Discover and read the best of Twitter Threads about #Transhümanizm

Most recents (2)

1️⃣Gökten gelen bir robot el,Ve bu robot el geçmiş çağların birine taş tabletler bırakıyor.Yani Hz.Musa (as)’ya verilen 10 emir. Arkasından bu robot el bazı kutsal kitaplar bırakıyor.Belki İncil ve belki Kur’an.Zaman ötesi bir yerde.Bu zaman-mekân üstü yere“#OMEGA NOKTASI”diyorlar
2️⃣İnsanlar zihinsel ve teknolojik evrimlerini tamamlayarak Tanrı’yı; yani “Omega Noktası”nda bulunanı gerçekleştirsinler diye bu kutsal mesajları yolluyor? Robot el ile sembolize edilen ve #Omega Noktası’nda bulunan yapay Tanrı.
3️⃣Bize gülünç gelse de, teknoloji bağımlısı ve teknolojiyi kutsalları olarak algılayan gelecek nesiller için bu düşünce “heva”larına çok hoş gelebilecek ve “kendi içinde tutarlı” bir senaryodur.
Read 23 tweets
1️⃣Bilim insanları dedikleri birkaç sözde #BigPharma trolunun tehditlerini ve aşagilamalarini görmeyen sözde bilim insanları,araştıran soruşturan İnsanları tehdit olarak görmüşler.İnsanlık için bir tehdit var ise,2019 tarihinden bu yana insanlarla dalga geçen Bill'in trolleridir.
2️⃣#event201 gibi bir aldatmaca senaryosunu görmezden mi gelecektik.Pandeminin hedefinin korku ile kitleleri kontrol etmek ve aşı ile onları dijital köleliğe yönlendirmek olduğunu görmezden mi gelecektik.
centerforhealthsecurity.org/event201/video…
3️⃣Aşısı önceden hazırlanmış ve yeterli korku havası yakalandığında sahte kahramanlar üretilerek hazırlanan illuzyonami dalacaktik

İnsanlarin ölüm sebebinin aşılar ve yanlış tıbbi müdahaleler olduğunu aşılamadan sonra artan ölüm ve vaka sayılarına bakmayip görmezden mi gelecektik
Read 21 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!