Discover and read the best of Twitter Threads about #BELGRAD

Most recents (11)

1/ ... " Das #ICTY in Den Haag hat den verstorbenen serbischen Präsidenten Slobodan #Milošević in aller Stille von #Kriegsverbrechen freigesprochen, die während des bosnischen Krieges von 1992 bis 1995 begangen wurden, einschließlich des Massakers von Srebrenica. Image
2/ Weit entfernt davon, sich mit dem verurteilten Führer der bosnischen Serben, Radovan Karadzic, zu verschwören, opponierte demnach Milosevic gegen ihn und „verurteilte ethnisches Säubern“. Er versuchte, den Krieg zu stoppen, der Jugoslawien auflöste.
3/ Diese Wahrheit, die am Ende von 2590 Seiten des Urteils über Karadzic vom vergangenen Februar begraben wurde, zertrümmert einmal mehr die Propaganda, mit der die #NATO ihren illegalen Angriff auf #Serbien 1999 rechtfertigte.(...)
John Pilger rotfuchs.net/rotfuchs-lesen…
Read 19 tweets
#Thread: Die Eurofaschisten
Europas Rechte betont zunehmend ihren gemeinsamen Kampf, vernetzt sich und sucht ideologische Schnittmengen.
Dabei verbinden gemeinsame Feindbilder, der Kampf für die Festung Europa und die euro-supranationale Idee eines modernen Faschismus.
Eine Reise Image
Vorab: Eine Definition von Faschismus gestaltet sich schwierig. Elemente sind in jedem Fall Führerkult, bewegungsförmige Agitation, Totalitarismus, Nationalismus, Sozialdarwinismus. Negativdefintion: Antidemokratisch, Antiliberal, Antihumanistisch: bpb.de/apuz/257660/ne…
Die folgenden Strukturen ordnen wir als eurofaschistisch ein, weil:
✴️elitäres Selbstbild
✴️palingenetischer Mythos über Symbole & Sprache
✴️populistischer, europäischer Ultranationalismus
✴️Bewegungs-statt Parteiorientierung
Dazu der Neurechte Markovics mit NPD-BuVo Frank Franz
Read 46 tweets
🇷🇸#Serbia 🇨🇿#Czechia #Belgrad #Coronavirus #VACCINE

Serbia wants to give the Czech Republic 100,000 corona vaccine doses with the Pfizer Biontech active ingredient free of charge. Czech Prime Minister Andrej Babis wrote on Twitter that it was an "incredible gift".
He had previously received Serbian President Aleksandar Vucic to conclude a three-day visit to Prague. On Tuesday, the Czech President Milos Zeman personally apologized to Vucic for the NATO air strikes on Serbia in 1999.
The Czech Republic had rejected a compromise proposal on the solidarity-based distribution of vaccines in the EU and was left out of the subsequent redistribution itself.
Read 4 tweets
#Serbia #Croatia #Belgrad #Earthquake

Serbia offered Croatia all possible help it needs after a 6.4 earthquake hit Croatia. Serbias president Alexander Vucic sayed: "I'm very sorry. I hope there are no casualties.
Serbia will provide any technical and financial assistance that may be needed. I wish Croatia to recover quickly, to quickly rebuild all facilities." Meanwhile in the center of #Petrinja has been completely destroyed or damege, and a 12-year-old girl has been killed.
Also there is report of a traffic chaos in Zagreb as people want to leave the city out of fear for further earthquakes.
Read 6 tweets
#Serbia #Belgrad #Coronavirus

Real Madrid striker Luka Jovic is threatened with imprisonment in his homeland of Serbia for a suspected violation of Corona rules.
The public prosecutor's office brought charges against the former Bundesliga professional and demanded six months in prison, the state news agency Tanjug reported on Thursday evening.
Under Serbian law, the court must now decide whether to accept the charges against the 22-year-old footballer. According to media reports, the international should have celebrated in the capital, Belgrade.
Read 4 tweets
In einem Vorstadtbezirk von #Belgrad #Serbien hat die lokale Behörde entschieden, daß die Straße "Hrvatska" (#Kroatien) in "Ulica Glinskih žrtava 1941" (Straße der Opfer von Glina 1941) umgenannt werden soll.
Von Mai bis Juli 1941 ermordeten kroatische Ustascha über 2.000 serbische Bewohner von Glina. Mehrere hundert Serben überlebten die Massaker, weil sie zuvor von den Ustascha zwangskatholisiert wurden.
Bin ehrlich gesagt etwas verwundert, daß in #Serbien im Jahr 2020 eine Straße den Namen Hrvatska trägt.
Glaube nicht, daß es in #Kroatien einen Gegenpart gibt?! Weiß da jemand was?
Read 3 tweets
499 yil once bugün 28 Ağusros 1521'de #BELGRAD Kanuni Sultan Süleyman önderliğindeki Osmanli Ordusu tarafindan fethedildi..

