Discover and read the best of Twitter Threads about #antikroppar

Most recents (1)

Lovande: En ny analys av vaccindata från #Moderna (#mRNA1273) i @NEJM finner att nivåerna av #antikroppar hos de vaccinerade deltagarna ligger kvar på höga nivåer hos samtliga deltagare ~3 månader efter att bägge vaccindoser har givits.

Tråd>

nejm.org/doi/full/10.10…
1/n
De fann neutraliserande antikroppar hos samtliga deltagare dag 119 (dvs. ~3 månader efter andra dosen; doserna ges med 28 dagars mellanrum).

Analyserna tyder på något lägre nivåer av neutraliserande antikroppar hos de äldre (56-70 & ≥71 år) jämfört med yngre (18-55)

2/n
Vid denna tidpunkt var också antikroppssvaret bättre än de som sågs hos individer som återhämtat sig efter en naturlig COVID-19-infektion (konvalescenssera), och som undersökts betydligt tidigare (~34 dagar) efter sin motsvarande exponering (dvs. efter en COVID-19-diagnos)

3/n
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!