Discover and read the best of Twitter Threads about #اوستایی

Most recents (2)

امروزه خرس‌ها شخصیت‌های مهربان کارتون‌ها هستند و عروسک‌های شیرین و شاد آنها را خیلی جاها می‌توان دید، ولی مردمان قدیم #هندواروپایی هرگز خرس‌ها را مهربان نمی‌دیده‌اند. "خرس" فارسی از واژۀ هندواروپایی -h₂r̥tk̑o* بر جای مانده/۱
از واژۀ هندواروپایی -h₂r̥tk̑o* برای نمونه در #اوستایی -arəša و در #لاتینی ursus باقی مانده بوده. این لغت لاتینی بعدها در فرانسوی ours و در ایتالیایی orso شده است. همۀ لغت‌هایی که تا اینجا آمد به معنی #خرس هستند./۲
امروزه به بعضی چیزها در فارسی به شوخی #اسمش‌_رو_نبر می‌گویند؛ مثلاً یادمان هست که در کارتون #شهر_موش‌ها حتی بر زبان آوردن نام گربه باعث ترس می‌شد و به همین خاطر به آن «اسمش‌-رو-نبر» می‌گفتند. این‌ها برای ما شوخی بود، ولی برای بعضی مردمان خاطره‌های واقعی (تاریخی) است؛/۳
Read 10 tweets
روی این محصول لبنانی به 14 زبان نوشته‌اند "گلاب". بیشتر این نام‌ها مثل #گلاب از دو جزء "گل" و "آب" درست شده‌اند. واژه‌هایی که این‌طور درست شده‌اند #گرده‌برداری|هایی هستند که (به‌واسطه) به اصلی واحد می‌رسند. در 13 تای این زبان‌ها لغتی که برای گل به کار رفته واژه‌ای ایرانی است./1 Image
واژه‌های "گل"، "ورد"، #rose (یعنی همان رُز) و... همگی از یک واژۀ ایرانی باستان بر جای مانده‌اند که برای نمونه در زبان #اوستایی به صورت -varəδa (با تلفظ تقریبی وَرِذَ) وجود داشته. همین واژه در پهلوی ward شده و به همین شکل #ورد از پهلوی به فارسی رسیده./2
واژۀ یادشده به بسیاری از زبان‌های دیگر دنیا هم وارد شده؛ از جمله در آرامی و ارمنی و عربی کم‌وبیش به همین صورت وَرد به کار رفته است. این واژه در دورۀ ایرانی باستان به صورت vrodon* وارد یونانی شده و پس از حذف حرف واو از آغاز آن تبدیل به rodon شده (بسنجید با همین پدیده در/3
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!