Discover and read the best of Twitter Threads about #mustafakemalatatürk

Most recents (9)

Mustafa Kemal Atatürk , Cumhurbaşkanı seçildikten 6 yıl sonra Dünya çapında tarihin gördüğü en büyük ekonomik kriz yaşandı. Yani Büyük Buhran. Kriz Amerika ve Avrupa'da başladı.
Milyonlarca insan işsiz ve evsiz kaldı.
1-Almanlar bile ısınmak için karşılıksız bastıkları paraları yakmak zorunda kalmıştı. (ABD elinden tutmuştur Almanya'nın) Sanayi ülkeleri, tarım ülkelerine muhtaç oldu.
2-Atatürk ne mi yaptı? 682 sayılı kanunla vatanın,bir zamanlar padişahların kişisel malı olan tüm ekilebilir arazilerini,öküzüyle beraber çiftçiye bedava dağıttı.Osmanlı döneminde ekenden ekmeyenden,evlenenden bekar kalandan,hayvanını kaybedenden bile vergi alınırdı.
Read 20 tweets
Mustafa Kemal, 1909'da Beyoğlu Markiz Pastanesi'nin karşısındaki sokakta kiralık evde birlikte kaldığı Albay Mehmet Behiç Bey'e (Erkin) şöyle dedi:

“Ben cephelerde ne yapılacağını biliyorum, ama ordumuzun cephelere süratle nasıl sevk edileceğini bilmiyorum. +#MustafaKemalATATURK
Bu, şimendiferlerin işin ehli biri tarafından idare edilmesi ile mümkün olabilir. Bunu ancak siz başarabilirsiniz. Siz, şimendiferlerle ceplelere askerleri sevk edin ki ben de cephelerde başarılı olabileyim…”++#MustafaKemalATATURK #türkbörü #sokakhayvanlarısahipsizdeğildir
Behiç Bey, “İşime kimsenin karışmaması tek koşulumdur” diyerek teklifi kabul ettikten sonra Eskişehir'de üs kurdu; cepheye asker, cephane, malzeme taşıdı. Gereken yere yeni ray döşetti, gerektiğinde ray ve vagonlardan çelik söktürüp kılıç yaptırdı.+++#MustafaKemalATATURK #tarih
Read 7 tweets
#SokakHayvanlarıSahipsizDeğil Atatürk hayvan severdi O güne kadar sokaklarda takılan Foks, Çankaya Köşkü'ne yerleşti.
Alp ve Alber gibi, Mustafa Kemal'in yatak odasında uyurdu. Karyolanın ayak
ucunda özel minderi vardı.#MustafaKemalATATÜRK #ATATÜRK #MustafaKemalATATÜRK #ATATÜRK
Yemek salonunda masanın altına kıvrılırdı, sabaha kadar süren sofra sohbetlerine
eşlik ederdi, Mustafa Kemal uykuya çekilene kadar yatmazdı.#SokakHayvanlarıSahipsizDeğil
Sevmediği misafirlerin paçalarını ısırmasıyla meşhurdu, ayakkabıların uçlarını
kemirirdi.
Mustafa Kemal, Foks'a çok düşkündü.
Adeta dokunulmazlığı vardı.#SokakHayvanlarıSahipsizDeğil #MustafaKemalATATÜRK #ATATÜRK
Read 9 tweets
TBMMyi kurdu.
Sadece 16 gün sonra...
Asar-ı Atika Müdürlüğü kurulması talimatı verdi.
Daha memleketin ne olacağı belli değilken, kültür varlıkları müdürlüğü
tarafından "envanter" çalışmasına başlanmasını, ören yerlerinin tespit edilmesini,
korunmasını istedi.#MustafaKemalATATÜRK
Hitit ve Asianik Araştırmalar Derneği tarafından Fransa'da yayınlanan Hitit
dergisinin sponsoruydu. Fransız tarih ve arkeoloji profesörleri tarafından yayına
hazırlanan derginin künyesinde "Gazi Mustafa Kemal'in himayesinde yayınlanmaktadır" ibaresi yer alıyordu.#ATATÜRK
Alacahöyük, Mustafa Kemal'in talimatıyla "ilk milli arkeolojik kazı" oldu
Defalarca uğradı, kazı alanını gezdi, buluntuları inceledi.
Ankara'nın simgesi olan güneş kursu 1935'te bulundu, duyar duymaz derhal Alacahöyük'e geldi, heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu.#ATATÜRK
Read 17 tweets
Atatürk Hayvanseverdi.
Alber'in ölümüne çok üzülmüştü.
Foks'un yeri ayrıydı.
Alman pointeri'ydi, av köpeğiydi.
Kahverengiydi, erkekti.
Yalova'da kaplıcalarda fotoğrafçılık yapan Hasan efendiye aitti. Henüz yavruydu, adını fotoğrafçı koymuştu. +
#MustafaKemalATATÜRK #ATATÜRK
Atatürk bir sabah gezintisinde
gördü, eğildi, sevdi. Fotoğrafçı hediye etmek isteyince, yaverine döndü, "bu
adamı memnun ediniz" dedi, kucağına aldı, yürüdü. Fotoğrafçıya 50 lira verdiler,
o dönem için ciddi paraydı.++

