Discover and read the best of Twitter Threads about #کوتاه_مدت

Most recents (2)

1/15 جلسه FOMC، افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره و آینده بازارها

دیروز نرخها مشخص شدن و واکنش بازارها رو دیدیم..اینجا توضیح میدم که چرا فکر میکنم افزایش 0.75 درصدی اتفاق نسبتا مثبتی حساب میشه و دیروز چرا چنین رفتار صعودی ای از بازار دیدیم بعد از جلسه فد..
2/15 در درجه اول من فکر میکنم در کوتاه مدت (حداکثر یک هفته) اگر ریزموجهای نزولی داشته باشیم تا حدی طبیعیه..در واقع افزایش 0.75 درصدی بیشتر برای بلندمدت اقتصاد و بازار خوبه و احتمالا بعد از این مدت کوتاه (چند روز یا یک هفته) بازارها شروع میکنن ریکاور کردن و ممکنه یک رالی نسبتا خوب
3/15 داشته باشیم..در مورد نزدک اینجا گفته بودم که حداقل تا 14000 و بیتکوین هم بنظرم یک موج صعودی تا حداقل 35-40 رو شروع کنه طبق این تحلیل..البته این رو بگم که بیتکوین ممکنه قبل از شروع صعودش یک سر سمت 18-19 هزار دلار هم بیاد..Read 15 tweets
🀄️#کریپتومان 22 قسمتی , توضیحاتی در خصوص توییت آقای کیوساکی

- دلیل باز نشر آن !?
- تاثیرات آن بر بازار کریپتو در #کوتاه_مدت !?

در ابتدا دلیل باز نشر:

معتقدم حسب رکود ایجاد شده در اقتصاد دنیا به دلیل شیوع ویروس کووید و سیاستهای #انبساطی متعاقب آن به جهت/
2/22

../ #ریکاروی اقتصاد, در سالهای آتی با یک فروپاشی عظیم در بازارهای مالی مواجه خواهیم شد.

فرایند تورم منتج به رکود در دهه های گذشته نیز بارها تکرار شده است

سال 2008 حسب شرایط شغلی (تامین کالا برای اروپا) اثرات این رکود و فروپاشی را مستقیما تجربه کردم و معتقدم شواهد/
3/22

../ بسیاری مبنی بر تکرار آن در سالهای آتی وجود دارد

حقیقت تلخ آنست که, در جریان این نوسانات (تورم /رکود) تعمدی, اکثریت مردم متضرر گردیده, در حالیکه سرمایه داران بزرگ با بهرگیری از این فرصتها (موج سواری) بطور پیوسته به داراییهای خود افزوده اند

یکی از اهداف من از تهیه/
Read 22 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!