Discover and read the best of Twitter Threads about #درمان

Most recents (7)

#رشتو

#جمهوری_اسلامی_صادراتی; #بازوی_آلترناتیوساز: اندیشکده آوای آزادی @iVOLinstitute – بیژن رفیقیان (کیان) @Najibnaik. یکی از فعالیت هایی که #جمهوری_اسلامی_صادراتی در خارج از ایران به آن مشغول است، تولید جایگزین هایی ست که در صورت سقوط ج ا ا، این افراد بعنوان جایگزین 👇

1-
2-
بعد از سقوط ج ا ا، شروع به کار کنند. با این روش، عوامل اصلی ج ا ا و انگل زاده هایشان، همچنان درامان و در قدرت سایه، باقی خواهند ماند.
3-
به یادش و به نامش.

سپهبد نادر جهانبانی: من سرباز این وطن هستم و وظیفه ام هست در اینجا بمانم.
Read 156 tweets
مهم درباره #واکسیناسیون:
۱- آخرین تحقیقات جهان ثابت کرده که کسانی که واکسن می زنند نه تنها ایمن نمی شوند بلکه دوباره مبتلا می شوند؛ یعنی ۵۵ درصد واکسینه شده ها بیشتر در معرض بیماری کرونا قرار می گیرند و کسانیکه واکسن نزده اند خطر ابتلا به #کرونا در ایشان کمتر از واکسن زدهاست.
۲- ما از مسئولین وزارت بهداشت و درمان سوال می کنیم آیا از این پس هر نوع بیماری که به ما مراجعه کند ما بجای #درمان به دنبال واکسن خواهیم بود؟
چرا درمان اولویت نیست؟ چرا مردم را به سخره گرفته اید و بخاطر ترس از کرونا یک مشت اراجیف به مردم تحویل می دهیم؟
۳- آیا درمان بیماری در کشور ما، به معنای وارد کردن واکسن از آمریکا، انگلیس و .... است؟ ما چه می کنیم؟آیا اگر انسان های اولیه متولی وزارتخانه بهداشت و درمان بودند، آنها بهتر از شما مدیریت نمی کردند؟ شما چه کردید؟
Read 9 tweets
1/وطن بر پرتگاه!
عدلیه به جور، زمامدار به فجور، نظمیه به شرارت،
فضائل به رذائل، علم به خرافه، نخبگان به سیاهچال، عاشقان خدمت بجلای وطن و گورستان، و شیفتگان قدرت بر مسند و فریفته به رشوه و عشوه!
ارزشها فنا، انسان به خسار، و نیرنگ به ریش و سرانداز و دستار، فساد بشرع و جنایت بدیانت
2/انسانیت غریب، جامعه به زوال، وطن به دمار و خاکی سوخته!
ملت به فقر، کودک به بردگی و نسلی تباه #اعتیاد #خودکشی
خرافه بتار و پود، فکر باسارت و عوام به وهم و خیال، یکسو، دل به سرابِ تُرشیده #دین و ظهور ناجی، و دگر، اوهام دوران همایونی و ازادی عَفَنِ غرب!
#قم
3/ویرانی وطن، پیامدِ غده سرطانی #فساد ست، میراثِ همایونی، متاثر از ولع و انحصارطلبی زمامداران (کانون عفونت) و فساد و نارسایی عدلیه، بازرسی و اطلاعات (گسترش فساد)، و پیامد، غارت و حیف و میل ثروت ملی، رکود بازار، زوال بهره وری…
#ایران #اصفهان #تهران #شیراز
Read 10 tweets
1/
تشدید #بحران,پیامدِ۴دهه #بیتفاوتی نظام/وزرای نالایق بهداشت ست بکمبودشدید #پرستار(۱۵۰هزار) #تخت_بیمارستان(۹۰هزار)و #تختICU (۶۰۰۰)،ودرعوض،سرمایه گذاری کلان برموجودات فاقدعملکرد/#مبلغ_دین
#ایران
#اصفهان
#براندازم #تهران #شیراز #یزد
#تبریز
#حصر #کرمان #اهواز #قم #البرز
#احمدی_نژاد
2/بدنبال افزایش مراجعه بمراکزدرمانی, جهت کاهش فشاربه تعدادمعدود #پزشکان و #پرستاران،الزامی ست @saeednamaki اموزش سریع وبکارگیری موقت گروهی جهت ارائه حداقل خدمات/اندازه گیری فشارخون درجه حرارت وتوصیه بهداشتی درمحوطه #بیمارستان ودرصورت نیاز،ارجاع #بیمار به تریاژ #پرستار ویزیت #پزشک
3/پوشش کامل حفاظتی مداحان ونه ایثارگران خط مقدم درمان، #خیانت و #جنایت عامدانه رییس دولت @Rouhani_ir @Alirabiei_ir ومتولیان نالایق درمان کشورست.
نه #بیمارستان محل عکس تبلیغاتی,روضه,مداحی ست,نه لباس #قرنطینه جهت معرکه گیری ونعره کشی که فقرحداقل تجهیزات ایمنی مسبب
#دانشجو #دانشگاه ImageImage
Read 4 tweets
2/#ایران/#ایرانی حاکم وسرنوشت سلامت #ایرانیان فدای #خرافه وخوشخدمتی موجوداتی شودبظاهر تحصیلکرده، وامانده از قافله علم وخدمت، یدک کش مدارک مجعول، اکثرا #رانتخوار وخائن باعتماد ملت/#پزشکان_هیاتی #پزشکان_سهمیه_ای
دین معاشانِ آمِر به قال الصادق، طب الرضا…مشتریان دارالشفای #لندن ند! ImageImage
3/پیامد مصالحه با سوداگران #خرافه، فاجعه جبران ناپذیر مرگ ومیر کشوری ست وعکس العمل متولیان #سلامت، نهایتا #استعفا وهجرت بدیارکفر!
قبل ازفاجعه،اگرچه دیرهنگام، الزامی ست:
۱.پلمپ فوری عبادتگاه/حرم مسجد../#محدودیت، مضحکترین دستور بهداشتی در مهار #اپیدمی روبه گسترش #عفونت فعال ست! ImageImageImage
Read 6 tweets
1/در باب #پیشگیری از #کروناویروس به قدر کافی اطلاع‌رسانی شده که خب خلاصه‌ش می‌شود شعار دکتر #مینو‌محرز: نو ماچ نو تاچ!
اما درباره #درمان فقط می‌شنویم که درمان ندارد و دانشمندان مشغول‌اند و...
خب مشکل کجاست؟ در این رشته توییت به زبان ساده برای آنها که علاقه‌مندند توضیح میدهم
2/ویروس چیست؟ اصلا چه فرقی با باکتری دارد؟ چرا باکتری را می‌توانیم با آنتی‌بیوتیک از بین ببریم اما ویروس را نه؟

