Discover and read the best of Twitter Threads about #böğürdelen

Most recents (3)

499 yıl önce bugün #Böğürdelen Kalesi (Sabac): (Sırbistan) Kanûnî Sultan Süleyman'ın birinci Macaristan seferi sırasında, bölgeye gönderilen Rumeli Beylerbeyi Ahmed Paşa’nın kuvvetleri tarafından şiddetli bir kuşatma neticesinde fethedildi (7 Temmuz 1521). ImageImageImageImage
Burası aynı zamanda Kanûnî Sultan Süleyman’ın ilk fethettiği kale olma özelliğine de sahipti. Kanûnî fetihten sonra kaleye girdi ve şehrin imarını emretti. Belgrad’ın fethiyle ilgili kararlar da burada alındı. Şehir 1688 ve 1695’te kısa süreli olarak elden çıkmasına rağmen ImageImage
200 yıla yakın süren ilk Osmanlı dönemi sırasında önce Rumeli, 1580’den itibaren Bosna eyaleti içinde yer aldı. Daha sonra birkaç yıl için Semendire, ardından İzvornik sancağına bağlandı. Önce nahiye, sonra da üç nahiyeden oluşan bir kaza merkezi sıfatını kazandı. Image
Read 3 tweets
#Böğürdelen (Sabac): Sırbistan

295 yıl Osmanlı yönetiminde kalan #Böğürdelen Kalesi'nin günümüze ulaşan kalıntıları.

Sava nehrinin kenarında stratejik bakımdan önemli bir yerde kurulmuştur. Burada daha önceki adı Zaslon olan yerde eskiden küçük bir palanka vardı. Fâtih Sultan ImageImage
Mehmed zamanında Osmanlılar’ın eline geçen bu önemli mevkide 1471’de ahşap ve topraktan bir hisar yapıldı. Belgrad’ı tehdit eden bir yerde bulunması sebebiyle muhtemelen “yandan vuran tabya veya istihkâm” mânasında buraya Böğürdelen adı verildi. Ancak buradan Macaristan ve
Avusturya’nın güney bölgelerine kolayca akın yapılabildiği için Mathias Corvinus (I. Mátyás) tarafından kuşatma altına alındı. 1475 sonlarına doğru başlayan kuşatma 1476 Şubatında kalenin ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Bu olaydan bahseden Szabács viadala (Šabac’ın muhasarası)
Read 15 tweets
Bir Türk için çok şey ifade eder #Tuna
Birzamanlar #Rumeli'mizin Serhad yurdu idi #FETHÜLİSLAM...isminin güzelligine ragmen pek cok Türk Yurdu gibi onu da unuttuk..Haritaya șimdilerde bakanlar Kladovo ismine ya takilirlar ya da bu #Tuna kenarindaki yurdu bir șey ifade etmedigi ImageImageImageImage
icin atlayip gecerler.. neyazikki Osmanli Türk izleri ise coktan silinmiş..
153 yıl önce bugün 28 Ağustos 1521 de Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Fethettiği #BELGRAD ile #KALEMEYDAN ,#FETHULİSLAM #BÖĞÜRDELEN ve #SEMENDİRE «Kılâ’-ı Hâkaaniyyesı
10 Nisan 1867'de Sırplara ImageImage
teslim edildi

10 Nisan 1867 (5 Zülhicce 1283), Çarşamba:

(Yukarda bu senenin «11 Şubat» fıkrasında gördüğümüz mühlik vaziyet içinde Tuna boylarının da ateş içinde kalmasına meydan vermek istemeyen ve bu hususta Fransa ile Avusturya’nın ihtârlarını da nazar-ı-itibâra alan
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!