#MustafaKemalATATÜRK #ATATÜRK
O güne kadar sokaklarda takılan Foks, Çankaya Köşkü'ne yerleşti.
Alp ve Alber gibi, Atatürk ün yatak odasında uyurdu. Karyolanın ayak ucunda özel minderi vardı.
Temek salonunda masanın altına kıvrılırdı, sabaha kadar süren sofra sohbetlerine
eşlik ederdi, +++
Read 14 tweets
Sevr Antlaşması'nı yırtıp atan Mustafa Kemal Atatürk,
'Milletimi düşman ellere esir koymam'diyerek bütün kıyı şeridini ülke topraklarına katmıştır.
#MustafaKemalAtatürk Nutuk’ta Lozan zaferini böyle anlatmıştı:Benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir!
+
#LozanBarısAntlaşması
+
Aynı Atatürk, yıllar sonra , Hatay konusunda, her türlü girişimde bulunabileceğini göstermek, bütün dünyaya bir mesaj vermek istiyordu. 'Antakya benim yarım kalmış hayalim' demiş ve muazzam bir siyasi akıl ile anavatana katmıştır.
+ ImageImageImageImage
+
Son 100 yılda tüm dünyadaki sınırların çoğunu İngiliz'ler çizmiştir ancak Churchill Türk'lere çizilen sınırı Mustafa Kemal Atatürk'ün yırtıp atması üzerine şu cevabı vermiştir;
'Herkesin dünya üzerinde çekindiği biri mutlaka vardır.
+ ImageImage
Read 4 tweets
Araplara Kuteybe'nin faturasını kesen Hülagü Han'ın,Halep meliki Melik-ün Nasır'a yazdığı mektup:
Melik-ün Nasır bilsin ki, Bağdad üzerine yürüyüp Tanrı’nın kılıcıyla burasını aldık ve oranın sahibini yanımıza çağırarak kendisine iki sorgu sorduk, sorgularımıza karşılık veremedi, Image
1-bundan dolayı Kur’anınızda
‘Tanrı hiçbir kavmin elindeki nimeti,
bu kavmin kendi kendisini bozmayınca, almaz’ denildiği gibi, kendisinin yapmış olduğu işler yüzünden bizim gazabımıza müstahak oldu.
Bundan sonra, Tanrı’nın buyurduğu gibi, her ne yaptılarsa cezasını buldular. ...
2-Çünkü biz, Tanrı’nın kuvvetiyle kaldık ve onun kuvvetiyle muvaffak olduk ve olmaktayız.

Hiç şüphe yoktur ki biz, Tanrı’nın yeryüzündeki askeriyiz; kendisi gazabına uğratmak istediği kimselerin üzerine bizi gönderir. Hadiseler, size ibret ve sözümüz size nasihat olsun....
Read 53 tweets
Atatürk’ün

Hayat Görüşü

Ve

Başarı Yolu- 6

#MustafaKemalATATÜRK
Bir işi zamansız yapmak, o işi başarısızlığa uğratmak olur. Her şey sırasında ve zamanında yapılmalıdır. 1919 (E.ÖK Atatürk’le Beraber II, s. 235)
Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman benim yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice belirlemek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.
Bu kararı bir kere verdikten sonra artık acaba yapayım mı, yapmayayım mı, diye tereddüt etmemek, tereddütsüz kararı uygulamak! Ve başaracağıma inanarak uygulamak! (G.D.D., s. 109)
Read 9 tweets
Atatürk’ün sağlığında, 23 Nisan’ın yeni yeni kutlandığı yıllardaki “23 Nisan” tarihli gazete manşetleri.

LÜTFEN RT YAPALIM

#23NisanKutluOlsun
#TBMM100Yasinda
#MustafaKemalATATURK

1) 1929 yılı. Vakit gazetesinin manşeti. “Bugün, iki bayram birden yapıyoruz!” ImageImage
2) 23 Nisan 1930

Vakit Gazetesi: “Çocuklar şehrin idaresini bugün ellerine alıyorlar”

Hakimiyeti Milliye: “Çocuk haftası bugün başlıyor.” ImageImage
3) 23 Nisan 1931

Vakit gazetesi: “Bu sevimli günü hazırlayana hörmet ve minnet!” Image
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!