Discover and read the best of Twitter Threads about #1MAYIS

Most recents (9)

Almanya iş tarihindeki en büyük grevlerden olan “Ford-Türk Grevi” 50 yaşında👇🏼

1973 yılında Ford’un Köln fabrikasında çalışanların sayısı 35 bine ulaşmıştı. Yunanistan, İtalya, Yugoslavya gibi ülkelerden gelen işçilerin arasında en kalabalık topluluğu Türk işçiler oluşturuyordu. Image
Misafir işçilerin büyük kısmı, koşulları ağır olan alt pozisyonlarda çalıştırılıyordu. Ücret konusunda eşit olmayan bir düzen vardı. Misafir işçilerin saatlik ücreti Alman işçilere göre daha düşüktü. Ve yıllık izin süreleri yetersizdi. İzin süresinin 1 haftası yollarda geçiyordu.
Şartlar bir türlü iyileştirilmiyordu. Sorunlar çözülmeyince Türk işçiler sağlık raporu alarak izinlerini uzatmaya başladı. Fabrika ilk başlarda raporları kabul ederken sonradan bu uygulamayı sert şekilde durdurdu. Raporlu olan yaklaşık 300 işçiyi Ağustos 1973’te işten çıkardı.
Read 11 tweets
#1MAYIS
Hakkını Haksızlıklara Anlat’
1900’lü yılların başında Türkiye’de ilk kez bir kadın tarafından yazılan “1 MAYIS” şiiri ve Şairinin trajik hikâyesi...
Yaşar Nezihe Bükülmez Hanım
(1882 –1971)
++ Image
İstanbul’un Şehremini semtinde 5 çocuklu yoksul bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya gelir. Kendisinin dışındaki tüm kardeşleri henüz bebekken ölür. 6 yaşına geldiğinde annesini de veremden kaybeder. ++
Artık eve hiç uğramayan babasının “teyze” dediği yaşlı bir hanım tarafından Anadolu’nun bilindik aşk hikâyeleri anlatılarak büyütülür. Bu manzum hikâyeler, genç Yaşar’ın şiire ilgi duymasına neden olur.
++
Read 21 tweets
Osmanlı’da ilk kitlesel #1Mayıs kutlaması 1909'da, eş zamanlı olarak Üsküp ve Selanik’teki işçiler tarafından kutlandı.

Fotoğraf Üsküp’teki kutlamadan.
Kızıl bayrakla birlikte klarnet, keman ve tef de hazır. Ortam tam Balkan!

Acaba ince sazla Enternasyonal Marşı çalınmış mıdır? Image
Selanik’te yapılan #1Mayıs kutlaması - 1909.

Osmanlı’nın Batı'ya açılan kapısı Selanik aynı zamanda kozmopolit bir şehirdi ve bu 1 Mayıs kutlamasına da yansımıştı:

Türk, Müslüman, Rum, Bulgar, Yahudi, Ulah emekçiler Amele Bayramı’nı birlikte kutlayıp #yaşasın1mayıs demişti! Image
Edirne’de ilk #1Mayıs 1911’de kutlandı.

1 Mayıs’ın Osmanlı’nın başkenti İstanbul’da kutlanmaya başlanması ise ancak Rumeli şehirleri Selanik, Üsküp, Edirne’den sonra 1912’de gerçekleşti.

Ancak 1912'nin ilerleyen günlerinde Rumeli'ye savaş ateşi düşecek, tüm halklar ayrışacaktı. Image
Read 4 tweets
Mollakent köyü Tarım ve ençok da hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır.
Bilican dağındaki merası hukuksuz bi şekilde Uzgörür Köyü tarafından işgal ve gasp edilmişti. Bütün sulhi ve iyi niyet çabalarımıza rağmen köyümüzün (MOLLAKENT) merasından elini çekmediği için
Mera
Aidiyet Davasını açtık Ve davayı kazandık, elimizde mahkemenin gerekçeli kararı masına rağmen
Bulanık Kaymakamı Mehmet İLİDİ Mülki idare amirlik vazifesinin dışına çıktığı taraf tutarak yargı kararını hiçe sayarak güvenlik sorunu bahanesini uydurup Valilik makamına
raporlayıp bu rapora istinaden Muş Valiliği mera komisyonu İdari kararla MOLLAKENT KÖYÜ ne mahkeme kararıyla verilen meraya otlatma yasağını getirmiştir.
Hayvanlarımızı otlatacak başka yerimizin olmadığı bu mağduriyetimizin dikkate alınması için
Hayvanlarımızın otlatma hakkı
Read 5 tweets
Güneşi çözün kınından #Yaşasın1Mayıs
Erken ağarsın tan bugün #1MAYIS
Yaşasın #1MAYIS Alandayız
Read 5 tweets
#1Mayıs

