Icarus Profile picture
29 Aug, 22 tweets, 12 min read
🀄️#کریپتومان 22 قسمتی , توضیحاتی در خصوص توییت آقای کیوساکی

- دلیل باز نشر آن !?
- تاثیرات آن بر بازار کریپتو در #کوتاه_مدت !?

در ابتدا دلیل باز نشر:

معتقدم حسب رکود ایجاد شده در اقتصاد دنیا به دلیل شیوع ویروس کووید و سیاستهای #انبساطی متعاقب آن به جهت/
2/22

../ #ریکاروی اقتصاد, در سالهای آتی با یک فروپاشی عظیم در بازارهای مالی مواجه خواهیم شد.

فرایند تورم منتج به رکود در دهه های گذشته نیز بارها تکرار شده است

سال 2008 حسب شرایط شغلی (تامین کالا برای اروپا) اثرات این رکود و فروپاشی را مستقیما تجربه کردم و معتقدم شواهد/
3/22

../ بسیاری مبنی بر تکرار آن در سالهای آتی وجود دارد

حقیقت تلخ آنست که, در جریان این نوسانات (تورم /رکود) تعمدی, اکثریت مردم متضرر گردیده, در حالیکه سرمایه داران بزرگ با بهرگیری از این فرصتها (موج سواری) بطور پیوسته به داراییهای خود افزوده اند

یکی از اهداف من از تهیه/
4/22

../ محتواهای آموزشی و بسیاری موارد دیگر, به اشتراک گذاری تجربیات و آگاهی رسانی در راستای همراه شدن هموطنانم با امواج آتی (همراه با سرمایه داران) با استفاده از فرصت سرمایه گذاری در کریپتو ست

اقتصاد جهان هم اکنون شاهد یکی از انبساطی ترین دوران خود است, حدود/
5/22

../ %30 از کل دلارهای موجود, در 2 سال اخیر به چاپ رسیده

با توجه به شدت بکارگیری سیاستهای انبساطی, می توان حدس زد که تبعات ناشی از آن و سیاستهای انقباظی پس از آن قابل توجه خواهد بود

به چارتهای ذیل دقت کنید:

به زبان ساده , قله (پیک) محل اجرای سیاستهای انقباضی ناگهانی/
6/22

../ پس از یک دوره انبساطی طولانیست

فلشهای سبز: دوره های انبساطی (تورم و رشد)
فلش قرمز: دوره های انقباظی (فروپاشی و رکود)

#طول و #درجه_شیب فلشها را مقایسه کنید

می توانید بصورت #تخمینی شدت سیاستهای انبساطی این دوره (فلش راست) را با سال 2008 (فلشهای چپ) مقایسه کنید و/
7/22

../ تخمین بزنید که شدت و شیب فروپاشی بعدی (فلش قرمز بعدی) به چه میزان خواهد بود !

این روش تحلیل صرفا برای قابل درک بودن برای اکثریت مطرح شدو به هیچ وجه روش اصولی برای بررسی نیست

من تخصصی در سیاست ندارم و به آناز منظر مسائل اقتصادی نگاه می کنم./
8/22

../ سال 2006 آقای Alan Greenspan پس از ۱۹ سال ریاست بر فدرال رزرو واجرای سیاستهای معروف به ریگانیسم, جای خود را به آقای Ben Bernanke داد

تصمیمات رییس جدید مبنی بر سیاستهای انقباظی بدلیل حباب شکل گرفته در بازار مسکن آمریکا در خلال سالهای قبل باعث/
9/22

../ باعث شکلگیری بحرانی بنام بحران وامهای اعتباری گردید که اثرات آن بدلیل متصل (Peg/Expose) بودن ارزهای رایج فیات, به تمام دنیا سرایت کرد

حال برای پیش بینی از آینده پیش رو, حسب سوابق تاریخی تغییر ریاست FED در شرایط کنونی و با توجه به سیاستهای شدیدا" انبساطی/
10/22

