Discover and read the best of Twitter Threads about #Bayraklı

Most recents (1)

Felakete dair öğrenilmesi gereken çok detay var ancak; #Bozkurt ve Abana'da 1985 yılından bugüne yoğunlaşan ve sıklaşan yerleşim dokusu göz ardı edilemez.

2000'lerle birlikte yollar genişlemiş, dere yatağı ve ağzında çok katlı yapılaşma başlamış #bozkurtyokoldu ++
1984'ten itibaren verilen uydu görüntülerinde 2000'ler sonrasına kadar alanda neredeyse yerleşim yok.

İmar planına erişemedim ama eğime, topografyaya veya diğer coğrafi özelliklerine dikkat edilmeden Karadeniz kıyısına 'döşenmiş' ızgara düzenden anlaşılıyor.
Izgara düzen geometrik olarak dere yatağının düzlüğünde yani 'kağıt üzerinde' tamam(?). Peki planlamanın en önemli adımlarından olan analiz çalışmaları bulguları nedir merak ediyorum.

İzmir #Bayraklı örneğinde rapor sıvılaşma tehlikesini dile getiriyordu, uygulama ise malumunuz.
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!