1973 yılında Köln’deki Ford Fabrikası’nda çalışanların sayısı 35 bine ulaşmıştı. Yunanistan, İtalya, Yugoslavya gibi ülkelerden işçilerin bulunduğu fabrikada en kalabalık topluluğu yaklaşık 12 bin kişiyle Türkiye’den gelen işçiler oluşturuyordu...
Misafir işçilerin büyük kısmı, koşulları ağır olan alt pozisyonlarda çalıştırılıyordu. Ücret konusunda eşit olmayan bir düzen işliyordu. Misafir işçiler 7,15-8,24 mark arasında saatlik ücret alırken Alman işçiler 8,98-10,59 mark arasında kazanıyordu.
Şartların iyileştirilmesini birçok kez fabrika yönetimine iletseler de sonuç alınamamıştı. Türk işçilerin dile getirdiği taleplerden biri de 4 hafta olan yıllık izin süresinin 6 haftaya çıkartılmasıydı. İzin süresinin 1 haftası yolda geçiyordu ve kalan süre yeterli olmuyordu.
Read 14 tweets
#1MAYIS

Ey işçiler ;
1 Mayıs sizin serbest gününüz
Yürüyünüz ileri “aydınlık"tır önünüz.
Atölyeler kapandı, dünya sanki uykuda,
Şimdi istismarcılar hep telaşta, korkuda.
Bugün kızıl bayrağın kızıl nurlar saçarken,
Yarın için kurtuluş yollarını açarken.
Meşru olan hakkını istemekten usanma,
"Sabret biraz ” derlerse, bu sözlere inanma
Burjuvazi yalanla dolabını döndürür,
Kalbindeki emelin nurlarını söndürür.
Sen bir mağdur işçisin, senelerce ezildin.
“1 Mayıs"ta hür oldun, bunu bir bayram bildin.
Evet, hürsün, yarın da hür olmaksa emelin,
Esaret bağlarını kırsın kuvvetli elin.
Bir günlük hürriyetin sana bayram oluyor,
Dudakların gülüyor; kalbin sevinç doluyor.
Fakat;
İdrak etmedin sen hakiki bayramı,
Yine yarın hırpalar maişetin ilamı.
Read 4 tweets
Şimdiye kadar hiç kimse bu karşılaştırmayı yapamamıştı..!
Olay budur.
1- “19 YIL SONRA HAFIZAMDA KALANLAR”

“Deniz Feneri, Yimpaş, kurban paraları, ayakkabı kutuları, para kasaları; yetim, dul, fakir, fukara, garip gureba ve kul hakları, TÜRGEV,  Rıza Zarrap, milyarlık saatler, Bakara, makara, din tüccarları, ...#1MayısMesajım
#1MAYIS
2-...davul, zurna ve törenle karşılama yapan PKK uşakları,
Oslo, Dolmabahçe, Apo yandaşları ve İmralı ziyaretleri, askerin yoluna döşenen mayınlar, heba edilen kahraman Şehitler, unutulan Gaziler, inadına BOP eş başkanlığı sözleri, başına çuval geçirilen askerler,
Read 24 tweets
#1Mayıs, fabrikalarda, tarlalarda, tezgâhlarda çalışan, üreten, emeğiyle kazanan herkesin bayramıdır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun.

Bugünü bayram gibi kutlayabilmek için yapılması gerekenler bellidir...
Sendikal haklar, işçilerimizin olmazsa olmaz hakkıdır. Sendikal alanı düzenleyen mevzuat AB ve ILO standartlarına uygun hâle getirilmelidir. Tüm çalışanlar sendikal hak ve özgürlüklerden yararlanırken sendikalı iş yerlerinin de rekabet gücü korunmalıdır.
Kayıt dışı istihdamı önleyecek yasal düzenlemeler, sosyal taraflarla iş birliği içinde revize edilmelidir. Çalışma hayatı; çalışma barışı tesis edilerek, ekonomide kayıtlı istihdamı, iş sağlığı ve güvenliğini, verimliliği ve yenilikçiliği artıracak şekilde düzenlenmelidir.
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!