../ آقای Powell (رییس کنونی FED) دور از ذهن نیست ولی نکته مهم اینجاست که این فروپاشی ها غالبا به نارضایتی عمومی می انجامد و با توجه به مقایسه تصاویر بالا مبنی بر شدت و تبعات #سنگین این فروپاشی , شاید بهتر باشد که صورت مسئله بصورت کامل پاک شود , یعنی تغییر ریاست یک دولت/
11/22

../ به جای تغییر ریاست فدرال رزرو

از طرفی , به خوبی به خاطر دارم که در خلال سالهای 2008-2009 , تنها شرکتهایی که سهام آنها با بازدهی فوق العاده مثبت مواجه شد, شرکتهای تسلیحاتی بودند که درآمد سرشاری از فروش سلاح به اعراب بدست آوردند و به نوعی ناجی اقتصاد بسیاری از کشورهای/
12/22

../ توسعه یافته شدند, بنابراین شاید فرضیه بروز یک جنگ (در #سالهای_آتی) هم دور از ذهن نباشد , بخصوص که آقای بایدن به جهت تصمیمات در خصوص افغانستان به شدت بابت افکار عمومی تحت فشار قرار گرفته

در مجموع, این موارد و برخی موارد دیگر باعث شد که اینجانب این فرضیه را قبل از آقای/
13/15

../ کیوساکی مطرح کنم

امکان تعیین زمان دقیق در خصوص فروپاشی احتمالی وجود ندارد زیرا تابعی از بسیاری از وقایع است که هنوز اتفاق نیافتاده ولی #شاید #شاید 2023 -2022

بررسی تاثیرات این موارد بر بازار کریپتو در #کوتاه_مدت (هفته های آتی)

به صراحت ---> هیچ

حدود یک هفته/
14/22

./قبل, نظر خود را در خصوص بازار کریپتو در #کوتاه_مدت بیان کردم و با در نظر گرفتن نسبی بودن ماهیت تمامی تحلیلها, همچنان به آن معتقدم

معتقدم برای مدتی کوتاه رشد #دامیننس بیتکوین به مصلحت موسسات نیست بنابراین تمامی سعی خود را در کنترل آن خواهند کرد/

15/22

../ با فرض درست بودن این تحلیل, موسسات از اقدامی که منجر به پامپ شدید قیمت بیتکوین شود خودداری کرده و فرصت برای آلتکوین ها فراهم می شود (چنانکه ظرف ده روز اخیر شاهد پامپ انفرادی برخی آلت ها بودیم)

تنها نگرانی من از معطوف شدن اذهان عمومی و سرمست شدن از سود دلاری حاصل از/
16/22

../ آلتکوینهاست.

دقت کنید, افراد مبتدی بسیاری در سرتاسر دنیا در حال ورود به این بازار هستند, در حالیکه متاسفانه درک درستی از ماهیت کریپتوکارنسی ها و روابط بین آنها ندارند و تنها رشد قیمت بر مبنای دلار مد نظر آنان است

پامپ آلتکوینها در شرایط کنونی و وقوع/
17/22

../ آلتسیزن و یا آلت پارتی قبل از #حرکت_اصلی بیتکوین باعث ورود بیش از پیش سرمایه گذاران خرد و مبتدی و حتی قدیمی به آلتکوینها خواهد گردید در شرایطی که #اصلاح و ریزش بیتکوین این سرمایه ها را #نابود خواهد کرد

با توجه به آینده ای که شخصا برای بازار کریپتو و خصوصا" #بیتکوین/
18/22

./بر مبنای تحولات جاری و تلاش روزافزون موسسات و سرمایه داران بزرگ در تصاحب آن متصور هستم , بر این باورم که قدرتهای بزرگ مالی در شرایط کنونی, نسبت به #بدنام کردن کریپتو در بین عموم مردم بی میل نیستند