1.Süleyman'ın 1520 Eylül'ünde Osmanlı Padişahı olmasının ardından Macaristan Kralı 2. Lajos'a gönderdiği elçinin hakaret görmesi veya öldürülmesi ve Macar ImageImageImageImage
kuvvetlerinin Knin'i ele geçirmesi üzerine Süleyman, Belgrad üzerine sefer düzenlemeye karar verdi. 18 Mayıs 1521 tarihinde Belgrad üzerine sefere çıkan Süleyman'ın önderliğindeki Osmanlı Ordusu, Temmuz ayında şehri kuşatma altına aldı. Sadrazam Pîrî Mehmed Paşa'nın
komutasındaki ordu, bir ay kadar süren kuşatma sonrasında şehri ele geçirdi. Osmanlı kuvvetleri ayrıca Böğürdelen, Zemun ve Salankamen şehirlerini devlet topraklarına kattı.
Belgrad'ın kaybedilmesinden sonra zayıflayan Macaristan Krallığı,
Read 4 tweets
Akıncılarımızın abdest suyu #Tuna ile #Sava nehrinin birleştiği yer..

#Tuna
#Sava
#Kalemeydan
#Belgrad

Gâh gönlüm gibi cûşân u hurûşândır Tuna
Gâh göğsüm gibi nâlân u girîvândır Tuna

Kûh u hâmunlarda şeydâ deşt ü sahralarda mest
Şöhre-i her şehr ü rüsvâ-yı beyâbândır Tuna Image
Başı eflâke irer gerçi kemend-i mevc ile
Yüzi yirdedir yine hâk ile yeksândır Tuna

Pâk-tînet sâf-meşreb sâde-dil sâfî-derûn
Yâ ruh-ı cânân yahûd âyîne-i cândır Tuna

Yarlardan atılıp taşlara urur başını
Âşık-ı dîvâne vü Mecnûn-ı uryândır Tuna
Aşik Çelebi "Tuna Kasidesi"
Read 6 tweets
Evliya Çelebi, bugünkü #Sırbistan’ın başkenti #Belgrad’ı 17. yüzyılda ziyaret ettiğinde 217 cami, 13 mescit, 17 tekke, 9 darülhadis, 7 hamam, 8 medrese ve çarşılar ile karşılaştı. İlerleyen yıllarda cami sayısı 250’ye yaklaştı.
Oysa 20. yüzyılın başında Sırbistan Krallığı’nın başkentinde sadece 59 cami mevcuttu. İlerleyen yıllarda bu sayı daha da azalarak günümüze sadece Bayraklı Cami kaldı

(Balbay, 1997: 109; İslam Ansiklopedisi, Cilt 5, 1992: 408).

#BayrakliCamii
#Belgrad
#Sırbistan
Bayrakli.Camii 1916 Image
Read 6 tweets
Bir Türk için çok şey ifade eder #Tuna
Birzamanlar #Rumeli'mizin Serhad yurdu idi #FETHÜLİSLAM...isminin güzelligine ragmen pek cok Türk Yurdu gibi onu da unuttuk..Haritaya șimdilerde bakanlar Kladovo ismine ya takilirlar ya da bu #Tuna kenarindaki yurdu bir șey ifade etmedigi ImageImageImageImage
icin atlayip gecerler.. neyazikki Osmanli Türk izleri ise coktan silinmiş..
153 yıl önce bugün 28 Ağustos 1521 de Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Fethettiği #BELGRAD ile #KALEMEYDAN ,#FETHULİSLAM #BÖĞÜRDELEN ve #SEMENDİRE «Kılâ’-ı Hâkaaniyyesı
10 Nisan 1867'de Sırplara ImageImage
teslim edildi

10 Nisan 1867 (5 Zülhicce 1283), Çarşamba:

(Yukarda bu senenin «11 Şubat» fıkrasında gördüğümüz mühlik vaziyet içinde Tuna boylarının da ateş içinde kalmasına meydan vermek istemeyen ve bu hususta Fransa ile Avusturya’nın ihtârlarını da nazar-ı-itibâra alan
Read 8 tweets
Osmanlı için Rumeli'nin kilidi idi #Vidin Kalesi

dunyabizim.com/kitap/osmanli-…

Bugün #Bulgaristan'ın içinde olup #Sırbistan'a çok yakın olan #Vidin Kalesi, #Tuna nehri kenarındadır. Kalenin diğer ismi Baba Vida Kalesi'dir. #Belgrad ile #Temeşvar'ı koruyan bir iç kale olan #Vidin ImageImageImageImage
Kalesi, her zaman Osmanlı'nın Avrupa'ya karşı savunmasının temelinde durmuştur. 1699'daki Karlofça Anlaşmasında dahi imparatorluğun elinde kalan Vidin, 1718'de Belgrad'ın Avusturya'ya geçmesi ile beraber elden çıkacak fakat Belgrad 1739'da geri alınsa da Vidin, bir daha geri Image
gelmeyecektir.

Mahir Aydın, kalenin elden gitmeden önceki son halini şöyle anlatır: “1719-1724 yılları arasında Vidin, dönemin bilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, tepeden tırnağa yeniden yapılır. Bu yapılanmayı izleyen kısa süre içinde de, imparatorluk kalelerinin 'kürsü'sü
Read 21 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!