Discover and read the best of Twitter Threads about #فرح_پهلوی

Most recents (4)

1/ #رشتو حضور ایادی استعمار و ارتجاع رژیم، ساواکی ها و بسیجی ها کورخوانده اید اگر فکر می کنید با عوعو شمایان صحنه مبارزه برای #سرنگونی تمامیت رژیم را در خارج از ایران خالی می کنیم. همه چماقداران و لباس شخصی ها و رسانه را در اختیار قرار دهید باز هم بدانید که کف خیابان است Image
2/ سازمان #مجاهدین از تیرماه سال 60 خواهان #سرنگونی رژیم ولایت فقیه بوده است و هیچوقت از این هدف حتی یک قدم عقب ننشسته است. اعدام سی هزار مجاهد سال 67،تمام بمبارانها و موشک بارانهای اشرف و لیبرتی ، دستگیری مریم رجوی در پی زد وبند ژاک شیراک با خامنه ای، لیست تروریستی هیچکدام
3/ باعث نشدند که سازمان دستبند سبز بزند. درست پس از انتصاب محمد خاتمی و فتنه اصلاحطلبان، #مسعود_رجوی پیام داد افعی کبوتر نمی زاید. در همان زمان همینها که ادعا میکنند، مجاهدین در ایران پایگاهی ندارند و مهمتر از همه #رضا_پهلوی و مادرش #فرح_پهلوی برای خاتمی پیام تبریک فرستادند.
Read 10 tweets
معمای حاج میرزا #علینقی_کاشانی [ پدربزرگ #جواد_ظریف ] و میر علینقی کاشانی ؛ هردو یک نفر ؟!

📌 آن‌گونه که عین‌السلطنه نوشته ، او در سال‌های ۱۳۲۰-۱۳۲۴ در زمانی که ایران تحت اشغال ارتش‌های متفقین بود از طریق بحران مالی زمان جنگ ثروتی انبوه به دست آورد ‌...
1/18
عین‌السلطنه در ۵ تیر ۱۳۲۴ حدود دو ماه قبل از پایان جنگ دوم جهانی مینویسد :

📝 باغ مرحوم نبیل‌السلطنه ، که چهار هزار ذرع است جنب باغ من و رعیتی است عمارت مختصری دارد ، #حاجی_علینقی_کاشی به مبلغ یکصدوپنجاه هزار تومان خریداری و نزدیک چهارصد هزار تومان خرج بنای عمارت نموده ...
2/18
هیچ بنایی را به این مفصلی و به این سرعت من ندیده بودم به اتمام برسد [ ! ] این کاشانی از دولتِ سرِ یک کارخانه‌ی نخ‌ریسی در سمنان کارش به اینجا رسیده که ذرعی چهل تومان باغ تجریش بخرد . در حالی که این باغ پس‌کوچه [ است ] و آب روان هم ندارد ...
3/18
Read 18 tweets
تاریخ #بهائیان از فردای شکست انقلاب و تثبیت رژیم خمینی، چیزی کم از سرنوشت یهودیان در فاشیسم ندارد: اعدام، زندان، اخراج، مصادره، محرومیت از تحصیل و...
#بهایی_ستیزی امروز جمهوری اسلامی اما تداوم سیاستِ دیروز بهایی‌هراسی‌هایی است که با همدستی و پشتیبانی #پهلوی و #ساواک اجراشده‌بود.
تخریب گنبد #حظیرة_القدس تهران (ساختمان مرکز اداری #بهائیان) به تحریک شیخ #محمدتقی_فلسفی تنها یک لحظۀ نمادین از این سیاست بود.
◼️تصاویر قبل و بعد از تخریب گنبد به دنبال اشغال چندماهه حظیرةالقدس به دست ارتش شاهنشاهی و با نظارت فلسفی، تیمسار باتمانقلیچ و تیمسار بختیار (سال ۳۴)
◼️تصویر رضایی و نایبی، دو خادم حظیرةالقدس، بعد از ضرب و شتم توسط قوای نظامی ارتش
حسن رضایی چند ماه بعد به طور مشکوکی جان باخت.
Read 22 tweets
اساس‌نامه‌ی «کنسرسیوم توسعه ایران زمین» که در سال ۱۳۹۶ در ده صفحه و در تهران تاسیس شده است.
سه توییت پی‌درپی شامل اساس‌نامه‌ی کنسرسیوم و سپس قرارداد مدیریت منابع مالی و سپس مجوزهای فدرال رزرو آمریکا و رسید ضمانت‌های اصالت بانکی که دویچ بانک صادر کرده است.
(۱) ImageImageImageImage
با نگاه به اساس‌نامه با اعضای هیات مدیره‌ی دائمی آشنا می‌شویم که بجز #طهماسب_مظاهری و #مهدی_مظاهری دیگران هیچ اطلاعاتی روی وب ندارند .
راجع به #فرزین_کروریان_مطلق گزارشی از ایندیپندنت و ایسنا موجود است.
گزارش ایندیپندنت:
independent.co.uk/news/world/eur…

(۲) ImageImageImageImage
گزارش دیگری که راجع به رئیس هیات مدیره کنسرسیوم توسعه ایران زمین در رسانه‌ فارسی می‌توان پیدا کرد،همان ماجرای ۲۰میلیارد یورو در فرودگاه مسکوست.
با دیدن مجوزهای صادر شده توسط #فدرال_رزرو سئوالات مهمی پیش می‌آید که مطرح خواهد شد.
لینک ایسنا:

isna.ir/news/920708054…

(۳) ImageImage
Read 13 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!