Discover and read the best of Twitter Threads about #bağdadi

Most recents (2)

1. Cübbeli Ahmet kime hizmet ediyor?
Cübbeli Ahmet konusunda kafası karışık olan insanları bilgilendirme yazısı olan bu çalışma, Cübbeli'nin Cemaat içerisinde yapmaya çalıştığı "ŞEY"in ne olduğu konusunda yeterince bilgi içerecektir! Ve bu sayede büyük RESİM görülecektir!
2. Malum olduğu üzere “Cübbeli Ahmet” konusu İSMAİLAĞA câmiâsı içerisinde çeşitli sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu sıkıntıların sebebi, Cübbeli'nin yaptığı işlerin Cemaat içerisinde tasvip edilmediği halde, yapılanların kabul görülüyormuş gibi bir görüntü oluşturulması! Image
3. Cemaat içerisinden kurumsal olarak bir cevap verilmese de, bu konuda verilen tepkilerin neler olduğu ve kimler tarafından gündeme geldiğini kısa bir çalışma neticesinde göstermek istiyorum. Bu sayede oluşan kafa karışıklılığının bir nebze olsun giderileceğini düşünüyorum.
Read 81 tweets
Footage & testimony from #Barisha local about operation on the alleged #Baghdadi compound. Building upon #geolocation work by @ryanmofarrell & @trbrtc, there are indicators in the video (released by @baladinetwork) that it was filmed at site of compound.
The #Baghdadi compound was allegedly here: goo.gl/maps/EPvmjPSTs… on the outskirts of Barisha (باريشا). Initial footage filmed at dawn shows surrounding buildings in a set configuration 👇
Footage of testimony of resident from Barisha (باريشا) was filmed at the site of where #Baghdadi compound once stood. We can tell this because the wreckage of bike and scrap in the footage is consistent in other footage geolocated. (link to video: facebook.com/baladinetwork3…) ImageImageImageImage
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!