Discover and read the best of Twitter Threads about #حجتیه

Most recents (4)

تروریستی یا غیر تروریستی مساله این است. #رشتو
@JosepBorrellF میگوید نمیتوانیم چون از
گروهی خوشمان نمی آید آنرا تروریستی بنامیم! بورل با بازی با لغات سعی در مغلطه و وارانه کردن حقیقت است! فعل و لقب تروریستی و فاسد بودن سپاه معلول خوش آمدن و نیامد ما نیست! اما بورل به دنبال چیست؟
شاهین نجفی میگوید زدن #سپاه_تروریست به مسائل حاشیه ای مثل حجاب و... ارجحیت دارد. زدن سپاه حتی به زدن رهبر هم ارجحیت دارد چون سپاه میتواند رهبر را وردارد اما رهبر نمیتواند سپاه را وردارد. شاهین درست میگوید. زدن سپاه زدن جمهوری اسلامی است. این بویژه بعد از تصفیه اصلاحطلبان از قدرت
معنای بیشتری پیدا کرده است. اما سپاه فقط یک نیروی تروریستی نیست. مافیای اقتصادی و فرهنگی هم هست. یک نهاد اطلاعاتی و امنیتی هم هست. قدمت آن بیش از تمام نهادهای ج ا حتی وزارت اطلاعات است. وقتی صحبت از کودتای سپاه میشود این بحث جدی مطرح میشود که بزرگترین نیروی مافیایی جهان تغییرات
Read 26 tweets
تاریخ #بهائیان از فردای شکست انقلاب و تثبیت رژیم خمینی، چیزی کم از سرنوشت یهودیان در فاشیسم ندارد: اعدام، زندان، اخراج، مصادره، محرومیت از تحصیل و...
#بهایی_ستیزی امروز جمهوری اسلامی اما تداوم سیاستِ دیروز بهایی‌هراسی‌هایی است که با همدستی و پشتیبانی #پهلوی و #ساواک اجراشده‌بود.
تخریب گنبد #حظیرة_القدس تهران (ساختمان مرکز اداری #بهائیان) به تحریک شیخ #محمدتقی_فلسفی تنها یک لحظۀ نمادین از این سیاست بود.
◼️تصاویر قبل و بعد از تخریب گنبد به دنبال اشغال چندماهه حظیرةالقدس به دست ارتش شاهنشاهی و با نظارت فلسفی، تیمسار باتمانقلیچ و تیمسار بختیار (سال ۳۴)
◼️تصویر رضایی و نایبی، دو خادم حظیرةالقدس، بعد از ضرب و شتم توسط قوای نظامی ارتش
حسن رضایی چند ماه بعد به طور مشکوکی جان باخت.
Read 22 tweets
شکافت در راس هرم ج ا! (قسمت اول)
راس قلعه تشیع ایران یعنی خیلی قبل از تمام تقسیم بندیها سه وجه یک مثلث وجود دارد.
۱-ولایت فقیهی ها
۲-بهائیها
۳- انجمن حجتیه
هر سه طیف این نحله دیرزمانی خاستگاهی یکسان داشته اند، هر سه انگلیسیند دو گروه اول بنیانگذاران هندی داشته اند و حجتیه بعدا
در هند (حیدرآباد و بمبئی) شعبه احداث کرده است.
اختلاف آنها این است که حجتیه مخالف #ولایت و‌ بلند کردن پرچم حکومت شیعی قبل از مهدی است. بهایی هم که میگوید بهالله #ظهور کرده و بساط تجارت و صنعت پرسود #انتظار را جمع کنید!
این برای اولینبار است که نقش و موضعگیری آنها در همراهی
و مخالفت با #شورش۵۷ و همینطور میزان مشارکت آنها در حاکمیت ج ا اینطور موشکافی میشود. مثلا احتمالا نمیدانید شناسنامه حجتیه بغیر از #مهدویت و چمباتمه زدن سر چاه انتظار و دشمنی خانوادگی با بهائیت یک چیز دیگر هم هست. #حجاب_اختیاری!! در ابتدای عنقلاب اولین گروهی که شروع به نفوذ
Read 23 tweets
۱/۱۴ #رشتو (۱)
تروریستهای مسلح آموزش دیده علیه پادشاهی #پهلوی و با هدف اشغال ایران: این رشته توئيت به عباس آقازمانی معروف به #ابوشریف اختصاص دارد.
عباس آقازمانی سال ۱۳۱۸ در خانواده‌ای سنتی در تهران زاده شد. پس از اخذ دیپلم ریاضی به دانش‌سرای مقدماتی رفت. با گذراندن این دوره به...
۲/۱۴ عنوان آموزگار دبستان به فعالیت پرداخت. شهرهای دماوند و رینه، از اولین محل‌های خدمت وی بعنوان آموزگار بوده‌است. آقازمانی از سال ۱۳۴۲ با توجه به تحولات #سیاسی آن سال‌ها، به فعالیت‌های سیاسی روی آورد، سپس به عضویت حزب ملل #اسلامی به رهبری سید محمدکاظم موسوی بجنوردی درآمد...
۳/۱۴ حزب ملل اسلامی، با دیدگاه اسلامی و مشی #مسلحانه، برای سرنگونی رژیم پهلوی و تأسیس حکومت اسلامی، بنا نهاده شده بود. با لو رفتن تشکیلات این حزب توسط ساواک، آقازمانی در آبان ۱۳۴۴ به همراه سایر اعضای این حزب، دستگیر شد و به ۳ سال و نیم، حبس محکوم شد. وی با گذراندن حدود نیمی...
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!