court can only comply with the norms of statutory body like #UGC & #AICTE. The stand of #AICTE is clear that they are not ready to accept the decision of Taminadu government. /1 #UGC will also not accept the decision to cancel the exam. At this pace we can expect the verdict from High court either in the the first or second week of December. That is a very long period of time. By that time even the next semester exams would end. /2
Sep 14, 2020 5 tweets 2 min read
Contempt proceedings against Actor & altruist Mr. @Suriya_offl is baseless. In the first place Madras High Court or any other High courts have no grounds to prosecute him, as his comments does not come under their jurisdiction. #TNStandWithSuriya /1 To protect the dignity of the courts & distinguish the smooth administration of justice, only superior courts have the power to punish a person in contempt case. Mr Suriya`s remarks are about the judgement of the apex court & it is in noway connected to Madras High Court. /2
Sep 6, 2020 15 tweets 4 min read
This thread is about the Arrear exam case that has been filed in the high court.

Advocate Mr. Ramkumar has filed a case in Madras High court, with prayer to quash the Tamilnadu G.O, which cancelled the arrear exams of students - who have paid exam fees. /1 In his plea he claims that TN govt has violated the guidelines of #UGC & #AICTE and also opposes TN govt`s decision on the grounds that it would deteriorate the standard of higher education in the state . The case is not listed for hearing on Monday. /2
Aug 13, 2020 5 tweets 3 min read
Before the last hearing on case against UGC in Supreme Court, I elucidated that court would scrutiny the legality of the UGC guidelines, with respect to disaster / epidemic act of the States. Hon`ble judges made the same observation in the last hearing. #StudentsLivesMatters /1 Court didn`t engage the petitions that were filed based on mercy. Courts can only interfere if there is a violation of law. The petition of Maha & Delhi govt is the only valid & pivotal petition. Tamilnadu govt should have impleaded in the case too. #StudentsInSCForJustice /2
Jul 30, 2020 9 tweets 4 min read
Case against #UGC guidelines to resume hearing tomorrow in the Supreme Court. Usually courts don`t interfere in the policy decision of the govt. UGC is a statutory body. In the affidavit filed by UGC, it has raised the same concern. /1

#31StudentsInSCForJustice #cancelallexams UGC in the affidavit, has stated that court usually don`t interfere in academic policy of the govt. UGC, as of now is the apex body of higher education in the country. The work of UGC is majorly regulatory in nature especially with regard to grants. /2 #31studentinscagainstugc
Jul 12, 2020 17 tweets 3 min read
BJP wants to cook a Kichdi in Tamilnadu politics, with Equal amounts of Sugar, Salt & Chili !

#Thread

With Mrs.Sasikala`s release expected any time in near future, political equations in Taminadu likely to change ! /1 AIADMK, when it was started by Mr.MGR was seen as a Thevar party, as he successfully consolidated the Thevar community vote bank under his party fold. Thevar is a prominent community in terms of numbers (electoral) in South & Delta Tamilnadu. /2
Jun 25, 2020 10 tweets 3 min read
Many think that Salem is in Kongu belt. Actually Salem is a Vanniyar bastion. Majority community here in Salem is Vanniyar. In Salem, DMK WAS strong in Urban area. Local politics brought down the popularity of DMK even among urban voters. /1 ADMK made in roads to many DMK pockets from 2011. Resentment against one particular nepotistic local DMK family was the reason DMK lost consecutively it`s strong hold. Failure of DMK to have a check on the local henchman is the reason people started disliking the party ! /2
Jun 11, 2020 23 tweets 5 min read
FAQs regarding university / college exams:

In this thread I explain some of the common questions & doubts of the students regarding exam cancellation!

#CancelTNSemesterExams #CancelTNExamsPromoteStudents #CancelAUExamsTN

Thread ! /1 Q: Whether Apr/May 2020 college exams will be cancelled?

A: Yes, most likely! Given this unprecedented scenario, exams are most likely to be cancelled for intermediate year students. But till the official announcement, don`t stop preparing, keep preparing ! /2