Discover and read the best of Twitter Threads about #गरज

Most recents (2)

#maturity
प्रगल्भता म्हणजे काय ?

प्रगल्भता म्हणजे :

जेव्हा तुम्ही जगाला बदलण्याचा नाद सोडून देता, आणि स्वतःच्या सर्वांगीण विकासावर भर देता.

जेव्हा तुम्हीं लोकांना, ते जसे आहेत तसे स्वीकारता.

जेव्हा तुम्हांला समजायला लागते कि जीवनात प्रत्येकजण आप आपल्या जागी बरोबर असतो.
जेव्हा तुम्ही घेण्यापेक्षा देण्यावर जास्त भर देता.

जेव्हा तुम्हीं नात्या मधल्या #अपेक्षा सोडून देता आणि त्यागाची भावना स्वीकारता.

जेव्हा तुमचं आत्मीक #सुखं नेमकं कशात आहे ते तुम्हांला समजतं.

जेव्हा तुम्हीं किती हुशार, किती मोठे आहात, हे जगाला पटऊन देण्याच्या भानगडीत पडत नाही.
जेव्हा तुम्ही इतरांकडून #स्तुती आणि शाब्बासकी ची अपेक्षा न ठेवता प्रामाणिकपणे काम करता.

जेव्हा तुम्हीं स्वतःची #तुलना इतरांशी करणं सोडून देता.

जेव्हा तुम्हीं स्वतःमध्ये देखील रममाण होता.

जेव्हा तुम्हांला #गरज आणि हव्यास यातील फरक स्पष्ठपणे जाणवतो.
Read 5 tweets
#बेरोजगार आहात? स्वतःचा #व्यवसाय सुरु करण्याचा विचार करत आहात? व्यवसाय काय करावा हे सुचत नाहीये? नवीन कल्पना शोधत आहात? मग हे नक्की वाचा :

व्यवसाय म्हणजे मोठी रिस्क, व्यवसाय म्हणजे २४X७ ची नोकरी हे आपण ऐकलेच असेल.
👇
खूप सारे नवीन व्यवसाय, नवीन #स्टार्टअप्स चालू झालेले आपण पाहिले असतील. ७०% नवीन व्यवसाय एका वर्षात बंद पडतात हेही ऐकलं असेल. नवीन व्यवसाय उभारताना रिस्क कमी करण्यासाठी, चांगली कल्पना शोधण्यासाठी आणि व्यवसाय उभारण्यासाठी या काही टिप्स -
👇
१. व्यवसाय करायचा असेल तर पहिल्यांदा ग्राहकाची #गरज ओळखायला शिका. आपला ग्राहक कोण असावा हे ठरवा, त्यानुसार त्यांच्या गरजा त्यांचे प्रश्न काय आहेत हे समजून घ्या. एकदा का तुम्हाला ग्राहकाच्या गरजा समजल्या की त्या आपण कशा पूर्ण करू शकतो याचा विचार करा.
👇
Read 12 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!