Discover and read the best of Twitter Threads about #KıbrısBarışHarekatı

Most recents (1)

#KıbrısBarışHarekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk döneminden sonra attığı yegane bağımsız adımdır.

20 Temmuz 1974'te bu adımın atılmasını sağlayan merhum Ecevit, Erbakan ve paşaların ruhları şad olsun.
#KıbrısBarışHarekatı, Türk devletinin Milli Mücadele ve Hatay Mücadelesi'nin ardından giriştiği yegane bağımsızlık hareketidir.

Kıbrıs harekatını anlamak için 1945'ten 1980'e uzanmak gerekir. Çok önemli şeyler anlatacağım. Lütfen paylaşınız! Bilgisel başlıyor!
1* 1923 yılında kurulan Türkiye'nin gidişatı bağımsızlık ve millilik üzerine kuruluydu. Atatürk, büyük ülkelerle ittifak yapmamaya özen göstermiş ve büyük ülkelerle yapılan ittifakı "o ülkeye tabi olmak" olarak nitelemişti.
Read 57 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!