با توجه به ریسکهای احتمالی در نگهداری استیبل کوینها, معتقدم شرایط کنونی/
19/22

../ فرصتی مناسب برای تبدیل #پلکانی آلتکوینها به بیتکوین است(این یک توصیه برای افراد مبتدیست و نه افراد ورزیده و باتجربه)

هرچند صحبتهای اخیر آقای Powell در نشست Jackson Hole
همچنان نشان دهنده الویت نگرانی نسبت به #شاخص_اشتغال نسبت به #تورم بود و اعلام شد که Tapering یا/
20/22

../کاهش تزریق پول (انقباض) با شیب ملایمی انجام خواهد شد (طبق اعلام قبلی قرار بود که در ماه سپتامبر انجام شود), همچنان نسبت به دوری از بازار #فیوچرز , مدیریت دقیق سرمایه و #ورود_پلکانی توصیه می کنم

درنهایت یادآوری میکنم که ماهیت تمامی تحلیلها در بازار های مالی #نسبی ست و/
21/22

../ نمیتوان #قطعیتی برای آن در نظر گرفت بنابراین لطفا #طمع نکنید, #صبور باشید و پیوسته به خاطر داشته باشید که:
هرچند شهر Rome یک شبه ساخته نشد, ولی شهر هیروشیما در یک لحظه ویران شد !

اگر مطالب فوق برای شما مبهم بود, #توصیه میکنم مورد ذیل را/

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Icarus

Icarus Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Icarus_42

12 Aug
🀄️ کریپتومان حکایتی کوتاه از تاریخ

مخاطب این کریپتومان صرفا" اعضاء کامیونیتی کریپتو فارسی می باشد

در تاریخ این مرز بوم بسیاربوده اند افرادی وطن پرست و با شرافت که هدفی جز سربلندی مردمان این سرزمین نداشته اند و علیرغم استعداد و توانایی خود در جهت پیشرفت کشور, بنا بر دلایل/
2/20

../ مختلف از جمله #ناآگاهی مورد بی مهری عوام در دوران معاصر خودقرار گرفتند

هرچند تاریخ نسبت به وظیفه خود در قبال ایشان عمل کرد, ولی افسوس که کشور در آن دوران نتوانست از نعمت وجود ایشان بیشتر بهره مند گردد

یکی از این افراد قائم مقام فراهانی بود

شاید بهترین روش برای/
3/20

../ معرفی وی , #اقتباسی از خاطرات سفیر وقت یکی از کشورها در زمان مسئولیت این مرد بزرگ در دوره محمد شاه قاجار (۱۲۱۴ شمسی) باشد که چنین روایت میکند:

قائم مقام فراهانی تنها ایرانی وطن پرستی بود که نتوانسته بودیم او را بخریم.

هر رشوه ای به او میدادیم, می گرفت,/
Read 25 tweets
8 Aug
🀄️ #کریپتومان بررسی شرایط کنونی #بیتکوین و رمزارزها از ابعاد مختلف و ماکرو اکونومی (#تصویرـبزرگتر)

برای شروع, نگاهی به عملکرد شرکت مایکرو استراتژی (آقای مایکل سیلور)در مقایسه با عملکرد خود #بیتکوین و شاخص نزدک داشته باشیم.

خط چینهای عمودی, تاریخهایی هستند که این شرکت اقدام به/
2/25

../ خرید بیتکوین نموده و همانطور که می بینید , از ماه May و همزمان با ریزش بیتکوین به محدوده 30K, نه تنها شاخص عملکرد افت نداشته بلکه تا حدود ۲ برابر سود آوری برای این #موسسه_مدیریت_مالی به همراه داشته

آیا از این مقایسه نتیجه ای غیر از استفاده از اهرم/
3/25
../ در معاملات #short و لانگ می توان گرفت؟! و این در حالیست ایشان پیوسته از جملات قصار در جهت پامپ بیتکوین استفاده می کند.

به هر روی این بهره گیری از اشتباهات اکثریت در ذات تمام بازارهای مالیست و تنها راه چاره , افزایش آگاهی ست.

