Discover and read the best of Twitter Threads about #جنگ_سرد

Most recents (4)

گویا قرار است بدیهیات را به #سانتیمانتال‌ها یادآوری کنیم؛ غرب به مسکو اطمینان داده‌بود که با خروج روس‌ها از آلمان‌شرقی، #ناتو به سمت شرق گسترش نخواهد یافت. ولی این مسئله بارها توسط غرب نقض شده و #اوکراین آخرین نمونه است.
۱/۷
در نقشه زیر گسترش #ناتو را از زمان شکل‌گیری آن در سال ۱۹۴۹ به بعد می‌بینید. مناطق سبزرنگ (طیف تیره تا روشن) نمایانگر گسترش ناتو پی از #جنگ_سرد است. در واقع از ابتدای دهه ۱۹۹۰ غرب تعهدات خود نسبت به مسکو را نقض کرده. خروج آنها از سایر پیمان‌های نظامی نیز موضوع مهم و مرتبطی ست.
۲/۷
آنها قرار بود حتی «یک اینچ» به سوی شرق نروند، پایگاه‌های خود را در شرق اروپا گسترش دادند. تصور کنید روسیه در مرز آمریکا-مکزیک پایگاه نظامی می‌زد؛ این برنامه #ناتو و غرب برای مرز اوکراین-روسیه است و مسکو به طور ویژه از زمان روی کار آمدن دولت کودتا در #اوکراین به آن معترض بوده.
۳/۷
Read 7 tweets
۱.در سال ۱۹۶۷ #تام_بریدن جاسوس سابق #سیا اعتراف کرد که این سازمان جهت پیشبرد اهداف خود از فعالیت‌ها و افراد مختلفی حمایت می‌کرده است. مناقشه‌برانگیزترین این موارد، به حوزه ادبیات و هنر بازمی‌گشت.
cambridgeclarion.org/press_cuttings…
۲.بِرِیدِن در اعترافاتش نوشت: «در دهه ۱۹۵۰ در بیشتر مناطق اروپا [سوسیالیست‌ها] تنها کسانی بودند که حاضر به پرداخت بهای نبرد با کمونیسم بودند». فارغ از صحت یا نادرستی این ادعا، این نگاه همچنان رواج دارد. چنانکه هنوز هم جنگ فرهنگی علیه #کمونیسم توصیه می‌شود.
washingtonpost.com/news/act-four/…
Read 17 tweets
❇️مجموعه #جنگ_سرد (١۵):
(١/١٨) در مرحله دوم نیمچه کودتای کمونیستی سال ١٩٩١ در شوروی هستیم.
کودتا در روز ١٩آگوست رسماً شروع شد و با روز اولش با سخنرانی پرشور یلتسین در مقابل کاخ سفید (ساختمان پارلمان روسیه) به پایان رسید و با وجود قلع و قمع رسانه‌ای، بازتاب خوبی گرفت.
(٢/١٨) روز ٢٠آگوست درجه اضطراب سران کودتا روی ١٠٠٠ بود، جوریکه تصمیم‌ گرفتن مستقیما به صورت نظامی با یلتسین شاخ به شاخ بشن بلکه سرجاش بشینه.
در همین راستا ژنرال "کالینین" که توسط "یانایف" (جانشین زوری گورباچف) به فرماندهی نظامی کل ناحیه موسکو انتخاب شده بود، اعلام کرد
(٣/١٨) که از ساعت ١١شب ٢٠آگوست تا ساعت ۶ صبح روز بعد حکومت نظامی مطلق برقراره. برای همین هم اطرافیان یلتسین شستشون خبردار شد که خبراییه و به احتمال قوی ساختمان پارلمان در خطر حمله نظامیه.
با وجود نداشتن اسلحه و وسیله دفاعی، افراد حاضر در ساختمان پارلمان شروع کردن به
Read 22 tweets
❇️مجموعه #جنگ_سرد (١۴):
(١/٢۴) آنچه گذشت:
با شروع شدن دوران حکومت گورباچف، شخصی جدید به نام "بوریس یلتسین" هم پا به صحنه گذاشت و کشمکشی بین نیروهای آزادی‌خواه و کمونیست در شوروی درگرفت. اصلاحاتی که گورباچف با خودش به شوروی آورد، راه رو کم‌کم برای استقلال جماهیرِ تحت‌نظر Image
(٢/٢۴) شوروی باز کرد. با اینکه همچنان اولویت اصلی گورباچف حفظ موجودیت شوروی بود، وی از دخالت مستقیم در پروسه ظهور لیبرالیسم و اعلام استقلال تعدادی از جمهوری‌ها پرهیز کرد. همزمان یلتسین در خط مقدمِ جنگ با کمونیسم ایستاده بود، اگرچه تا حدی هم در مقابل تندروهای کمونیست
(٣/٢۴) از گورباچف طرفداری می‌کرد.
اینجا بود که اذهان کمونیست‌های تندرو که آرمان‌های عمامانشون لنین-استالین-مارکس رو در خطر می‌دیدن، به وحشت افتاد و تصمیم گرفتن از شر گورباچف و یلتسین و تمام اهدافشون یکجا خلاص بشن. چطوری؟ تنها راهی که هر عوضیِ کله‌پوکِ تشنه به قدرتی سراغ
Read 28 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!