Discover and read the best of Twitter Threads about #توصیه

Most recents (3)

شروع راند جدید با سوت من :
عارضم به حضور انورتون که ، یکی از مهمترین الطاف الهی به اکانتهای گمنامی مثل اکانت من و شما اینه‌ که هیچکس مارو نمیخونه و این از محاسن این دست اکانتهاست ، چرا که ما رو نمیخونن ، در نتیجه هرچی بنویسیم بین خودمون میمونه و به کسی و جائی بر نمیخوره
۱.
عرض شود خدمت انورتون که مثل روز روشن بود برام و از حدودای آبانماه و اذرماه سال گذشته هم بود که گفتم این باند علیرغم پول سنگینی که در اختیارشون قرار گرفته و لجستیک سنگینی که از سوی سازمانهای اطلاعاتی/امنیتی غربی دریافت کردن ، سوختن و پروژه #مهسا_امینی هم به زودی به سرنوشت
۲.
خالقانش دچار میشه و تمام میشه ، در واقع این پروژه ژینا هیچی نبود مگر های‌جک کردن خیزش مردم ایران که از سالهای ۱۳۹۶ به بعد شروع شده بود که بلکل و از بیخ و بن همه چیزش با حرکتها و خیزشهای عقیم قبلی بلکل متفاوت بود .
و در این میان باید از اون اطاق فکری که این خیزش رو اینگونه
Read 23 tweets
راند بعدی بازی با سوت من :
عارضم به حضور انورتون که ، یکی از مهمترین الطاف الهی به اکانتهای گمنامی مثل اکانت من و شما اینه‌ که هیچکس مارو نمیخونه و این از محاسن این دست اکانتهاست ، چرا که ما رو نمیخونن ، در نتیجه هرچی بنویسیم بین خودمون میمونه و به کسی و جائی بر نمیخوره
۱.
حالا :
عرض شود خدمت انورتون که مثل روز روشن بود برام و از حدودای آبانماه و اذرماه سال گذشته هم بود که گفتم این باند علیرغم پول سنگینی که در اختیارشون قرار گرفته و لجستیک سنگینی که از سوی سازمانهای اطلاعاتی/امنیتی غربی دریافت کردن ، سوختن و پروژه #مهسا_امینی هم به زودی به
۲.
سرنوشت خالقانش دچار میشه و تمام میشه ، در واقع این پروژه ژینا هیچی نبود مگر های‌جک کردن خیزش مردم ایران که از سالهای ۱۳۹۶ به بعد شروع شده بود که بلکل و از بیخ و بن همه چیزش با حرکتها و خیزشهای عقیم قبلی بلکل متفاوت بود .
و در این میان باید از اون اطاق فکری که این خیزش رو
Read 23 tweets
🀄️#کریپتومان 22 قسمتی , توضیحاتی در خصوص توییت آقای کیوساکی

- دلیل باز نشر آن !?
- تاثیرات آن بر بازار کریپتو در #کوتاه_مدت !?

در ابتدا دلیل باز نشر:

معتقدم حسب رکود ایجاد شده در اقتصاد دنیا به دلیل شیوع ویروس کووید و سیاستهای #انبساطی متعاقب آن به جهت/
2/22

../ #ریکاروی اقتصاد, در سالهای آتی با یک فروپاشی عظیم در بازارهای مالی مواجه خواهیم شد.

فرایند تورم منتج به رکود در دهه های گذشته نیز بارها تکرار شده است

سال 2008 حسب شرایط شغلی (تامین کالا برای اروپا) اثرات این رکود و فروپاشی را مستقیما تجربه کردم و معتقدم شواهد/
3/22

../ بسیاری مبنی بر تکرار آن در سالهای آتی وجود دارد

حقیقت تلخ آنست که, در جریان این نوسانات (تورم /رکود) تعمدی, اکثریت مردم متضرر گردیده, در حالیکه سرمایه داران بزرگ با بهرگیری از این فرصتها (موج سواری) بطور پیوسته به داراییهای خود افزوده اند

یکی از اهداف من از تهیه/
Read 22 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!