Discover and read the best of Twitter Threads about #اینترانت

Most recents (3)

رژیم اگر حماقت کند و #اینترنت جهانی را بطور کامل قطع کند لزومی ندارد نهادهای سرکوبگر و ضد امنیتی آن هم #اینترانت داشته باشند این حوضچه های مخابراتی پاشنه آشیل رژیم هستند هرچند درب تعدادی از آنها را جوش کرده تا در امان باشند اما بی فایده است هر چه این حوضچه ها به مراکز #مهسا_امینی Image
مخابراتی نزدیکتر باشد مهم تر و حساس تر است در واقع اگر قرار به ندیدن و قطع ارتباط مردم بطور کامل باشد رژیم هم باید نبیند و ارتباطش وصل باشد

از این حوضچه ها تا کنون در خیابان دیده اید؟ به ذهن بسپارید اگر بخواهد حماقت کند و طرح ضد حقوق بشری اینترنت ملی را فعال کند....

#مهسا_امینی
رژیم بداند مردم چیزی برای از دست دادن ندارند و نمیگذارند شما هم چیزی بدست بیاورید این را در ذهن خود مرور کنید که با گذشت هر دقیقه یک دقیقه به سرنگونی و سقوط نزدیکتر می شویم و راه فراری هم ندارید هر کاری کنید بی فایده است در آخر که به همین زودی هاست مردم پیروز می شوند
#مهسا_امینی
Read 4 tweets
احتمال تبدیل #اینترنت به #اینترانت هست لطفاً #رشته رو هم بخونید که اطلاع داشته باشید و ریتوییت کنین همه درجریان باشن چون با اطلاع قبلی قطع نمیکنن
#نحوه_تبدیل_اینترانت_به_اینترنت
حتما توی سایتایی ک نوشته شده الان پروکسی سالم پیدا کنید و کپی کنید و برنامه های مورد نیازم نصب داشته باشید چون از قبل اطلاع نخواهید داشت.
#برنامه ها:
#Adguard+#AdguardVPN
#Psiphon Pro
#Sugernet
#Httpinjector
(و درکل برنامه هایی ک بشه توشون پروکسی (socks4/5 و http) ست کرد)
Read 10 tweets
پس از قطع اینترنت در آبان‌ تصور میرفت که هنوز به دلیل برخی ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های «اینترانت» (از جمله نبود جایگزین برخی خدمات خارجی در سرورهای داخل، اتکای برخی سایتهای دولتی به سرورهای خارج و بطور کلی آسیب به دانشگاه‌ها و شرکتهای کوچک و بزرگ)، حکومت هنوز آمادگی لازم را برای 👇🏽
دائمی کردن #قطع_اینترنت ندارد و حداقل نیازمند یک دورۀ «تدارکاتی» برای آن باشد.
امروز بر ما روشن‌شده که این ارزیابی اولیه اشتباه بود. حکومت دنبال رفع تک تک این موانع نیست بلکه استراتژی میانبری را اتخاذ کرده تا از تمامش یکجا پرش کند: پیچیدن #اینترانت در زرورقی بنام #فیلترینگ_سفید.
Read 47 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!