®پاگنده 🇺🇸 Profile picture
فشنگ‌هام تموم شد. چراغ‌ها رو خاموش کن بیا بغلم
May 16, 2020 14 tweets 10 min read
۱/۱۴ #رشتو (۱)
تروریستهای مسلح آموزش دیده علیه پادشاهی #پهلوی و با هدف اشغال ایران: این رشته توئيت به عباس آقازمانی معروف به #ابوشریف اختصاص دارد.
عباس آقازمانی سال ۱۳۱۸ در خانواده‌ای سنتی در تهران زاده شد. پس از اخذ دیپلم ریاضی به دانش‌سرای مقدماتی رفت. با گذراندن این دوره به... ۲/۱۴ عنوان آموزگار دبستان به فعالیت پرداخت. شهرهای دماوند و رینه، از اولین محل‌های خدمت وی بعنوان آموزگار بوده‌است. آقازمانی از سال ۱۳۴۲ با توجه به تحولات #سیاسی آن سال‌ها، به فعالیت‌های سیاسی روی آورد، سپس به عضویت حزب ملل #اسلامی به رهبری سید محمدکاظم موسوی بجنوردی درآمد...
Apr 27, 2020 9 tweets 4 min read
۱/۲ اردشیر زاهدی فرزند فضل الله، همسر شهناز پهلوی دختر ارشد شاهنشاه آریامهر، وزیر خارجه دربار و سپس سفیر ایران در لندن و سپس سفیر ایران واشنگتن بود. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش درباره زاهدی مینویسد: [شاهنشاه] امر دادند: «نوک وزیر خارجه [اردشیر زاهدی] را قدری بچین، خیلی... ۲/۲ لوس و ننر شده است.» نقشه این کار را عرض کردم. عجیب است که شاهنشاه معتقدند وزیر خارجه نه معلومات علمی، نه سواد فارسی و نه سواد خارجی دارد. باز هم او را نگاه می‌دارند، ولی من معتقدم عوض خواهد شد، به‌خصوص که خیال می‌کند چون دوست با نیکسون هست، باید نخست‌وزیر بشود... علم اضافه...