دلیل مطرح نمودن این مثال,/
Read 30 tweets
3 Aug
🀄️ #کریپتومان اقتباسی از تفکرات آشو (فیلسوف هندی) در خصوص #آگاهی انسان و اهمیت #سرمایه_گذاری
۱/۲۵
بخشی از سخنان وی:
- آگاهی مردم مطلوب هیچ جامعه ای نیست , این آگاهی از اصول سرمایه گذاری با منافع آنان (سرمایه داران و قدرتها) در تضاد است/
2/25

../ - اگر مردم آگاه باشند! , امکان بهره کشی از آنان وجود نخواهد داشت.

-اگر مردم آموزش ببینند و آگاهی لازم را بدست آورند‌, دیگر نمی توان آنان را مطیع نموده و همانند رباتها به کار واداشت.

- در صورت آگاهی, آنان از حقوق انسانی و آزادی خود دفاع خواهند کرد./
3/25

../ - آزادی در ذات خود مستلزم آگاهی ست و این دو مفهوم جدا ناشدنی هستند و از این رو هیچ جامعه ای مایل به آگاهی مردم نیست.

- این شرایط شامل همه جوامع اعم از , جوامع کمونیستی , فاشیستی , سرمایه داری , مذهبی و غیره می گردد , زیرا به محض آگاه شدن مردم , آنان خطرناک خواهند شد/
Read 25 tweets
29 Jul
#کریپتومان 25 قسمتی

🀄️برای موفقیت ..... #ترید یا #سرمایه_گذاری ؟!

نگاهی به برآیند فعالیت تریدرها از منظر علم #آمار , مقایسه آن با رویکرد سرمایه گذاری و نتیجه گیری در خصوص بهترین روش برای کسب سود در #رمزارزها

هر چند تاکنون امکان بررسی دقیقی/
2/25

../ از #برآیند فعالیت افراد در حوزه #ترید وجود نداشته و تحقیقات قدیمی درصد افراد شکست خورده در این حوزه را %95 نشان می دهد ولی بر طبق داده های آماری کنونی این نسبت بسیار بیشتر است.

در این کریپتومان ابتدا به تحلیل نتایج بررسیهای/
3/25

../ تعدادی از محققین با #رویکرد_آماری با استفاده از گزارشات تعدادی از بروکرها (کارگزاران)در خصوص عملکرد تریدرها خواهیم پرداخت.

-حدود %80 از تریدر ها (Day Traders) در۲ سال اول از بازار خارج می شوند
توضیح:Day Trader=تریدر هایی که بطور تمام وقت (پیوسته) اقدام به ترید میکنند/
Read 20 tweets
14 Jul
#کریپتومان ۱/۲۵

🀄️فرصتی #تاریخی برای #بيتكوين

۱/ یکی از دلایل شکل گیری جنگ دوم جهانی, ناکارآمدی توافقاتی بود که کشورها در خصوص "هماهنگی نرخ تبدیل ارز" درجریان پیمان ورسای انجام داده بودند بنابراین پس از پایان جنگ جهانی دوم به جهت جلوگیری از بروز مجدد/
۲/۲۵
../ این تقابلات اقتصادی و بروز مجدد سیاست های انحصارطلبانه مالی, تصمیم گرفته شد که سیاست های پولی و نرخ مبادله ارزها به #طلا گره زده شده و نرخ تبادلات به نوعی تثبیت گردد (طلا به عنوان پشتوانه بانک های مرکزی در چاپ پول)

بر این اساس نمایندگان 44 کشور (متفقین)/
۳/۲۵

../ در جولای 1944 اقدام به توافقی تحت عنوان: نظام مدیریت پولی Bretton Woods نمودند که باعث تشکیل نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گردید تا این نهادها اختلافات و ناترازی های ایجاد شده را رفع و مدیریت نمایند.

حدود 27 سال بعد (1971) این توافق توسط دولت نیکسون/
Read 25 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(