Discover and read the best of Twitter Threads about #GaziMustafaKemalAtatürk

Most recents (2)

Atatürk’ün sesinden duymadığımız, ancak kağıda yazdığı şu sözler duygu yüklü bir veda gibiydi:

“Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, senden (Türk Milleti’nden) ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur: Beni Hatırlayınız!"

Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı Köşkü arşivinde yedi ++ Image
beyaz sayfa... Üzerinde Atatürk'ün el yazısı. Bu sayfalar, 29 Ekim 1933 günü Cumhuriyet'in Onuncu Yıldönümü kutlanırken Ankara'da, Hipodrom 'da milletine konuşan liderin elindeydi. Atatürk, milletine geçen yılların hesabını veriyor ve yapılacaklarına işaret ediyordu. Bu yedi +++
sayfayı gece yazmıştı. Birinci sayfa: "Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın on beşinci yılındayız." İkinci cümle, "Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır, kutlu olsun." şeklinde devam ediyordu.

İşte Veda Ettiği O Yazı

++++++++
Read 22 tweets
" Yaklaşan #30AğustosZaferBayramı dolayısıyla, Hıfzı Topuz'un Yunan General Trikopis 84 yaşında iken Atina'daki evinde yaptığı görüşmeden:

- Generalim, diyorum. Nasıl oldu şu Anadolu harekâtı?
Tâ Ankara kapılarına kadar ilerledikten sonra nasıl oldu da davayı kaybettiniz?
Trikopis derin derin düşünüyor. Sonra:

- Bizim Anadolu'da işimiz ne idi? diyor. Bizim menfaatimiz
Balkanlar'da, Makedonya'da, Adalarda olabilir amma Anadolu'dan bize ne? Ne diye bizi oralara gönderdiler.
Aradan bunca yıl geçti. Şimdi insan maziyi çok daha iyi görebiliyor.
Çok daha sağlam hükümlere varabiliyor. Şimdi
artık itiraf etmekten çekinmiyorum. Bizim Anadolu savaşında
hiçbir menfaatimiz yoktu. Biz yabancı devletlere âlet olduk.
Sizden de, bizden de bunca insan öldü. Bu kadar şehit verdik
Read 25 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!