Discover and read the best of Twitter Threads about #ایران_معبد_ماست

Most recents (6)

◽️بازی برتر◽️
🟨چگونه شاهنشاهی ایران با ورود در جنگ رقابتی روسیه و بریتانیا، پایانش را رقم زد؟
🟨چرا برای تجارت بریتانیا، ایران متحد و مقتدر یک ضرورت است؟
🔴واکاوی یک محاسبه اشتباه و سقوط پادشاهی در ایران🔴
1/20
@SamanthaIrani Image
◽️بازی برتر، نامی که برای رقابت در آسیای میانه، میان بریتانیا و روسیه در قرن 19 میلادی انتخاب شد.
✅️آرزوی روسیه رسیدن به آبهای گرم و
✅️گسترش مرز هندوستان تحت بریتانیا
❌️دو امپراطوری مقابل هم قرار میداد
◽️در میانه جنگ جهانی دوم، شوروی آگاه از رقابت برای بمب اتم دست به کار شد ImageImage
🟩از 1939، امریکا، آلمان و بریتانیا در رقابت ساخت بمب اتمی بودند.
🔙فلیوروف در 1942 در نامه ای به استالین خواهان آغاز برنامه ابر سلاح میشود.
✔️با استفاده بمب اتمی روی ژاپن، جنگ به پایان میرسد اما #چرچیل نگران از توسعه توسط #شوروی ،بدنبال راه حلی برای عدم پیروزی استالین است.
3/20 Image
Read 21 tweets
تاریخ بریتانیا پر از نبرد ها و کشمکش های خونین و البته نکات جالبی هست.
این بار به سراغ نبرد رز ها (Rose) می‌رویم اما ابتدا باید از #جنگهای_صد_ساله گفت که پیش زمینه نبرد رز ها بود.
@SamanthaIrani
#مهسا_امينی‌‌
#فرزندان_پرچم
#ایران_معبد_ماست Image
⚔️تنش ها بین پادشاهی های فرانسه و انگلیس به ماجرای فتح انگلیس توسط نورمنها در سال 1066 باز می‌گردد که در رشتوی #هیستینگز توضیح داده شد✔️
در این جنگ تاج و تخت انگلیس توسط دوک نرماندی،از توابع پادشاه فرانسه،تصرف شد.
⬅️در نتیجه،تاج و تخت انگلستان در اختیار تعدادی از اشراف بود که قبلاً صاحب زمین‌هایی در فرانسه بودند،این امر آنها را در زمره قدرتمندترین توابع پادشاه فرانسه قرار داد زیرا اکنون می‌توانستند از قدرت اقتصادی انگلستان برای تحمیل منافع خود بر فرانسه استفاده کنند.
Read 21 tweets
🌲👑لبنان و شاه
⚠️یک رشتوی طولانی
🔺️چگونه سیاست ایران پسا جنگ شش روزه از #تعادل خارج شد؟
⚫️سیاست های فرامرزی ساواک در اردن، عراق و لبنان
🔴 چگونه سیاست های شاه در بیروت پایه گذار سقوطش در تهران شد؟
@SamanthaIrani
#ایران_معبد_ماست
1/24 Image
روابط ایران و لبنان دو فاز دارد:
1️⃣میانه دهه 50 تا جنگ شش روزه 1967
◀️حول #ناصریزم و پان عربیسم، شاه نگران⬇️
🟨ناسیونالیزم عربی
🟨گسترش نفوذ شوروی
🟨کمونیزم در منطقه
✅️نتیجه: ورود شاه به سیاست داخلی کشورهای عربی
🔴پسا جنگ 6 روزه، شاه دیگر نگران #ناصریزم نبود
2/24
@SamanthaIrani ImageImageImage
2️⃣اما این روابط از 1967 تا 1978، نگرانی جدیدی برای شاه ظهور کرد، چه بود؟
◀️آموزش نظامی ایرانیان مخالف شاه توسط سازمان رهایی بخش فلسطین (PLO)
◀️پساجنگ داخلی 1970 (سپتامبر سیاه) و استقرار آنها در جنوب لبنان
✅️پس #ساواک اندکی پسا 1957، دخالت سیاسی در #لبنان پایه ریزی کرد
3/24 ImageImageImage
Read 24 tweets
#رشته_توییت از تجمعات اعتراضی معلمان و #اعتصابات_سراسری کارگران
سه شنبه ۱۹ اردیبهشت

1_ تجمع اعتراضی معلمان در کرمانشاه
مقابل اداره آموزش و پرورش

#ایران_را_پس_میگیریم
2_ تجمع اعتراضی معلمان در اصفهان
مقابل اداره آموزش و پرورش

#انقلاب_ملی_ایران
#مهسا_امینی
3_ تجمع اعتراضی معلمان در قزوین
مقابل اداره آموزش و پرورش

#ایران_معبد_ماست
#مهسا_امینی Image
Read 11 tweets
#رشته_توییت به 5 زبان مختلف

پیام روشن و قاطعانۀ مردم ایران به اشغالگران و غارتگرانی که در طرح خائنانۀ "مولد سازی" پشت لفاظی هایی مانند"مصونیت قضایی" پنهان شده و گمان کرده اند که از مجازات رهایی خواهند یافت

#ایران_را_پس_میگیریم
#ایران_معبد_ماست Image
The Iranian people's unequivocal and resolute message to the occupiers and plunderers,who, under the treacherous guise of "revenue generation," hide behind veiled slogans such as "judicial immunity," in the belief that they shall escape retribution.
#TakeBackIran
#IranIsOurTemple Image
تعبير الشعب الإيراني الواضح والحازم عن رسالته إلى الغزاة والنهابين، الذين يتخفون وراء زيف "توليد الإيرادات"، يستخدمون شعارات مغلفة مثل "الحصانة القضائية"، معتقدين بأنهم سيفلتون من العقاب.

#نستعيد_إيران
#إيران_معبدنا Image
Read 5 tweets
#اعتصابات_سراسری باید از دانش‌آموزان و معلمان شروع شود به دلایل زیر:
۱.ما ۱۵میلیون و ۸۰۰هزار دانش‌آموز ثبت نام شده داریم.
۲. تعداد معلم‌ها بیش از نیم میلیون است: ۵۳۴۹۴۱نفر و در کل کارکنان آموزش و پرورش میشوند: ۸۴۴۶۸۳نفر نزدیک یک میلیون
۳.تجربه تعطیلی سراسری مدارس کشور را داریم
در دوره همه‌گیری کرونا که زیاد دور نیست و راهکارهای آزموده شده تدریس مجازی برای عقب نیفتادن دانش‌آموزان از آموختن را می‌شناسیم، ضعفهایش را می‌دانیم و می‌توانیم روش‌ها را بهبود ببخشیم تا موثرتر و کارآتر جلوی بازماندن از کسب دانش را بگیریم.
۴.دانش‌آموزان‌ همین چندماهه پیش یک شرایط
انقلابی را تجربه کرده اند و با آن همراه شدند این شور نهفته هنوز در سینه هاشان روشن و گرم است تنها نیاز به هماهنگی، برنامه ریزی و هدفمندی دارند تا بهترین و جسورترین سربازان این انقلاب باشند.
۵.معلمان ما نیز سالهاست که درخواست‌های پاسخ داده نشده ی روشن دارند و تلاشی پیگیر که
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!