Discover and read the best of Twitter Threads about #rumeli

Most recents (10)

Güzel #İşkodrâ !! #Rumeli'nin çiçeği ıhlamur kokulu şehri, #Üsküdar'ın isimdaşi idi (Scutari) Çoğumuzun ismini bile bilmediğimiz yada unuttuğumuz Rumeli'den en son çiktiğimiz kale ve bir Vatan topragi idi !! 108 yıl once bugün veda ettik ImageImageImageImage
Kaybının 108. yılında (22-23 Nisan 1913 ) güzel hatıraları ile yad ederken başta #İşkodra Müdafii Şehit Hasan Rıza Paşa olmak üzere tum.şehitlerimizi Rahmet ve saygiyla.aniyorum.. Image
108 yıl önce #İskodra'ya veda 22-23 Nisan 1913 Balkan Harbinde Rumelide'ki son toprağımız İşkodra'da (Arnavutluk) Osmanlı Yönetiminin sonu ;
Karadağ Kralı Nicholas şehri Esat Toptani'den teslim alıyor

(1913 Illustrated London News) ImageImageImage
Read 6 tweets
#Niş Kal’asının geri alınışı dolayısıyla #Rumeli Beylerbeyi Köprülüzâde Hâfız Ahmed Paşa'ya 283 yil önce bugün ;

Destan (18 Eylül 1737)

Yedi kıral sizden hazer kılarlar
Neslinizde kerâmet var bilirler
Cümle âlem buna teslim olurlar
İttifak – ı âlem bu değil midir ? Image
Ecdâdın âleme tehâşâ kıldı
Himmetiyle evkaf zuhûra geldi

Bütün Dünya ona müsahhar oldu
İnâyet - i Hudâ bu değil midir ?

Fâzıl efendimiz Girid’e geçti
Küffârın başına ateşler saçtı
Nice şehidlere hülleler biçti
Fâtih – i Kandiye ol değil midir ? Image
Şehid efendimiz Bec’e dek aldı
Mübârek vücûdu pihharda kaldı
Kerameti anda kemâlin buldu
Cümlenin ma’lûmu bu değil midir ?

Ceddiniz Bosna’nın fethini kıldı
Anda kerâmeti zuhûra geldi
Kahraman misâli kılıçlar saldı
Sedd – i İskenderî bu değil midir ? Image
Read 5 tweets
Osmanlı Devleti’nde ilk Beylerbeyliği #Rumeli Beylerbeyliği’dir. İlk Beylerbeyi
Lala Şahin Paşa’dır.

İlk Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa

Osmanlı tarihindeki ilk beylerbeyi olarak bilinen ve kaynaklarda lala unvanıyla anılan Şahin Paşa, vakfiyesinde babasının adına Abdülmuin Image
olarak yer vermesi, onun sonradan Müslüman olup devlet hizmetine girdiği şeklinde yorumlanır. Hayatına dair çok fazla bilgi bulunmaması, onu anlama noktasında bizleri kısıtlamaktadır. Belgradi Haki Efendi’nin Hadâiku’r reyhân adlı Şekâ’ik tercümesinde Orhan Gazi’nin azat edilmiş
kölelerinden olduğu belirtilir. Günümüze ulaşan cami ve külliyesinin Bursa’nın Kemalpaşa ilçesinde bulunması, Şahin Paşa’nın aslen bu kasabadan olduğu kanaatini oluşturmaktadır. Tarih kaynakların sunduğu bilgilere göre ilk görevi Orhan Bey’in oğlu Murad’ın lalası olan Şahin Bey,
Read 8 tweets
#Rumeli'nin kaybı Türk Tarihinin en büyük Travmasıdır bu millet hala günümüzde bu travmayi atlatamadı.Rumelin kaybi bir toprak kaybi değil Vatan kaybıydi..

İlber Ortaylı; İmparatorluğun Anadolusu Rumeli idi
İlber Ortaylı; Atatürkün kitapları arasında tekrar dönecektir notu var..
Read 3 tweets
109 sene önce bugün 16 Haziran 1911'de #Rumeli gezisi kapsaminda Sultan Mehmet Reşad yaklaşik yüzbin kişi ile #Kosova #Priştine 1.Murat'ın Meşhedinde Cuma namazı kılmıştı.
Ve bir sene sonra elden cikacak #Rumeli'nin neden elden ciktığina bir küçük gaflet örneği, ImageImageImageImage
Sultan Mehmed Reşad 15 Haziran Perşembe günü Priştine’ye gitmiş ve 16 Haziran Cuma günü de Murad Hüdâvendigâr’ın şehîd olduğu Kosova sahrâsında yüz bin kişilik muazzam bir cemaatle Cuma namazını kılmıştır. Sadr-ı-a’zam burada Arnavutları memnun edecek bir nutuk irâd etmişse de,
Arnavutça bildiğini söyliyerek tercümanlık vazifesiyle seyâhate iştirâk etmiş olan Âyandan Manastırlı İsmail Hakkı Efendi bir kelime bile bilmediği için nutuk tercüme edilememiş ve bununla beraber bir çok âsi Arnavut sergerdeleri gelip itaatlerini arzetmişlerdir.
Read 40 tweets
109 yıl önce bugün 5 Haziran 1911'de Barbaros zırhlısı ile Sultan Mehmet Reşat'ın 21 gün sürecek adeta bir veda ziyareti olacak "#Rumeli'' ziyareti başladı
#Selanik #Üsküp #Priştine ve #Manastır'ı ziyaret ederek ImageImageImageImage
#Kosova'da bulunan Sultan Murad'ın türbesi olan Meşhed-i Hüdevandigar'da büyük bir cemaatle cuma namazı kıldı. 26 Haziran'da #İstanbul'a döndü.