دانشمندان تا الان چه کرده‌اند و در چه مرحله‌ای هستند و چه زمانی دارو یا واکسن این نوع ویروس‌ها را می‌ریزند به بازار!؟
3/اول اینکه باکتری‌ها خیلی ناراحت می‌شوند وقتی می‌بینند مردم هیچ فرقی بین آنها و ویروس قائل نیستند، چون باکتری موجود زنده است، برای خودش کسی است، دستش در جیب خودش است و خوب یا بد به هر حال مثل همه موجودات زنده حیات و ممات خودش را دارد اما ویروس اصلا موجود زنده نیست!
Read 16 tweets
1/مهمترین اقدام درمهاراپیدمی #کرونا،توزیع رایگان ماسک تخصصی/حمایت از ارائه دهندگان خدمات درمانی #پزشک #پرستار...سربازان خط مقدم مبارزه با #بیماری
#ایران
#اصفهان
#براندازم #تهران #شیراز #یزد
#تبریز
#حصر #کرمان #اهواز #قم #البرز
#احمدی_نژاد
#دانشجو #دانشگاه
#زاهدان #کردستان #لرستان
2/مراکز بهداشتی درمانی #بیمارستان
علی رغم اعتراض پرسنل #دانشگاه های علوم پزشکی برفقدان ابتدایی ترین ابزار تشخیصی درمراکزدرمانی وفقر حداقل تجهیزات حفاطتی/ماسک تخصصی، حاتم بخشی سران نشان از عدم درک وفهم وبی مسولیتی ست/مردم قربانی منافع سیاسی
کمبود/افزایش قیمت محلول ضدعفونی…وعرضه ImageImage
3/#ماسک تخصصی وکیت حفاظت شخصی اهدایی سازمان بهداشت جهانی دربازارسیاه نه جدید که ریشه در #فساد افسارگسیخته #دولت ست وعدم نظارت برسوداگری #خواص فرصت طلب نظام مقدس!
مسولیت وزیر/متولیان بهداشت ودرمان، شناسایی، تشخیص، بررسی علل شیوع، ممانعت ازگسترش ودرمان عفونت ست.
شناسایی بیماری بعد ImageImageImage
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!