Discover and read the best of Twitter Threads about #Yaşasın1Mayıs

Most recents (2)

Osmanlı’da ilk kitlesel #1Mayıs kutlaması 1909'da, eş zamanlı olarak Üsküp ve Selanik’teki işçiler tarafından kutlandı.

Fotoğraf Üsküp’teki kutlamadan.
Kızıl bayrakla birlikte klarnet, keman ve tef de hazır. Ortam tam Balkan!

Acaba ince sazla Enternasyonal Marşı çalınmış mıdır? Image
Selanik’te yapılan #1Mayıs kutlaması - 1909.

Osmanlı’nın Batı'ya açılan kapısı Selanik aynı zamanda kozmopolit bir şehirdi ve bu 1 Mayıs kutlamasına da yansımıştı:

Türk, Müslüman, Rum, Bulgar, Yahudi, Ulah emekçiler Amele Bayramı’nı birlikte kutlayıp #yaşasın1mayıs demişti! Image
Edirne’de ilk #1Mayıs 1911’de kutlandı.

1 Mayıs’ın Osmanlı’nın başkenti İstanbul’da kutlanmaya başlanması ise ancak Rumeli şehirleri Selanik, Üsküp, Edirne’den sonra 1912’de gerçekleşti.

Ancak 1912'nin ilerleyen günlerinde Rumeli'ye savaş ateşi düşecek, tüm halklar ayrışacaktı. Image
Read 4 tweets
Güneşi çözün kınından #Yaşasın1Mayıs
Erken ağarsın tan bugün #1MAYIS
Yaşasın #1MAYIS Alandayız
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!