bakisarisakal.com/rumeliseyahati… Image
Read 6 tweets
Tipik bir #Rumeli sehri Defterdar Kalaun Yusuf Paşa Camii , #Maglaj Kalesi ve Saat kulesi #Maglay -Bosna Hersek

Günümüzde küçük bir kasaba durumunda olup Bosna’daki eski Osmanlı şehirleri içinde en iyi korunanlarından biridir. Eski yerleşim yeri Ozren dağlarının yamaçlarıyla ImageImageImageImage
kuşatılmış dar bir arazide yer alır. Nisbeten iyi korunmuş, Ortaçağ’a ait bir kalesi güneyden bu yerleşme yerine hâkim bir kayalığın üzerinde kurulmuştur. Kale Ortaçağ’dan kalma, daha küçük olan Yukarı Kale ve daha büyük olan Aşağı Kale olarak ikiye ayrılmıştır. Aşağı Kale
XVIII. yüzyılda yapılmıştır. Kasabanın yeni kısmı ise Bosna çayının sol (batı) yakasında küçük bir ovada bulunur. Şehrin Bosna’nın Avusturya tarafından işgali döneminde, XIX. yüzyılda Bosanski Samac’dan Saraybosna’ya uzanan bir demiryolu inşasının sebep olduğu bu yeni kesimi
Read 14 tweets
Ah #İşkodrâ !! #Rumeli'nin çiçeği ıhlamur kokulu şehri, Üsküdar'ın isimdaşi idi (Scutari) Çoğumuzun ismini bile bilmediğimiz yada unuttuğumuz Rumeli'den en son çiktiğimiz kale ve bir Vatan topragi idi !!
107 yıl once bugün veda ettik

Kaybının 107.yılında(22-23 Nisan 1913) güzel ImageImageImageImage
hatıraları ile yad ederken başta #İşkodra Müdafii Şehit Hasan Rıza Paşa olmak üzere tum.şehitlerimizi Rahmet ve saygiyla aniyorum.. Image
107 yıl önce #İskodra'ya veda 22-23 Nisan 1913 Balkan Harbinde Rumelide'ki son toprağımız İşkodra'da (#Arnavutluk) Osmanlı Yönetiminin sonu ;
Karadağ Kralı Nicholas şehri Esat Toptani'den teslim alıyor

(1913 Illustrated London News) ImageImageImage
Read 6 tweets
Bir Türk için çok şey ifade eder #Tuna
Birzamanlar #Rumeli'mizin Serhad yurdu idi #FETHÜLİSLAM...isminin güzelligine ragmen pek cok Türk Yurdu gibi onu da unuttuk..Haritaya șimdilerde bakanlar Kladovo ismine ya takilirlar ya da bu #Tuna kenarindaki yurdu bir șey ifade etmedigi ImageImageImageImage
icin atlayip gecerler.. neyazikki Osmanli Türk izleri ise coktan silinmiş..
153 yıl önce bugün 28 Ağustos 1521 de Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Fethettiği #BELGRAD ile #KALEMEYDAN ,#FETHULİSLAM #BÖĞÜRDELEN ve #SEMENDİRE «Kılâ’-ı Hâkaaniyyesı
10 Nisan 1867'de Sırplara ImageImage
teslim edildi

10 Nisan 1867 (5 Zülhicce 1283), Çarşamba:

(Yukarda bu senenin «11 Şubat» fıkrasında gördüğümüz mühlik vaziyet içinde Tuna boylarının da ateş içinde kalmasına meydan vermek istemeyen ve bu hususta Fransa ile Avusturya’nın ihtârlarını da nazar-ı-itibâra alan
Read 8 tweets
Bir ayağımız #Travnik ve #YeniPazar'da bir ayağımız #Tiran ve #Prizrende gövdemiz Anadolu'da ortak bir Medeniyet ve Kültür'ün mirasıyız biz..

#Rumeli
#Balkan
#Rumelia
#Anadolu
#AnavatanRumeli ImageImageImageImage
Bir ayağımız #Travnik ve #YeniPazar'da bir ayağımız #Tiran ve #Prizrende gövdemiz Anadolu'da ortak bir Medeniyet ve Kültür'ün mirasıyız biz..

#Rumeli
#Balkan
#Rumelia
#Anadolu
#AnavatanRumeli ImageImageImageImage
Bir ayağımız #Travnik ve #YeniPazar'da bir ayağımız #Tiran ve #Prizrende gövdemiz Anadolu'da ortak bir Medeniyet ve Kültür'ün mirasıyız biz..

#Rumeli
#Balkan
#Rumelia
#Anadolu
#AnavatanRumeli ImageImageImageImage
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!