Discover and read the best of Twitter Threads about #امام

Most recents (4)

هميشه شاهد آن بوده ايم كه عده اى #سلطنت_طلب مردم را بخاطر تماشاى تصوير #امام در ماه مورد نكوهش قرارداده و #ملت #ايران را محكوم و مستحق چنين حكومتى دانسته اند. ولى يك شخصى كه كارش با #تاريخ است بايد زواياى ناديده را بررسى نمايد. ١/٤
در اسناد #ساواك اسم مستعار امام #خمينى نمكدان بود. در يكى از اسناد ساواك آمده است نمكدان را بجاى موز به ماه بفرستيد. در اينجا منظورشان تبعيد امام به هند بوده و منظور از ماه نجف. يعنى قبل از خروج #شاه از #ايران كه عده اى از دوستانم آنرا بزرگترين خطاى شاپوربختيار دانسته اند، ٢/٤
شاه خودش فهميده بود كه جايى براى ماندن در #ايران ندارد. سيستم هاى امنيتى هم ميدانستند كه شاه به دلايل شخصى حال مقاومت كردن ندارد و قبل از همه سازمانها فروپاشيده بود. تمامى نظام ها و حكومتها را سيستم هاى امنيتى و اطلاعاتى سرپا نگه ميدارند. ٣/٤
Read 4 tweets
آیاشهربانو دختریزگردسوم همسر #امام حسین امام سوم شیعیان بود؟

بنوشته امیر معزی، هیچ یک از تاریخ‌نگاران باستان که به موضوع حمله اعراب به ایران و سرنوشت خانواده ساسانیان پرداخته‌اند، به ارتباط میان یکی از دختران یزدگرد سوم و حسین بن علی اشاره نکرده‌اند. ضمن اینکه ابن سعد و ابن
قتیبه مورخ ایرانی قرن سوم هجری مادر علی بن حسین را برده‌ای از اهالی ناحیه سند معرفی کرده‌اند.

ویلفرد مادلونگ هم، هویت تاریخی شاهدخت شهربانو را رد کرده و آن را افسانه می داند.
ایتان کولبرگ هم ادعای شیعیان در مورد شخصیت تاریخی شهربانو را رد می کند. او می نویسد که نام مادر علی
بن حسین، بَرَه، جَیدا یا غَزاله یا ام‌ولدی از ناحیه سند یا سجستان بوده است. بنابر روایات سنتی شیعیان، نام مادر علی بن حسین شهربانویه، جهانشاه یا شاهزنان بود. برخی می گویند که او خودش را به رود فرات انداخت، در حالی که بقیه می گویند او جز بازماندگان جنگ کربلا بود. علی بن حسین،
Read 7 tweets
واژه #امام از نظر لغوی، به معنای پیشوا و رهبره. اما در اسلام، و به‌خصوص مذهب شیعه (که به «امامیه» هم شناخته می‌شه) یه معنای اصطلاحی هم داره که به معنای پیشوای الهی‌ه و منحصره در ۱۲ نفر.
در بین اعراب، ولو شیعه، بار معنای لغوی بیشتره، مثلاً اعراب به علمای دینی و امام‌زادگان هم از
دیرباز لفظ امام رو اطلاق می‌کردن و می‌کنن. مثل امام عباس، امام عون، و امام فخررازی، امام محمد غزالی، و تا همین اواخر هم امام حکیم، امام خوئی و امام موسی صدر.
مسلمه که بین این معنای لغوی رایج در اعراب و معنای اصطلاحی فرهنگ شیعی رابطه «این‌همانی» برقرار نیست.
اما در بین مردم ایران، با توجه به عدم کاربرد معنای لغوی، بار معنای اصطلاحی همیشه بیشتر بوده و این لفظ به کم‌تر فرد عامی اطلاق شده.
ترکیب #امام_خمینی، از نوادریه که در جامعه شیعی ایران جا افتاده و مورد استفاده اکثریت قرار گرفته.
Read 7 tweets
سازمان مجاهدین خلق چیست و چگونه پدید آمد؟ چه مسیری را طی کرد؟ آیا کار این سازمان به پایان رسیده است؟!🔽
در این سلسله توییت به سوالات فوق پاسخ میدهیم.
#نه_به_مجاهدین
1/بنیان گذاران این سازمان چند تن از فعالان مسلمان جبهه ملی دوم بودند که گرد هم آمده و در دورانی نام خود را «سازمان آزادی‌بخش ایران» نهادند اما پس از چندی نام گروه به «سازمان #مجاهدين خلق» تغیر یافت🔽
2/قدیمی ترین افراد این گروهک طبق اسناد کار مسلحانه خود در برابر حکومت ایران را همزمان با قیام ۱۵ خرداد شروع کرده و پس از آن شیوهٔ جنگ #چریکی شهری، کار مخفی سازمانی و مسلح شدن را به عنوان خط مشی و تاکتیک اصلی سازمان برگزیدند...🔽
Read 24 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!