Discover and read the best of Twitter Threads about #contundèncianoésviolència

Most recents (3)

(Pel·lícula Completa) UNA FORÇA MÉS PODEROSA
@civilresistance International Center on Nonviolent Conflict

#ContundènciaNoÉsViolència
RESISTÈNCIA CIVIL NO VIOLENTA a
ComuniCATs.cat #Catalonia

👉ja.cat/KqHQm
UNA FORÇA MÉS PODEROSA
ComuniCATs.cat #Catalonia

👉ja.cat/KqHQm

"No eren els favorits, però van desafiar un imperi.
Van guanyar els seus drets i això va canviar el destí de les Nacions.
No eren violents però no eren passius."

#ContundènciaNoÉsViolència
UNA FORÇA MÉS PODEROSA
ComuniCATs.cat #Catalonia

👉ja.cat/KqHQm

"Lamentablement, el concepte de la no-violència per a moltes persones és que
si et copegen en una galta, posis l’altra.
I no facis res més."

#ContundènciaNoÉsViolència
Read 7 tweets
Revolucions no-violentes.
Resistència civil al final del SXX @NepstadSharon
Explicat per @ErmessendaXCAT

👉ja.cat/vxhw6
-Quins factors estructurals provoquen moviments massius de resistència civil?
-Quins factors estratègics (tàctiques i maniobres) tenen en comú només els moviments q han reeixit?
-Quins factors redueixen les possibilitats de triomf?

👉ja.cat/vxhw6

Per @ErmessendaXCAT
#ContundènciaNoÉsViolència
Resistència civil al final del SXX @NepstadSharon

1-Anàlisi de factors
2-Factors estratègics (tàctiques i maniobres)
3-Factors que redueixen les possibilitats de triomf

👉ja.cat/vxhw6
Read 4 tweets
Desde el col·lectiu ComuniCATs.cat
defensem des del principi la #NoViolència
en la lluita per la #RepúblicaCatalana

Instem a tota la ciutadania Catalana a
formar-se en la #ResistènciaCivilNoViolenta
Les seves tècniques ens ajuden a afrontar
el moment que vivim
Al nostre web ComuniCATs.cat trobareu una categoria
dedicada a la #ResistènciaCivilNoViolenta

👉ja.cat/eWTTF

Una estratègia defensada per professionals reconeguts arreu de mon
Amb resultats comprobats a moltes lluites per la democràcia
Una #ViaCatalana Real
De la dictadura a la democràcia
Un marc conceptual per a l’alliberament
#GeneSharp

👉ja.cat/wklNI

#Catalonia
#ContundènciaNoÉsViolència

👉
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!